Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:339:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 339, 24 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 339
46 årgången
24 december 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2228/2003 av den 22 december 2003 om avslutande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av karbamid med ursprung i Ryska federationen 1
*Rådets förordning (EG) nr 2229/2003 av den 22 december 2003 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av kisel med ursprung i Ryssland 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2003 av den 23 december 2003 om underindelning av löpnumren för vissa tullkvoter för äggprodukter med ursprung i Estland, Polen, Tjeckien och Slovakien 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2231/2003 av den 23 december 2003 om öppnande för år 2004 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa produkter med ursprung i Tjeckien och Slovakien 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 2232/2003 av den 23 december 2003 om öppning av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2233/2003 av den 23 december 2003 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2004 för får, getter, fårkött och getkött 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 2234/2003 av den 23 december 2003 om fastställande för år 2004 av tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för "baby beef"-produkter med ursprung i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Serbien och Montenegro 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003 av den 23 december 2003 om gemensamma regler för tillämpningen av rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 1868/94 när det gäller potatisstärkelse 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 2236/2003 av den 23 december 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse 45
*Kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003 av den 23 december 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter av vissa stödsystem som avses i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare 52
*Kommissionens direktiv 2003/124/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller definition och offentliggörande av insiderinformation och definition av otillbörlig marknadspåverkan (1) 70
*Kommissionens direktiv 2003/125/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller skyldigheten att presentera investeringsrekommendationer sakligt och att uppge intressekonflikter (1) 73
*Kommissionens direktiv 2003/126/EG av den 23 december 2003 om analysmetoder för identifiering av beståndsdelar av animaliskt ursprung i foder för den officiella foderkontrollen (1) 78
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top