Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0441

Mål C-441/09: Talan väckt den 11 november 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike

OJ C 24, 30.1.2010, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/27


Talan väckt den 11 november 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike

(Mål C-441/09)

2010/C 24/50

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Triantafyllou och B.-R. Killmann)

Svarande: Republiken Österrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 96 och 98 i mervärdesskattedirektivet (1) i förening med direktivets bilaga III genom att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på leverans, införsel och förvärv inom gemenskapen av vissa levande djur, i synnerhet hästar, som inte används för tillverkning av livsmedel avsedd för människors och djurs konsumtion, och

förplikta Republiken Österrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att den österrikiska mervärdesskattelagstiftningen strider mot artiklarna 96 och 98 i direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt i förening med direktivets bilaga III, eftersom lagstiftningen föreskriver en reducerad mervärdesskattesats för leverans av vissa levande djur (särskilt hästar) även för det fall dessa djur inte är avsedda för tillverkning av livsmedel.

Begreppet ”levande djur” i punkt 1 i bilaga III till direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt utgör inte enligt kommissionen en självständig kategori, utan omfattar endast de djur som normalt är avsedda att användas vid tillverkning av livsmedel för människors och djurs konsumtion. En sådan tolkning stöds enligt kommissionen av den spanska, den franska, den engelska, den italienska, den nederländska, den portugisiska och den svenska versionen av denna bestämmelse. Dessutom medför undantagskaraktären på denna bestämmelse att den enligt fast rättspraxis ska tolkas restriktivt.

Kommissionen har vidare anfört att för det fall djuren tillhör familjen hästdjur (Equidae) är det uppenbarligen främst fråga om användning som last- och riddjur (och inte som livsmedel eller foder).


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).


Top