EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1108

Kommissionens förordning (EG) nr 1108/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på trettiofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002

OJ L 158, 27.6.2003, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1108/oj

32003R1108

Kommissionens förordning (EG) nr 1108/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på trettiofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002

Europeiska unionens officiella tidning nr L 158 , 27/06/2003 s. 0008 - 0008


Kommissionens förordning (EG) nr 1108/2003

av den 26 juni 2003

om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på trettiofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 680/2002(2), särskilt artikel 27.5, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 1331/2002 av den 23 juli 2002 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2002/2003 för fastställande av avgifter och/eller exportbidrag för vitsocker(3), ändrad genom förordning (EG) nr 432/2003(4), krävs att delanbudsinfordringar skall utfärdas för export av detta socker till vissa tredje länder.

(2) I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1331/2002 skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall, med hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i fråga om socker.

(3) Efter en granskning av de anbud som har lämnats in till följd av trettiofjärde delanbudsinfordran bör de bestämmelser som anges i artikel 1 fastställas.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avseende på trettiofjärde delanbudsinfordran för vitsocker som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2002 skall det maximala beloppet för exportbidrag till vissa tredje länder fastställas till 50,764 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.

(3) EGT L 195, 24.7.2002, s. 6.

(4) EUT L 65, 8.3.2003, s. 21.

Top