EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0060

European Commission
European Committee of the Regions
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:


Commission: 11997E251 ; 11997E175-P1 ; 11997E175-P1 ; 11997E175-P1 ; 11997E175-P1; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E189C ; 11992E189B
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Direktiv
Förslag till direktiv
EuroVoc thesaurus:
vattenanalys; miljöskydd; vattenförvaltning
Directory code:
15.10.20.20 Miljö, konsument- och hälsoskydd / Miljö / Föroreningar / Vattenskydd och vattenhushållning
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Direktiv
Documents:
PE-CONS/2000/3639
JO L/2000/327/1
CELEX number of the main document:
32000L0060
Decision:
Godkännande av förlikningskommitténs gemensamma utkast
Council agenda:
SKRIFTLIGT FÖRFARANDE
Council session:
3333333333
Type of file:
Direktiv
Documents:
PRES/2000/283
BULLETIN/2000/9/1.4.32
Decision:
Godkännande av förlikningskommitténs gemensamma utkast
Rapporteur:
Marie-Noëlle LIENEMANN
Documents:
A5/2000/214
BULLETIN/2000/9/1.4.32
JO C/2001/135/252
CELEX number of the main document:
52000AP0214
Decision:
Överenskommelse om gemensamt utkast
Documents:
PRES/2000/232
C5/2000/347
BULLETIN/2000/6/1.4.31
Leading service:
Generaldirektoratet för miljö
Decision:
Yttrande med ändringsförslag
Decision mode:
Delegering
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande i 2:a behandlingen

Publikationsbyrån
Documents:
COM/2000/219/FINAL
C5/2000/295
BULLETIN/2000/6/1.4.31
CELEX number of the main document:
52000PC0219
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Remarks:
Åtagande beaktat efter 2:a behandlingen
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Marie-Noëlle LIENEMANN
Documents:
A5/2000/27
BULLETIN/2000/1/-2/1.4.29
JO C/2000/339/136
CELEX number of the main document:
52000AP0027
Decision mode:
Enhällighet
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2208
Subject:
ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH SOCIALA FRÅGOR
Documents:
CS/1999/9085
PRES/1999/313
BULLETIN/1999/10/1.3.99
JO C/1999/343/1
CELEX number of the main document:
51999AG0041
Leading service:
Generaldirektoratet för miljö
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån

Uppföljning av EP:s yttrande
Documents:
COM/1999/271/FINAL
CS/1999/9488
C4/1999/292
BULLETIN/1999/6/1.2.106
CELEX number of the main document:
51999PC0271
Addressee for mandatory consultation:
Europeiska regionkommittén
Legal basis:
11997E251 ; 11997E175-P1 ; 11997E175-P1 ; 11997E175-P1 ; 11997E175-P1
Type of file:
Förslag till direktiv
Documents:
SEC/1999/581/FINAL
Council agenda:
PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2165
Subject:
MILJÖ
Documents:
CS/1999/6652
PRES/1999/71
BULLETIN/1999/3/1.3.122
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Remarks:
Åtagande beaktat
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Ian WHITE
Documents:
A4/1998/261
JO C/1999/150/419
BULLETIN/1999/1/-2/1.3.217
CELEX number of the main document:
51998AP0261
Rapporteur:
Henning TELLERUP
Documents:
BULLETIN/1998/3/1.2.141
JO C/1998/180/38
CELEX number of the main document:
51997AR0171
Leading service:
Generaldirektoratet för miljö
Associated service:
; GD I – Yttre förbindelser: Handelspolitik och förbindelser med Nordamerika, Fjärran Östern, Australien och Nya Zeeland ; GD II – Ekonomi och finans ; GD III – Näringsliv ; GD XV – Inre marknaden och finansiella tjänster ; GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar ; Gemensamma forskningscentrumet ; Generaldirektoratet för forskning och innovation ; Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ; Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor ; Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling ; Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik ; Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering ; Generalsekretariatet
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1998/76/FINAL
CS/1998/6260
C4/1998/121
BULLETIN/1998/1/-2/1.3.221
JO C/1998/108/94
CELEX number of the main document:
51998PC0076
Leading service:
Generaldirektoratet för miljö
Associated service:
; GD I – Yttre förbindelser: Handelspolitik och förbindelser med Nordamerika, Fjärran Östern, Australien och Nya Zeeland ; GD IA – Yttre förbindelser: Europa och de nya oberoende staterna, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, yttre representation ; GD IB – Yttre förbindelser: Södra Medelhavsområdet, Mellanöstern och Främre Orienten, Latinamerika, Syd- och Sydostasien samt nord–syd-samarbete ; GD II – Ekonomi och finans ; GD III – Näringsliv ; GD VII – Transport ; GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar ; Gemensamma forskningscentrumet ; Generaldirektoratet för forskning och innovation ; Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ; Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor ; Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling ; Generaldirektoratet för konkurrens ; Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik ; Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering ; Generalsekretariatet ; Rådgivande analys- och prognosgruppen
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förslag till direktiv
Documents:
COM/1997/614/FINAL
CS/1997/12929
C4/1998/120
BULLETIN/1997/11/1.3.158
JO C/1998/16/14
CELEX number of the main document:
51997PC0614
Leading service:
Generaldirektoratet för miljö
Associated service:
; Eurostat ; GD I – Yttre förbindelser: Handelspolitik och förbindelser med Nordamerika, Fjärran Östern, Australien och Nya Zeeland ; GD IA – Yttre förbindelser: Europa och de nya oberoende staterna, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, yttre representation ; GD IB – Yttre förbindelser: Södra Medelhavsområdet, Mellanöstern och Främre Orienten, Latinamerika, Syd- och Sydostasien samt nord–syd-samarbete ; GD II – Ekonomi och finans ; GD III – Näringsliv ; GD VII – Transport ; GD XV – Inre marknaden och finansiella tjänster ; GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar ; Gemensamma forskningscentrumet ; Generaldirektoratet för forskning och innovation ; Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ; Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor ; Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling ; Generaldirektoratet för konkurrens ; Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik ; Generaldirektoratet för skatter och tullar ; Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering ; Generaldirektoratet för utveckling och förbindelser med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet ; Generalsekretariatet ; Rådgivande analys- och prognosgruppen
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europaparlamentet ; Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Addressee for optional consultation:
Europeiska regionkommittén
Legal basis:
11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E130S-P1 ; 11992E189C ; 11992E189B
Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1997/49/FINAL
BULLETIN/1997/1//2/1.2.165
JO C/1997/184/20
CELEX number of the main document:
51997PC0049

Activities of the institutions