EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:057:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 57, 29 februari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3046

C 57
43. årgången
29 februari 2000
Svensk utgåvaMeddelanden och upplysningar

InformationsnummerInnehållsförteckning

Sida
I Meddelanden
......

II Förberedande rättsakter
Regionkommittén
Novembersessionen 1999
2000/C 57/01Resolution från Regionkommittén om EU:s pågående utvidgningsprocess 1
2000/C 57/02Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Konvergens av telekommunikation, media och informationsteknik och dess följder för lagstiftningen — Resultat från det offentliga samrådet om grönboken 5
2000/C 57/03Yttrande från Regionkommittén om Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa — Grönbok om information från den offentliga sektorn i informationssamhället 11
2000/C 57/04Yttrande från Regionkommittén om Förslag till riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik år 2000 17
2000/C 57/05Yttrande från Regionkommittén om De europeiska företagens konkurrenskraft i samband med globaliseringen — stimulansåtgärder 23
2000/C 57/06
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar,
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag,
Förslag till rådets direktiv om tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacitet och uttag av infrastrukturavgifter och utfärdande av säkerhetsintyg, och
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 91/440/EEG om utveckling av gemenskapens järnvägar
40
2000/C 57/07Yttrande från Regionkommittén om Lokalt och regionalt samarbete för att förhindra övergrepp på och vanvård av barn och ungdomar i Europeiska unionen 46
2000/C 57/08Yttrande från Regionkommittén om Strukturfonderna och samordningen med Sammanhållningsfonden — Utkast till riktlinjer för programmen för perioden 2000-2006 56
2000/C 57/09Yttrande från Regionkommittén om Regionalpolitikens inverkan på åtgärdspaket för att främja investeringar — Alternativ användning av strukturfonderna 61
2000/C 57/10Yttrande från Regionkommittén om Migrationsströmmar i Europa 67
2000/C 57/11Yttrande från Regionkommittén om Förslag till rådets beslut om ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja integreringen av flyktingar 71
2000/C 57/12Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen — Handlingsplan för konsumentpolitiken 1999-2001 74
2000/C 57/13Yttrande från Regionkommittén om Förberedelser inför genomförandet av Kyotoprotokollet 81
2000/C 57/14Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om Europeiska unionens handlingsplan för narkotikabekämpning (2000-2004) 87
2000/C 57/15Yttrande från Regionkommittén om Brottslighet och säkerhet i städerna 90
2000/C 57/16Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en skogsbruksstrategi för Europeiska unionen 96
2000/C 57/17Regionkommitténs resolution om Nästa regeringskonferens (IGC) 103
SV
Top