Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/045/21

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 9 december 2004 i mål C-88/04: Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Fördragsbrott – Direktiv 2001/29/EG – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

OJ C 45, 19.2.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 45/11


DOMSTOLENS DOM

(sjätte avdelningen)

den 9 december 2004

i mål C-88/04: Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (1)

(Fördragsbrott - Direktiv 2001/29/EG - Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

(2005/C 45/21)

Rättegångsspråk: engelska

I mål C-88/04, Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: K. Banks) mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: R. Caudwell och K. Manji), angående en talan om fördragsbrott enligt artikel 226 EG, som inkom den 23 februari 2004, har domstolen (sjätte avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden A. Borg Barthet samt domarna J.-P. Puissochet och J. Malenovský (referent), generaladvokat: A. Tizzano, justitiesekreterare: R. Grass, den 9 december 2004 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

1)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv.

2)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EGT C 106, 30.4.2004.


Top