Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41976D0787

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet om akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet

OJ L 278, 8.10.1976, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj

41976D0787

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet om akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 278 , 08/10/1976 s. 0001 - 0004


Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet om akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet

RÅDET

SOM ÄR SAMMANSATT av företrädare för medlemsstaterna och som beslutar enhälligt

SOM BEAKTAR artikel 21.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen

SOM BEAKTAR artikel 138.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

SOM BEAKTAR artikel 108.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

SOM BEAKTAR församlingens förslag

SOM AVSER att verkställa slutsatserna från Europeiska rådets möte i Rom den 1 och 2 december 1975 så att valet till församlingen kan hållas vid en gemensam tidpunkt under tiden maj/juni 1978

HAR BESLUTAT OM de bestämmelser som bifogats detta beslut och rekommenderar medlemsstaterna att anta bestämmelserna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

Detta beslut och de bifogade bestämmelserna skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Medlemsstaterna skall genast anmäla till generalsekreteraren i Europeiska gemenskapernas råd när de har avslutat det förfarande som enligt deras konstitutionella bestämmelser krävs för att anta de bestämmelser som har bifogats detta beslut.

Detta beslut träder i kraft den dag det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den tjugonde september nittonhundrasjuttiosex.

På Europeiska gemenskapernas råds vägnar

Ordförande

M. VAN DER STOEL

Le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

R. VAN ELSLANDE

Kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister

Ivar NØRGAARD

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

Hans-Dietrich GENSCHER

Le ministre des affaires étrangères de la République française

Louis DE GUIRINGAUD

The Minister for Foreign Affairs of Ireland Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann

Gearóid MAC GEARAILT

Il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana

Arnaldo FORLANI

Membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Jean HAMILIUS

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

L. J. BRINKHORST

The Secretary of Satte for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A. CROSLAND

Top