EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:257:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 257, 10 oktober 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 257
trettionionde årgången
10 oktober 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1944/96 av den 9 oktober 1996 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1945/96 av den 9 oktober 1996 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1464/96

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1946/96 av den 9 oktober 1996 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

4

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1947/96 av den 9 oktober 1996 om inledandet av en stående anbudsinfordran för korn som innehas av det danska interventionsorganet

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1948/96 av den 9 oktober 1996 om inledandet av en stående anbudsinfordran för korn som innehas av det svenska interventionsorganet

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1949/96 av den 9 oktober 1996 om inledandet av en stående anbudsinfordran för korn som innehas av det finska interventionsorganet

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1950/96 av den 9 oktober 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1951/96 av den 9 oktober 1996 om fastställande av importtullar inom rissektorn

23

 

*

Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

26

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/586/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 9 april 1996 om återkallande av godkännanden för växtskyddsprodukter som innehåller profam som verksamt ämne (1)

41

  

96/587/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 30 september 1996 om offentliggörande av förteckningen över de erkända organisationer som medlemsstaterna har anmält i enlighet med rådets direktiv 94/57/EG (1)

43

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top