Help Print this page 

Document L:2012:362:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 362, 31 december 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 31/12/2012
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionen
  • Form: EU:s officiella tidning
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.362.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 362

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
31 december 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top