EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0656

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:

Commission: 11957E118A

Type of file:
Direktiv
Förslag till direktiv
EuroVoc thesaurus:
hälsa på arbetsplatsen; arbetarskydd; skyddsutrustning
Directory code:
05.20.20.10 Fri rörlighet för arbetstagare och socialpolitik / Socialpolitik / Arbetsförhållanden / Säkerhet på arbetsplatsen
Council agenda:
PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1372
Type of file:
Direktiv
Documents:
JO L/1989/393/18
CELEX number of the main document:
31989L0656
Leading service:
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån

Uppföljning av EP:s yttrande i 2:a behandlingen
Documents:
COM/1989/519/FINAL
CS/1989/9098/89/SOC352
JO C/1987/287/11
CELEX number of the main document:
51989PC0519
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Taking over:
PAPANDREOU
Remarks:
Åtagande beaktat efter 2:a behandlingen
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Ria G.H.C. OOMEN-RUIJTEN
Documents:
JO C/1989/256/61
CELEX number of the main document:
51989AP0021
Rapporteur:
Ria G.H.C. OOMEN-RUIJTEN
Author of report:
Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
Documents:
A3/1989/21
PE/132413/SOC/FIN
Council agenda:
PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
Council session:
1310
Leading service:
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Associated service:
GD III – Näringsliv
Decision mode:
Delegering
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Uppföljning av EP:s yttrande

Publikationsbyrån
Documents:
COM/1989/87/FINAL
CS/1989/5655/89/SOC91
C2/1989/47
JO C/1989/115/27
CELEX number of the main document:
51989PC0087
Decision:
Partiell överenskommelse om ändringsförslag
Taking over:
Manuel MARIN
Remarks:
Åtagande beaktat
Decision:
Godkännande med ändringsförslag
Rapporteur:
Siegbert ALBER
Documents:
JO C/1989/12/92
CELEX number of the main document:
51988AP0278
Leading service:
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Associated service:
Generaldirektoratet för miljö ; Särskilda arbetsgruppen för medlemskapsförhandlingar ; GD III – Näringsliv ; Generaldirektoratet för budget ; Generaldirektoratet för personal och säkerhet
Decision mode:
Muntligt förfarande
Addressee for formal act:
Europeiska unionens råd
Addressee for mandatory consultation:
Europaparlamentet ; Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Legal basis:
11957E118A
Type of file:
Förslag till direktiv
Remarks:
Publikationsbyrån
Documents:
COM/1988/76/FINAL
CS/1988/5211/88/SOC43
JO C/1988/161/1
CELEX number of the main document:
51988PC0076