EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:s instrument för humanitärt bistånd

EU:s instrument för humanitärt bistånd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 om humanitärt bistånd

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

  • EU:s humanitära bistånd syftar till att ge stöd, hjälp och skydd till människor som drabbats av naturliga eller konstgjorda katastrofer och liknande olyckor. Biståndet ska i första hand ges till de mest utsatta offren.
  • I denna förordning anges de viktigaste målen, principerna och förfarandena för EU:s humanitära stödverksamhet.

VIKTIGA PRIORITERINGAR

Principer

EU-stödet ska

Förmånstagare

EU-stöd samordnas av Europeiska kommissionens avdelning för civilskydd och humanitära insatser (ECHO).

Finansieringen är avsedd för länder utanför EU.

Sektorer som omfattas

Humanitärt bistånd kan tillhandahållas i många former, beroende på vilken typ av kris det rör sig om, bland annat

  • mat och näringstillskott,
  • medicinsk hjälp och psykosocialt stöd,
  • vattenförsörjning och avlopp,
  • skydd,
  • akuta reparationer av infrastruktur,
  • minröjning,
  • utbildning.

Humanitärt bistånd kan också lämnas i form av katastrofriskreducering.

Finansiering

Tillsammans med sina medlemsländer är EU världens ledande givare av humanitärt bistånd. År 2014 fick ca 121 miljoner människor från över 80 länder hjälp från EU. Det totala stödet uppgick till över 1,27 miljarder euro.

Detta lättade situationen i alla större krisregioner runt om i världen, inklusive Syrien, södra Sudan, Yemen och Ukraina.

Samordning med partner

EU:s humanitära bistånd genomförs med hjälp av över 200 partnerorganisationer, som t.ex. olika FN-organ, internationella organisationer som Röda Korset och många icke-statliga organisationer.

Partnerorganisationer som vill få stöd för ett humanitärt projekt skickar in finansieringsförslag och följer strikta riktlinjer för utvärdering och övervakning av projekten.

De måste förtydliga att det rör sig om EU-stöd genom att visa EU:s visuella identitet på projektplatserna.

De måste också samordna sina projekt för att säkerställa att stödet ges snabbt och effektivt.

Långsiktiga åtgärder

Humanitärt bistånd används också för att öka motståndskraften mot framtida kriser genom att ge långsiktig utveckling enligt

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har tillämpats sedan den 5 juli 1996.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1–6).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1257/96 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 26.07.2016

Top