EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:183:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 183, 12 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 183
45 årgången
12 juli 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1248/2002 av den 11 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2002 av den 11 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2366/98 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja för regleringsåren 1998/99-2003/04 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1250/2002 av den 11 juli 2002 om undantag för regleringsåret 2001/02 från de tidsfrister som föreskrivs i artikel 12.3 och 12.5 och i artikel 20.2 i förordning (EG) nr 2366/98 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja för regleringsåren 1998/99-2003/04 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2002 av den 11 juli 2002 om undantag från förordning (EEG) nr 1915/83 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1252/2002 av den 11 juli 2002 om provisoriskt godkännande av en ny fodertillsats (1) 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1253/2002 av den 11 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 800/1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1254/2002 av den 11 juli 2002 om i vilken utsträckning de ansökningar om importrättigheter kan beviljas som lämnats in för den delkvot I för fryst nötkött som fastställs i förordning (EG) nr 954/2002 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1255/2002 av den 11 juli 2002 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1256/2002 av den 11 juli 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1257/2002 av den 11 juli 2002 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiosjätte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1258/2002 av den 11 juli 2002 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1259/2002 av den 11 juli 2002 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1260/2002 av den 11 juli 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 900/2002 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1261/2002 av den 11 juli 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1262/2002 av den 11 juli 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1263/2002 av den 11 juli 2002 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 40
Kommissionens förordning (EG) nr 1264/2002 av den 11 juli 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 42
Kommissionens förordning (EG) nr 1265/2002 av den 11 juli 2002 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 44
Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2002 av den 11 juli 2002 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1267/2002 av den 11 juli 2002 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 48
Kommissionens förordning (EG) nr 1268/2002 av den 11 juli 2002 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 49
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (1) 51
*Kommissionens direktiv 2002/62/EG av den 9 juli 2002 om anpassning till tekniska framsteg för nionde gången av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (tennorganiska föreningar) (1) 58

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/577/EC
*Kommissionens beslut av den 10 juli 2002 om finansiellt stöd från gemenskapen för utrotning av klassisk svinpest i Tyskland 1999 [delgivet med nr K(2002) 2552] 60
2002/578/EC
*Kommissionens beslut av den 10 juli 2002 om ändring av beslut 2002/199/EG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av levande nötkreatur och svin från vissa tredje länder [delgivet med nr K(2002) 2553] (1) 62
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top