EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2847

European Parliament
European Commission
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11957E042 ; 11957E043;

Council of the European Union: 11957E043
Procedure:
Samrådsförfarandet (CNS)
Type of file:
Förslag till förordning
Förordning
EuroVoc thesaurus:
fiskeriförvaltning; gemensam fiskeripolitik; fiskezon
Directory code:
04.10.20.00 Fiske / Gemensamma fiskeripolitiken / Marknadsorganisation
Rapporteur:
Michael P. STRAUSS
Documents:
JO C/1993/108/36
CELEX number of the main document:
51993AC0215
Author of opinion:
Budgetutskottet
Rapporteur:
John Joseph McCARTIN
Author of report:
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Documents:
A3/1992/403
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
John Joseph McCARTIN
Documents:
JO C/1993/21/61
CELEX number of the main document:
51992AP0403
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Taking over:
Manuel MARIN
Remarks:
Åtagande beaktat
Leading service:
Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europaparlamentet
Addressee for optional consultation:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Legal basis:
11957E042 ; 11957E043
Procedure:
Samrådsförfarandet (CNS)
Type of file:
Förslag till förordning
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1992/392/FINAL
JO C/1992/280/5
CELEX number of the main document:
51992PC0392
Council session:
1674
Decision mode:
Kvalificerad majoritet
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1691
Legal basis:
11957E043
Procedure:
Samrådsförfarandet (CNS)
Type of file:
Förordning
Remarks:
Rådets ändring av rättslig grund
Documents:
JO L/1993/261/1
CELEX number of the main document:
31993R2847
Leading service:
Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Procedure:
Samrådsförfarandet (CNS)
Type of file:
Förslag till förordning
Remarks:
Publikationsbyrån

Uppföljning av EP:s yttrande
Documents:
COM/1993/107/FINAL
CS/1993/5438/93/PECHE94
JO C/1993/98
CELEX number of the main document:
51993PC0107

Activities of the institutions