EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Livsmedelssäkerhet – säkra förpackningar

Livsmedelssäkerhet – säkra förpackningar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1935/2004 – material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

  • I förordningen fastställs gemensamma regler för förpackningsmaterial och artiklar såsom flaskor och behållare, som kommer eller kan komma i kontakt med livsmedel, antingen direkt eller indirekt.
  • Förordningen syftar till att skydda människors hälsa och konsumenters intressen samt säkerställa att de produkter som används kan säljas var som helst i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – ett område som utgörs av de 28 EU-länderna (1), Island, Liechtenstein och Norge, och där det råder fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital.

VIKTIGA PUNKTER

  • I lagstiftningen identifieras 17 grupper av material och artiklar, från kork och glas till plast och textilier, där särskilda åtgärder måste antas.
  • Det kan innefatta sådana åtgärder som renhetsstandarder och en förteckning över vilka ämnen som används.
  • En ansökan om att få använda ett nytt ämne måste lämnas in till aktuell nationell myndighet, som sedan vidarebefordrar den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för ett yttrande.
  • Material som används till förpackningar måste identifieras som ”för kontakt med livsmedel” och åtföljas av en lämplig logotyp, till exempel en kaffebryggare, en vinflaska eller en soppsked.
  • Det måste finnas spårbarhetsåtgärder så att det är möjligt att återkalla eventuella defekta produkter eller ge särskild information till allmänheten.
  • Nationella myndigheter kan upphäva användningen av ett visst material om det finns utförlig grund för att det kan vara farligt för människors hälsa. De informerar omedelbart Europeiska kommissionen och deras motsvarigheter i alla länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om sitt beslut.
  • Reglerna tillåter användning av ”aktiva” och ”smarta” förpackningar, som kan förlänga livsmedlens hållbarhet och ge information om deras färskhet, förutsatt att detta inte påverkar sammansättningen negativt.
  • Reglerna gäller inte för antika material (t.ex. antika keramikkrukor) och artiklar, eller överdrag som t.ex. beläggningar på ostar, beredda köttvaror eller frukt, som utgör del av livsmedlet eller kan ätas ihop med det.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 3 december 2004.

BAKGRUND

Se mer information om kemikaliesäkerhet för livsmedel på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4–17)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1935/2004 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 03.02.2016(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).

Top