EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:071:TOC

 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.071.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 71

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
9 mars 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/01

Kommissionens yttrande av den 7 mars 2012 om planen för deponering av radioaktivt avfall från SPIRAL-2-anläggningen i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) (1)

2

2012/C 071/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

3


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2012/C 071/04

Meddelande till de personer som de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/656/Gusp och rådets förordning (EG) nr 560/2005 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i Elfenbenskusten är tillämpliga på

6

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/05

Eurons växelkurs

7


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

2012/C 071/06

Öppen förslagsinfordran – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Cedefops europeiska nätverk för yrkesutbildning

8

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/07

Tillkännagivande om inledande av en interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

10

2012/C 071/08

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa volframelektroder med ursprung i Folkrepubliken Kina

23

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

32

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/10

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

33


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top