EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:077:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 77, 27 mars 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 77
trettionionde årgången
27 mars 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 515/96 av den 25 mars 1996 om upphävande av förordning (EG) nr 2674/94 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av furazolidon med ursprung i Kina #

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 516/96 av den 26 mars 1996 om ändring av förordning (EG) nr 96/96 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 50 000 ton korn som innehas av det tyska interventionsorganet för bearbetning i Grekland

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 517/96 av den 26 mars 1996 om ändring av förordning (EG) nr 94/96 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 80 000 ton råg som innehas av det danska interventionsorganet för bearbetning i Spanien

4

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 518/96 av den 26 mars 1996 om ändring av förordning (EG) nr 97/96 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 89 000 ton korn som innehas av det danska interventionsorganet för bearbetning i Sardinien

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 519/96 av den 26 mars 1996 om ändring av förordning (EG) nr 98/96 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 320 000 ton råg som innehas av det tyska interventionsorganet för bearbetning i Spanien

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 520/96 av den 26 mars 1996 om ändring av förordning (EG) nr 110/96 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 180 000 ton korn som innehas av det tyska interventionsorganet för bearbetning i Spanien

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 521/96 av den 26 mars 1996 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Israel

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 522/96 av den 26 mars 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 94/92 om genomförande av den ordning för import från tredje land som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2092/91 och om ändring av förordning (EG) nr 529/95 om uppskjutande av tillämpningen av artikel 11.1 i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel vad gäller införsel från vissa tredje länder

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 523/96 av den 26 mars 1996 om anpassning av den årliga maximala fiskeansträngningsnivån för vissa fiskevatten

12

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 524/96 av den 26 mars 1996 om fastställande av storleken på kompensationsstödet för gemenskapsbananer som saluförs under 1995 samt av enhetsbeloppet för förskottet för 1996 och om avvikelse från förordning (EEG) nr 1858/93 vad gäller betalningsperioden för restbeloppet av stödet #

14

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 525/96 av den 26 mars 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 526/96 av den 26 mars 1996 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

18

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser

20

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/230/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 19 mars 1996 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén

29

  

96/231/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 19 mars 1996 om utnämning av två suppleanter i Regionkommittén

30

  

Kommissionen

  

96/232/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 13 mars 1996 om arrangemang av gemenskapens jämförande tester av utsädespotatis enligt direktiv 66/403/EEG om saluföring av utsädespotatis

31

  

96/233/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 14 mars 1996 om fastställande av förteckningen över godkända fiskodlingar i Danmark (1)

33

  

96/234/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 mars 1996 om Irlands organisation av vidareutbildning för personal inom veterinärsektorn (Endast den engelska texten är giltig)

35

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EG) nr 3009/95 av den 22 december 1995 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

42

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top