EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

En växelkursmekanism mellan euron och andra deltagande nationella valutor

En växelkursmekanism mellan euron och andra deltagande nationella valutor

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska rådets resolution om införande av en växelkursmekanism

Avtal mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i EU-länderna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism i den ekonomiska och monetära unionen

VILKET SYFTE HAR RESOLUTIONEN OCH AVTALET?

 • Syftet med resolutionen var att skapa ett system mellan länderna i euroområdet och länderna utanför euroområdet som skulle garantera växelkursstabilitet mellan de olika valutorna när den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen inleddes den 1 januari 1999.
 • Avtalet bygger på resolutionen och upphäver och ersätter ett liknande avtal som slutits år 1998. I det inrättas en stabil växelkursmekanism (ERM II), vilken ersätter det ursprungliga europeiska monetära systemet, mellan euron och de nationella valutor i EU-länder som inte inför euron men som deltar i avtalet. För närvarande är den danska kronan den enda valutan i ERM II.
 • Syftet är att undvika alltför stora växelkursfluktuationer som skulle störa den inre marknaden.

VIKTIGA PUNKTER

 • I avtalet
  • bekräftas att deltagande i ERM II är frivilligt för länder utanför euroområdet med undantag från den gemensamma valutan men man lägger till att de förväntas delta,
  • fastställs en centralkurs, enligt överenskommelse mellan Europeiska centralbanken (ECB) och den berörda nationella centralbanken, mellan euron och varje deltagande nationell valuta; denna kan fluktuera med 15 % i varje riktning,
  • möjliggörs automatiskt och obegränsat ingripande från ECB och den nationella centralbanken om gränsen på 15 % överskrids,
  • fastställs detaljerade förfaranden för
   • hur nationella centralbanker i euroområdet involveras i alla interventioner,
   • faciliteter för mycket kortfristiga krediter mellan ECB och en nationell centralbank i ett land utanför euroområdet,
   • återbetalning av utestående saldon avseende mycket kortfristiga krediter,
   • förlängning av alla kredittransaktioner,
   • närmare växelkurssamarbete mellan ECB och nationella centralbanker i länder utanför euroområdet,
   • övervakning av hela ERM II-systemet,
   • möjliga ändringar av centralkurserna och av fluktuationsgränsen på 15 %.
 • Avtalet måste ändras varje gång en ny nationell centralbank deltar. Alla ändringar anges i avsnittet ”Anknytande dokument”.

VILKEN PERIOD GÄLLER RESOLUTIONEN OCH AVTALET FÖR?

 • Resolutionen har gällt sedan den 16 juni 1997.
 • Avtalet har gällt sedan den 1 april 2006.

BAKGRUND

 • Konvergens när det gäller grundläggande ekonomiska resultat är avgörande för att upprätthålla en stabil växelkurs. En stabil ekonomisk miljö är nödvändig för att den inre marknaden ska kunna fungera korrekt och för att främja högre investeringar, tillväxt och sysselsättning.
 • Växelkursmekanismen ger EU-länder utanför euroområdet en referens för sund ekonomisk politik och gör det möjligt för dem att förbereda sig för att införa euron.

HUVUDDOKUMENT

Europeiska rådets resolution om införande av en växelkursmekanism i tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen Amsterdam, den 16 juni 1997 (EGT C 236, 2.8.1997, s. 5–6).

Avtal av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende de operativa förfarandena för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 73, 25.3.2006, s. 21–27).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Avtal av den 21 december 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 14, 20.1.2007, s. 6–8).

Avtal av den 14 december 2007 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 319, 29.12.2007, s. 7–9).

Avtal av den 13 december 2010 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 5, 8.1.2011, s. 3–6).

Avtal av den 21 juni 2013 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 187, 29.6.2013, s. 1–4).

Avtal av den 13 november 2014 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 64, 21.2.2015, s. 1–4).

Senast ändrat 11.04.2017

Top