Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0570

Mål C-570/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Anotato Dikastirio Kyprou — Republiken Cypern) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias mot Anatheoritiki Archi Prosforon (Offentlig upphandling — Direktiv 89/665/EEG — Artikel 2.8 — Prövningsorgan som inte är en domstol — Ogiltigförklaring av den upphandlande myndighetens beslut att anta ett anbud — Möjlighet för den upphandlande myndigheten att begära domstolsprövning av denna ogiltigförklaring)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/8


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Anotato Dikastirio Kyprou — Republiken Cypern) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias mot Anatheoritiki Archi Prosforon

(Mål C-570/08) (1)

(Offentlig upphandling - Direktiv 89/665/EEG - Artikel 2.8 - Prövningsorgan som inte är en domstol - Ogiltigförklaring av den upphandlande myndighetens beslut att anta ett anbud - Möjlighet för den upphandlande myndigheten att begära domstolsprövning av denna ogiltigförklaring)

2010/C 346/12

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Anotato Dikastirio Kyprou

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias

Motpart: Anatheoritiki Archi Prosforon

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Anotato Dikastirio Kyprou (Cypern) — Tolkning av artikel 2.8 i rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (EGT L 395, s. 33; svensk specialutgåva, område 6, volym 3 s. 48) — Fråga huruvida en upphandlande myndighet har rätt att väcka talan mot ett beslut som fattats av ett prövningsorgan, i den mening som avses i denna bestämmelse, som inte är en domstol

Domslut

Artikel 2.8 i rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling ska tolkas så, att den inte innebär en skyldighet för medlemsstaterna att ge även upphandlande myndigheter möjlighet att begära domstolsprövning av beslut som fattats av ett behörigt prövningsorgan på området för offentlig upphandling när detta prövningsorgan inte är en domstol. Nämnda bestämmelse utgör emellertid inte hinder för att medlemsstaterna, i förekommande fall, i sina respektive rättsordningar föreskriver en sådan möjlighet för upphandlande myndigheter att begära domstolsprövning.


(1)  EUT C 55, 07.03.2009.


Top