EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:012:TOC

 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.012.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 12

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
14 januari 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 012/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 012/02

Eurons växelkurs

5

 

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen

2012/C 012/03

Beslut nr E3 av den 19 oktober 2011 om övergångsperioden enligt artikel 95 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (2)

6

 

Europeiska utrikestjänsten

2012/C 012/04

Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 23 mars 2011 om fastställande av anställningsvillkor för nationella experter som är utstationerade vid Europeiska utrikestjänsten

8

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2012/C 012/05

Meddelande från Europeiska kommissionen om Republiken Greklands anmälan av den behöriga myndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

17

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Europeiska kommissionen

2012/C 012/06

Offentliggörande av Norges Samferdselsdepartements planer att direkt tilldela avtal om allmän trafik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70

18


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 012/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) (1)

19

2012/C 012/08

Beslut om att avsluta det formella granskningsförfarandet på grund av att medlemsstaten har återkallat sin anmälan av en stödåtgärd – Statligt stöd – Polen (Artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) – Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget – återkallande av anmälan – Statligt stöd SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Polen (1)

21


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(2)   Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz

SV

 

Top