EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:152:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 152, 20 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 152
46 årgången
20 juni 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1049/2003 av den 19 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1050/2003 av den 19 juni 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1051/2003 av den 19 juni 2003 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker i obearbetad form 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1052/2003 av den 19 juni 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på trettiotredje delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1053/2003 av den 19 juni 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller snabbtest (1) 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1054/2003 av den 19 juni 2003 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 936/2003 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1055/2003 av den 19 juni 2003 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 935/2003 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1056/2003 av den 19 juni 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1582/2002 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1057/2003 av den 19 juni 2003 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 934/2003 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1058/2003 av den 19 juni 2003 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött 14
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror (1) 16

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/451/EC
*AVS-EG-ministerrådets beslut nr 2/2003 av den 16 maj 2003 om användning av reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling till skuldlättnad 20
2003/452/EC
*Rådets beslut av den 26 maj 2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, som handlar inom ramen för Europeiska unionen, å ena sidan, och Republiken Slovenien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 22
Protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, som handlar inom ramen för Europeiska unionen, å ena sidan, och Republiken Slovenien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 27
2003/453/EC
*Rådets beslut av den 2 juni 2003 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av ett avtal genom skriftväxling om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam om handel med textil- och beklädnadsprodukter samt andra marknadsöppningsåtgärder och om bemyndigande att tillämpa avtalet provisoriskt 41
Avtal genom skriftväxling om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam om handel med textil- och beklädnadsprodukter samt andra marknadsöppningsåtgärder, senast ändrat genom det avtal genom skriftväxling som paraferades den 31 mars 2000 42
2003/454/EC
*Rådets beslut av den 13 juni 2003 om ändring av bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 14 a till den gemensamma handboken vad gäller viseringsavgifter 82
Kommissionen
2003/455/EC
*Kommissionens beslut av den 12 juni 2003 om de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 augusti, 1 september, 1 oktober, 1 november och 1 december 2002 på löner till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land 84
2003/456/EC
*Kommissionens beslut av den 19 juni 2003 om undantag från beslut 98/235/EG om rådgivande kommittéers verksamhet och funktion på den gemensamma jordbrukspolitikens område 86
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top