EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0515

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Council of the European Union: 11992E043 ; 11992E235 ; 11992E189B ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; Règlement/CEE/CS 729/70/art 8 par 3;
European Parliament: 11992E100A ; 11992E189B ; 11992E043;
Commission: 11957E113 ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; 11957E043 ; 11957E100A ; Règlement/CEE/CS 729/70/art 8 par 3
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förordning
Förslag till förordning
EuroVoc thesaurus:
administrativt samarbete; gemensam jordbrukspolitik; tullbestämmelser
Directory code:
02.50.10.00 Tullunionen och fri rörlighet för varor / Ömsesidigt bistånd / Vid tillämpning av tull- eller jordbruksbestämmelser
Decision mode:
Enhällighet
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1993
Legal basis:
11992E043 ; 11992E235 ; 11992E189B ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; Règlement/CEE/CS 729/70/art 8 par 3
Type of file:
Förordning
Remarks:
Rådets ändring av rättslig grund
Documents:
BULLETIN/1997/3/1.6.11
JO L/1997/82/1
CELEX number of the main document:
31997R0515
Rapporteur:
Diemut THEATO
Legal basis:
11992E100A ; 11992E189B ; 11992E043
Documents:
BULLETIN/1997/1/-2/1.5.5
JO C/1997/33/133
CELEX number of the main document:
51996AP0303
Rapporteur:
Diemut THEATO
Author of report:
Budgetkontrollutskottet
Documents:
A4/1996/303
PE/214979
Draftsman:
Ana PALACIO VALLELERSUNDI
Author of opinion:
Utskottet för rättsliga frågor
Leading service:
Generaldirektoratet för skatter och tullar
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd
Type of file:
Förslag till förordning
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande

Publikationsbyrån
Documents:
COM/1994/34/FINAL
CS/1994/5050/94/UD24/AGRI26
C4/1995/212
BULLETIN/1994/1//2/1.3.101
JO C/1994/80/12
CELEX number of the main document:
51994PC0034
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Taking over:
Ioannis PALEOKRASSAS
Remarks:
Åtagande beaktat
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Diemut THEATO
Documents:
JO C/1994/20/90
BULLETIN/1993/12/1.3.68
CELEX number of the main document:
51993AP0393
Leading service:
Generaldirektoratet för skatter och tullar
Associated service:
GD XV – Inre marknaden och finansiella tjänster ; GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar ; Generaldirektoratet för budget ; Generaldirektoratet för ekonomistyrning ; Generaldirektoratet för informationssamhället och medier ; Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling ; Generaldirektoratet för personal och säkerhet ; Generalsekretariatet
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Addressee for formal act:
Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd
Type of file:
Förslag till förordning
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1993/350/FINAL
C3/1993/324
BULLETIN/1993/9/1.3.55
JO C/1993/262/8
CELEX number of the main document:
51993PC0350
Leading service:
Generaldirektoratet för skatter och tullar
Associated service:
GD III – Näringsliv ; GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar ; Generaldirektoratet för budget ; Generaldirektoratet för ekonomistyrning ; Generaldirektoratet för informationssamhället och medier ; Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling ; Generaldirektoratet för personal och säkerhet ; Generalsekretariatet
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Addressee for formal act:
Europaparlamentet ; Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Legal basis:
11957E113 ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; 31970R0729-A08P3 ; 11957E043 ; 11957E100A ; Règlement/CEE/CS 729/70/art 8 par 3
Procedure:
Medbeslutandeförfarandet (COD)
Type of file:
Förslag till förordning
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1992/544/FINAL
BULLETIN/1992/12/1.3.24
JO C/1993/56/1
CELEX number of the main document:
51992PC0544

Activities of the institutions