Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0365

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11957E049 ; 11957E054; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3;

Council of the European Union: 11957E235
Type of file:
Förslag till direktiv
Direktiv
EuroVoc thesaurus:
försäkring; arbetstagare; uppehållstillstånd
Directory code:
06.10.00.00 Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster / Principer och villkor
Leading service:
GD III – Näringsliv
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ; Europaparlamentet
Legal basis:
11957E049 ; 11957E054
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1989/275/FINAL/2
CS/1989/7706/89/DS14
JO C/1989/191/3
CELEX number of the main document:
51989PC0275(02)
Rapporteur:
Thomas MEGAHY
Author of report:
Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
Documents:
A3/1989/72
PE/132418/SOC/FIN
Author of opinion:
Utskottet för rättsliga frågor
Council agenda:
PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1382
Leading service:
GD III – Näringsliv
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Legal basis:
11957E149-P3 ; 11957E149-P3
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande

Vitbok

Publikationsbyrån
Documents:
COM/1989/675/FINAL/2
CS/1990/4234/90/DS3
JO C/1990/26/16
CELEX number of the main document:
51989PC0675(02)
Council agenda:
PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1418
Legal basis:
11957E235
Type of file:
Direktiv
Remarks:
Rådets ändring av rättslig grund
Documents:
JO L/1990/180/28
CELEX number of the main document:
31990L0365