EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:011:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 11, 15 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 11
45 årgången
15 januari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 64/2002 av den 14 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 65/2002 av den 14 januari 2002 om ändring för sjunde gången av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000 3
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (1) 4

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/23/EC
*Rådets beslut av den 4 december 2001 om tillåtelse, i enlighet med förfarandet i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Irland att tillämpa en differentierad punktskattesats för dieselolja och blyfri bensin med låg svavelhalt 18
Kommissionen
2002/24/EC
*Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Slovenien (delgivet med nr K(2002) 14/1) (1) 20
2002/25/EC
*Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Kroatien (delgivet med nr K(2002) 14/2) (1) 25
2002/26/EC
*Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Gabon [delgivet med nr K(2002) 14/3] (1) 31
2002/27/EC
*Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Turkiet [delgivet med nr K(2002) 14/4] (1) 36
2002/28/EC
*Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten med avseende på Slovenien, Kroatien, Gabon, Turkiet och Armenien [delgivet med nr K(2002) 14/5] (1) 44

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 38/2001 av den 10 januari 2002 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 7 av den 11.1.2002) 47
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top