EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:145:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 145, 31 maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 145
44 årgången
31 maj 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1035/2001 av den 22 maj 2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp. 1
*Rådets förordning (EG) nr 1036/2001 av den 22 maj 2001 om förbud mot import av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus) med ursprung i Belize, Kambodja, Ekvatorialguinea, Saint Vincent och Grenadinerna samt Honduras 10
*Rådets förordning (EG) nr 1037/2001 av den 22 maj 2001 om tillstånd för utbjudande och levererans för direkt konsumtion av vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förordning (EG) nr 1493/1999 12
*Rådets förordning (EG) nr 1038/2001 av den 22 maj 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem till producenter av vissa jordbruksgrödor 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1039/2001 av den 30 maj 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1040/2001 av den 30 maj 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtioförsta delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1041/2001 av den 30 maj 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2001 av den 30 maj 2001 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 1043/2001 av den 30 maj 2001 om ändring av förordningarna (EG) nr 1431/94, (EG) nr 1474/95, (EG) nr 1866/95, (EG) nr 1251/96, (EG) nr 2497/96, (EG) nr 1899/97, (EG) nr 1396/98 och (EG) nr 704/1999 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och ägg 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1044/2001 av den 30 maj 2001 om tilldelning av exportlicenser för vissa mjölkprodukter, som skall exporteras till Dominikanska Republiken inom den kvot som anges i artikel 20a i förordning (EG) nr 174/1999 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 1045/2001 av den 30 maj 2001 om förlängning av tidsfristen för sådd av vissa jordbruksgrödor i vissa regioner under regleringsåret 2001/2002 och om undantag från förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 1046/2001 av den 30 maj 2001 om undantagsåtgärder till stöd för griskötts- och nötköttsmarknaderna i Nederländerna 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 1047/2001 av den 30 maj 2001 om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg och om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter när det gäller vitlök som importeras från tredje land 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1048/2001 av den 30 maj 2001 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 41
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar 43

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/410/EC
*Kommissionens beslut av den 30 maj 2001 om ändring av beslut 93/402/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från länder i Sydamerika, som en anpassning till djurhälsosituationen i Brasilien och om ändring av beslut 2001/388/EC om ändring av beslut 93/402/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från länder i Sydamerika, som en anpassning till djurhälsosituationen i Uruguay [delgivet med nr K(2001) 1534] (1) 49

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1008/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor (EGT L 140 av den 24.5.2001) 52
Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall (EGT L 332 av den 28.12.2000) 52
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top