EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:222:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 222, 17 augusti 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 222
44 årgången
17 augusti 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Kommissionens förordning (EG) nr 1636/2001 av den 23 juli 2001 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2018/93 om inlämnande av uppgifter om fångster och fiskeverksamhet i de medlemsstater som fiskar i nordvästra Atlanten 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1637/2001 av den 23 juli 2001 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3880/91 om arlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 1638/2001 av den 24 juli 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2597/95 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 1639/2001 av den 25 juli 2001 om upprättande av gemenskapens minimiprogram och utökade program för insamling av uppgifter om fiskerinäringen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1543/2000 53
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top