Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:275:TOC

 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.275.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 275

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
21 oktober 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 978/2009 av den 20 oktober 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 979/2009 av den 20 oktober 2009 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter för vilka det lämnats in ansökningar under perioden 1–7 oktober 2009, och om tillfälligt stopp för ansökningar om sådana licenser

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 980/2009 av den 19 oktober 2009 om förbud mot fiske efter pigghaj/rödhaj i EG-vatten i ICES-område IIIa med fartyg som för svensk flagg

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 981/2009 av den 19 oktober 2009 om förbud mot fiske efter tunga i ICES-områdena IIIa, EG-vatten i områdena IIIb, IIIc och IIId med fartyg som för svensk flagg

7

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/770/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 oktober 2009 om utarbetande av standardformulär för rapportering av övervakningsresultat rörande avsiktlig utsättning i miljön av produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer, i syfte att släppa ut dessa på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG [delgivet med nr K(2009) 7680]  (1)

9

 

 

2009/771/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2009 om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos kalkoner [delgivet med nr K(2009) 7735]  (1)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top