EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:185:TOC

 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 185

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
16 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1137/2005 av den 15 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1138/2005 av den 15 juli 2005 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2005/2006 för fastställande av avgifter och/eller exportbidrag för vitsocker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1139/2005 av den 15 juli 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1140/2005 av den 15 juli 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 167:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1141/2005 av den 15 juli 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 167:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1142/2005 av den 15 juli 2005 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 339:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1143/2005 av den 15 juli 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 23:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1144/2005 av den 15 juli 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 22:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1145/2005 av den 15 juli 2005 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1146/2005 av den 15 juli 2005 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 86:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1147/2005 av den 15 juli 2005 om förbud mot fiske efter tobisfiskar med vissa fiskeredskap i Nordsjön och Skagerrak

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1148/2005 av den 15 juli 2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung, avseende penetamat ( 1 )

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1149/2005 av den 15 juli 2005 om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden 1 september–30 november 2005

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1150/2005 av den 15 juli 2005 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 juli 2005

24

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1151/2005 av den 15 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks och industriprodukter

27

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 12 juli 2005 om utnämning av en brittisk suppleant i Regionkommittén

30

 

*

Rådets beslut av den 12 juli 2005 om utnämning av en brittisk ledamot i Regionkommittén

31

 

*

Rådets beslut av den 12 juli 2005 om utnämning av en tysk suppleant i Regionkommittén

32

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 14 juni 2005 om Europeiska atomenergigemenskapens anslutning till konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall [delgivet med nr K(2005) 1729]

33

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/511/RIF av den 12 juli 2005 om skydd av euron mot förfalskning genom att Europol utses till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron

35

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1098/2005 av den 13 juli 2005 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget ( EUT L 183 av den 14.7.2005 )

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top