Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0409

Mål C-409/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 28 augusti 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

OJ C 439, 8.12.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 439/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 28 augusti 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Mål C-409/14)

(2014/C 439/24)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Tolkningsfrågor

1)

Ska beskrivningen av tullvaran med benämningen ”Ljus lufttorkad tobak” enligt KN-nummer 2401 10 35 i kapitel 24 ”TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING” i kommissionens förordning (EU) nr 861/2010 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), tolkas så att den endast omfattar lufttorkad ostripad tobak

som innehåller hela blad från tobaksplantan,

som inte har skurits, pressats eller komprimerats;

som förutom lufttorkningen, betraktad som en typ av ”bearbetning”, inte medger att lufttorkad ostripad tobak enligt KN-nummer [2401 10] 35 genomgår någon annan bearbetning (till exempel att avlägsna skaften eller att skära eller komprimera bladen),

som inte är av sådan beskaffenhet att den kan rökas?

2)

Ska begreppet ”suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang” i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, tolkas så att det även omfattar fall där en tullvara (punktskattepliktig vara) befinner sig i extern transitering, tillfällig förvaring eller tullager tillsammans med följedokument där fel tulltaxenummer (KN-nummer 2401 10 35 i stället för KN-nummer 2403 10 9000) men rätt kapitel (kapitel 24 – tobak) har angetts och där alla andra uppgifter i dokumenten (containernummer, kvantitet, nettovikt) är riktiga och förseglingarna inte har brutits?

(Frågan gäller alltså om en viss vara får omfattas av ett suspensivt tullförfarande när rätt kapitel i Gemensamma tulltaxan men fel tulltaxenummer har angetts i följedokumenten.)

3)

Ska begreppet ”införsel” i artikel 2 b i rådets direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (2), och begreppet ”import av punktskattepliktiga varor” i artikel 4.8 i samma direktiv tolkas så att de även omfattar fall där tulltaxenumret för den verkliga varan som befinner sig i extern transitering inte överensstämmer med det tulltaxenummer som anges i dess följedokument, samtidigt som den verkliga varans kapitelnummer (i det aktuella fallet kapitel 24 – tobak), kvantitet och nettovikt överensstämmer med uppgifterna i följedokumentet?

4)

Är den omständigheten att en vara omfattas av ett suspensivt tullförfarande att betrakta som en oegentlighet enligt artikel 38 i rådets direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt [och om upphävande av direktiv 92/12/EEG], om det i dess följedokument anges ett felaktigt KN-nummer enligt bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 861/2010?


(1)  EUT L 284, 29.10.2010, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12)


Top