EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:299:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 299, 18 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 299
46 årgången
18 november 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2021/2003 av den 17 november 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2022/2003 av den 17 november 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1853/2003 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2003 av den 17 november 2003 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under svensk flagg 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 2024/2003 av den 17 november 2003 om upphörande av fiske efter kolja med fartyg under svensk flagg 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2025/2003 av den 17 november 2003 om upphörande av fiske efter långa med fartyg under svensk flagg 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 2026/2003 av den 17 november 2003 om upphörande av fiske efter tunga med fartyg under svensk flagg 8
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden 9

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/798/EC
*Rådets beslut av den 5 juni 2003 om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering 20
Avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering 21
2003/799/EC
*Rådets beslut av den 10 november 2003 ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer med avseende på de externa revisorerna för Banque centrale du Luxembourg 23
*Information om ikraftträdandet av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, som handlar inom ramen för Europeiska unionen, å ena sidan, och Republiken Slovenien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 24
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top