EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/012/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) Text av betydelse för EES

OJ C 12, 14.1.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/19


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 12/07

1.

Kommissionen mottog den 6 januari 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Saria, Tyskland), som tillhör Rethmann AG & Co. KG (Rethmannkoncernen, Tyskland), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar kontroll över företagen Teeuwissen Holding B.V. (Teeuwissen, Nederländerna), Jagero Holding II, S.L. (Jagero II, Spanien), Quintet Beheer B.V. (Quintet, Nederländerna) och Bioibérica, SA (Bioibérica, Spanien), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Saria: Insamling och bearbetning av animaliska biprodukter i animaliskt proteinmjöl och fetter samt insamling och bearbetning av matrester för användning som insatsmaterial vid biogasproduktion,

Teeuwissen: Produktion av tarmar samt handel och bearbetning av biprodukter från slakterier för användning inom olika industrier,

Jagero II: Holdingbolag som äger bolag verksamma inom produktion av tarmar samt bearbetning av biprodukter från slakterier för användning inom olika industrier,

Quintet: Holdingbolag med andelar i företag med mycket begränsad verksamhet inom bearbetning av biprodukter från slakterier utanför EU,

Bioibérica: Tillverkning och marknadsföring av aktiva farmaceutiska substanser och läkemedel.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).


Top