EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:012:TOC

 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.012.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 12

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
19 januari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 41/2010 av den 18 januari 2010 om rättelse av de franska, lettiska och polska versionerna av förordning (EG) nr 546/2003 om vissa meddelanden om uppgifter i samband med tillämpningen av rådets förordningar (EEG) nr 2771/75, (EEG) nr 2777/75 och (EEG) nr 2783/75 inom sektorn för ägg och fjäderfä

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 42/2010 av den 15 januari 2010 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

2

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 43/2010 av den 18 januari 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 44/2010 av den 18 januari 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de sju första dagarna av januari 2010 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

6

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 45/2010 av den 18 januari 2010 om ändring av förordning (EU) nr 39/2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 januari 2010

8

 

 

BESLUT

 

 

2010/29/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 januari 2010 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2010 – 25 januari 2015

11

 

 

2010/30/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 december 2009 om ändring av förteckningen över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa som används i traditionella växtbaserade läkemedel [delgivet med nr K(2009) 9703]  (1)

14

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top