EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0813

Rådets beslut (EU) 2019/813 av den 17 maj 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller förlängning av 1995 års konvention om handel med spannmål

ST/8670/2019/INIT

OJ L 133, 21.5.2019, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/813/oj

21.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/19


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/813

av den 17 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller förlängning av 1995 års konvention om handel med spannmål

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

1995 års konvention om handel med spannmål (nedan kallad konventionen) ingicks av unionen genom rådets beslut 96/88/EG (1) och trädde i kraft den 1 juli 1995. Konventionen ingicks för en period på tre år.

(2)

Enligt artikel 33 i konventionen kan Internationella spannmålsrådet förlänga konventionen med ytterligare perioder om högst två år vid varje tillfälle. Sedan dess ingående har konventionen regelbundet förlängts med perioder om två år. Den förlängdes senast genom beslut av Internationella spannmålsrådet den 5 juni 2017 (2) och gäller till och med den 30 juni 2019.

(3)

Under sitt 49:e sammanträde, som kommer att äga rum den 10 juni 2019, kommer det Internationella spannmålsrådet att besluta om en förlängning av konventionen med ytterligare en period om högst två år från och med den 1 juli 2019.

(4)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under Internationella spannmålsrådets 49:e sammanträde eftersom en förlängning av konventionen ligger i unionens intresse.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid Internationella spannmålsrådets 49:e sammanträde ska vara att rösta för en förlängning av 1995 års konvention om handel med spannmål med ytterligare en period på högst två år från och med den 1 juli 2019.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 17 maj 2019.

På rådets vägnar

E.O. TEODOROVICI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 96/88/EG av den 19 december 1995 om Europeiska gemenskapens godkännande av konventionen om handel med spannmål och konventionen om livsmedelsbistånd, vilka utgör 1995 års internationella spannmålsavtal (EGT L 21, 27.1.1996, s. 47).

(2)  Information om förlängningen av konventionen om handel med spannmål (1995) (EUT L 12, 17.1.2018, s. 1).


Top