EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1783

European Commission
Court of Auditors
European Committee of the Regions
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:

Commission: 11997E251 ; 11997E162; 11992E189C ; 11992E130E

Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förordning
Förslag till förordning
EuroVoc thesaurus:
Europeiska regionala utvecklingsfonden; strukturpolitik; strukturfonder
Directory code:
14.20.00.00 Regionalpolitik och samordning av strukturinstrument / Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förordning
Documents:
PE-CONS/1999/3614
JO L/1999/213/1
CELEX number of the main document:
31999R1783
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
2192
Subject:
ALLMÄNNA FRÅGOR
Type of file:
Förordning
Documents:
CS/1999/9431/ADD1
CS/1999/9431/ADD1 REV 1
PRES/1999/198
BULLETIN/1999/6/II.2
Leading service:
Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik
Decision:
Yttrande med ändringsförslag
Decision mode:
Delegering
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande i 2:a behandlingen
Documents:
COM/1999/241/FINAL
CS/1999/8683
BULLETIN/1999/5/I.2
CELEX number of the main document:
51999PC0241(01)
Decision:
Överenskommelse om samtliga ändringsförslag
Remarks:
Åtagande beaktat efter 2:a behandlingen
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Daniel Luis VARELA SUANZES-CARPEGNA
Documents:
A4/1999/246
BULLETIN/1999/5/I.2
JO C/1999/279/292
CELEX number of the main document:
51999AP0246
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Documents:
A5/1999/256
JO C/1999/279/57
CELEX number of the main document:
51999AP0256
Legal basis:
11997E251 ; 11997E162
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till förordning
Documents:
SEC/1999/581/FINAL
Rapporteur:
Daniel Luis VARELA SUANZES-CARPEGNA
Author of report:
Utskottet för regional utveckling
Documents:
A4/1999/246
PE/230579
Council agenda:
SKRIFTLIGT FÖRFARANDE
Council session:
3333333333
Documents:
CS/1999/6405
CS/1999/7300
PRES/1999/100
BULLETIN/1999/4/I.1
JO C/1999/134/1
CELEX number of the main document:
51999AG0514(01)
Leading service:
Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik
Associated service:
GD II – Ekonomi och finans ; Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering ; Generalsekretariatet ; Generaldirektoratet för budget ; Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ; Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling ; Generaldirektoratet för ekonomistyrning
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förslag till förordning
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande

Publikationsbyrån
Documents:
COM/1999/18/FINAL
BULLETIN/1999/1/-2/I.1
JO C/1999/52/12
CELEX number of the main document:
51999PC0018
Rapporteur:
Reinhold BOCKLET ; Hannu PENTTILÄ
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Remarks:
Åtagande beaktat
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Daniel Luis VARELA SUANZES-CARPEGNA
Remarks:
Eventuell medling för Europaparlamentet
Documents:
A4/1998/393
JO C/1998/379/185
BULLETIN/1998/11/I.4
CELEX number of the main document:
51998AP0393
Rapporteur:
Markku KAUPPINEN ; Manuel CHAVEZ GONZÁLEZ
Documents:
BULLETIN/1998/11/I.4
JO C/1999/51/1
CELEX number of the main document:
51998AR0240
Leading service:
Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik
Joint leading service:
Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ; Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering ; Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling
Associated service:
GD VII – Transport ; GD III – Näringsliv ; GD XV – Inre marknaden och finansiella tjänster ; Generaldirektoratet för forskning och innovation ; GD X – Information, kommunikation, kultur och audiovisuella media ; Generaldirektoratet för informationssamhället och medier ; Generaldirektoratet för miljö ; GD II – Ekonomi och finans ; GD IA – Yttre förbindelser: Europa och de nya oberoende staterna, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, yttre representation ; Generalsekretariatet ; Generaldirektoratet för konkurrens ; ; Generaldirektoratet för ekonomistyrning ; Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur ; GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar ; Generaldirektoratet för budget
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ; Europaparlamentet ; Europeiska regionkommittén
Legal basis:
11992E189C ; 11992E130E
Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förslag till förordning
Remarks:
AGENDA 2000

Publikationsbyrån
Documents:
COM/1998/131/FINAL/2
C3/1998/286
BULLETIN/1998/3/I.4
JO C/1998/176/35
CELEX number of the main document:
51998PC0131(02)

Activities of the institutions