EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0645

Mål C-645/23, Hera Comm: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte d’appello di Bologna (Italien) den 26 oktober 2023 – Hera Comm SpA mot Falconeri Srl

EUT C, C/2024/1083, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1083/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1083/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien C


C/2024/1083

5.2.2024

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte d’appello di Bologna (Italien) den 26 oktober 2023 – Hera Comm SpA mot Falconeri Srl

(Mål C-645/23, Hera Comm)

(C/2024/1083)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte d’appello di Bologna

Parter i det nationella målet

Klagande: Hera Comm SpA

Motpart: Falconeri Srl

Tolkningsfrågor

1)

Ska extra punktskatt på el, som tas ut av medlemsstaten som en andel eller multipel av den punktskatt som en vara redan är belagd med, omfattas av begreppet andra indirekta skatter i artikel 1.2 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (1), eller ska den uppfattas som en ren höjning av punktskattesatsen, med den följden att det står medlemsstaten fritt att inte använda den för de ”särskilda ändamål” som krävs enligt artikel 1.2 i direktiv 2008/118/EG?

2)

För det fall extra punktskatt på el omfattas av begreppet andra indirekta skatter, ska då artikel 1.2 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 tolkas så, att den uppfyller villkoren för att kunna åberopas av den enskilde vid en nationell domstol för att

gentemot säljaren av den vara som är belagd med extra punktskatt, för vilken den enskilde har erlagt indirekt skatt, göra gällande att medlemsstatens beskattning av säljaren är rättsstridig, eftersom den grundar sig på en nationell lagstiftning som strider mot bestämmelsen i direktivet, och

följaktligen yrka att säljaren ska förpliktas att återbetala belopp som har uppburits på ett otillbörligt sätt genom övervältring på den enskilde?


(1)   EUT L 9, 2009, s. 12.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1083/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)


Top