EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0042

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:

Commission: 11957E100A

Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förslag till direktiv
EuroVoc thesaurus:
strålskydd; harmonisering av standarder; medicinsk-kirurgisk utrustning
Directory code:
13.30.15.00 Industripolitik och den inre marknaden / Den inre marknaden: tillnärmning av lagstiftning / Farmaceutiska specialiteter
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1671
Documents:
JO L/1993/169/1
CELEX number of the main document:
31993L0042
Leading service:
GD III – Näringsliv
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån

Uppföljning av EP:s yttrande i 2:a behandlingen

Vitbok
Documents:
COM/1993/241/FINAL
CELEX number of the main document:
51993PC0241
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Taking over:
Raniero VANNI D'ARCHIRAFI
Remarks:
Åtagande beaktat efter 2:a behandlingen
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Pierre LATAILLADE
Documents:
JO C/1993/150/116
CELEX number of the main document:
51993AP0088
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1640
Documents:
CS/1993/4327/1
JO C/1993/71/1
CELEX number of the main document:
51993AG0313(01)
Leading service:
GD III – Näringsliv
Associated service:
Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor ; Generalsekretariatet ; Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån

Vitbok

Uppföljning av EP:s yttrande
Documents:
COM/1992/356/FINAL
CS/1992/8345/92/ECO177
JO C/1992/251/40
CELEX number of the main document:
51992PC0356
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Taking over:
PAPANDREOU
Remarks:
Åtagande beaktat
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Pierre LATAILLADE
Documents:
JO C/1992/150/118
CELEX number of the main document:
51992AP0178
Rapporteur:
Pierre LATAILLADE
Author of report:
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Documents:
A3/1992/178
PE/153198/ECO/FIN
Draftsman:
José VALVERDE LOPEZ
Author of opinion:
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Leading service:
GD III – Näringsliv
Associated service:
GD XXIII – Företagspolitik, handel, turism och näringsdrivande föreningar ; GD I – Yttre förbindelser: Handelspolitik och förbindelser med Nordamerika, Fjärran Östern, Australien och Nya Zeeland ; Generaldirektoratet för budget ; Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering ; Generalsekretariatet ; Generaldirektoratet för personal och säkerhet ; Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor ; Generaldirektoratet för miljö ; Generaldirektoratet för informationssamhället och medier ; Generaldirektoratet för forskning och innovation ; Generaldirektoratet för ekonomistyrning
Decision mode:
Skriftligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europaparlamentet ; Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Legal basis:
11957E100A
Procedure:
Samarbetsförfarandet (SYN)
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Vitbok

Publikationsbyrån
Documents:
COM/1991/287/FINAL
CS/1991/7954/91/ECO116
C3/1991/331
JO C/1991/237/3
CELEX number of the main document:
51991PC0287

Activities of the institutions