Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0454

Mål C-454/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgien) – Proximus SA, tidigare Belgacom SA, mot Commune d’Etterbeek (Begäran om förhandsavgörande — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 2002/20/EG — Artiklarna 12 och 13 — Administrativa avgifter — Avgift för rätten att installera faciliteter — Tillämpningsområde — Lagstiftning i en kommun — Avgift för antenner för mobiltelefoni)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/2


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgien) – Proximus SA, tidigare Belgacom SA, mot Commune d’Etterbeek

(Mål C-454/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster - Direktiv 2002/20/EG - Artiklarna 12 och 13 - Administrativa avgifter - Avgift för rätten att installera faciliteter - Tillämpningsområde - Lagstiftning i en kommun - Avgift för antenner för mobiltelefoni))

(2016/C 068/02)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Proximus SA, tidigare Belgacom SA

Motpart: Commune d’Etterbeek

Domslut

Artiklarna 12 och 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att en avgift som den i det nationella målet tas ut av varje fysisk eller juridisk person som äger eller har rätt att nyttja en antenn för mobiltelefoni.


(1)  EUT C 313, 26.10.2013


Top