Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:158:TOC

 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.158.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 158

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
10 juni 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa förordningar och beslut på områdena fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk, livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor, transportpolitik, energi, beskattning, statistik, transeuropeiska nät, rättsväsende och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, miljö, tullunion, yttre förbindelser, utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt institutioner, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 518/2013 av den 13 maj 2013 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

72

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013 om anpassning av vissa förordningar och beslut när det gäller fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk, livsmedelssäkerhet och veterinära och fytosanitära frågor, fiske, transportpolitik, energi, beskattning, statistik, socialpolitik och sysselsättning, miljö, tullunion, yttre förbindelser samt den gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken med anledning av Kroatiens anslutning

74

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2013/15/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

172

 

*

Rådets direktiv 2013/16/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller offentlig upphandling med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

184

 

*

Rådets direktiv 2013/17/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv på miljöområdet med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

193

 

*

Rådets direktiv 2013/18/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor med anledning av Kroatiens anslutning

230

 

*

Rådets direktiv 2013/19/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

231

 

*

Rådets direktiv 2013/20/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv rörande livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

234

 

*

Rådets direktiv 2013/21/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av rådets direktiv 67/548/EEG och Europaparlamentet och rådets direktiv 1999/45/EG på miljöområdet med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

240

 

*

Rådets direktiv 2013/22/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller transportpolitik med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

356

 

*

Rådets direktiv 2013/23/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller finansiella tjänster med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

362

 

*

Rådets direktiv 2013/24/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller bolagsrätt med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

365

 

*

Rådets direktiv 2013/25/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

368

 

*

Kommissionens direktiv 2013/26/EU av den 8 februari 2013 om anpassning av vissa direktiv när det gäller livsmedelssäkerhet samt veterinära och fytosanitära frågor, med anledning av Kroatiens anslutning

376

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top