Help Print this page 

Document 32014D0386

Title and reference
Rådets beslut 2014/386/Gusp av den 23 juni 2014 om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol
  • In force
OJ L 183, 24.6.2014, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 23/06/2014
  • Date of effect: 25/06/2014; ikraftträdande off.gör.dag +1 se art. 5
  • Date of end of validity: 23/06/2019; giltigheten förlängd genom 32018D880
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionens råd
  • Form: Beslut
Relationship between documents
Text

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/70


RÅDETS BESLUT 2014/386/GUSP

av den 23 juni 2014

om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 mars 2014 fördömde stats- och regeringscheferna i unionens medlemsstater kraftfullt Ryska federationens oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(2)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(3)

Vid sitt möte den 20–21 mars 2014 fördömde Europeiska rådet i starka ordalag den olagliga annekteringen av den autonoma republiken Krim (nedan kallad Krim) och staden Sevastopol (nedan kallad Sevastopol) till Ryska federationen och betonade att det inte kommer att erkänna den. Europeiska rådet ansåg att vissa ekonomiska, handelsmässiga och finansiella restriktioner när det gäller Krim bör föreslås och snabbt genomföras.

(4)

Den 27 mars 2014 antog FN:s generalförsamling resolution 68/262 om Ukrainas territoriella integritet i vilken den bekräftar sitt åtagande för Ukrainas suveränitet, politiska oberoende, enhet och territoriella integritet, inom dess internationellt erkända gränser, betonar att folkomröstningen i Krim den 16 mars var ogiltig och uppmanar alla stater att inte erkänna några förändringar av Krims och Sevastopols status.

(5)

Under dessa omständigheter anser rådet att import av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till Europeiska unionen bör förbjudas, med undantag för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol för vilka ett ursprungsintyg utfärdats av Ukrainas regering.

(6)

För att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska bli verkningsfulla bör det träda i kraft dagen efter det att det offentliggörs.

(7)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol ska vara förbjuden.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd samt försäkring och återförsäkring med anknytning till import av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol.

Artikel 2

De förbud som anges i artikel 1 ska inte tillämpas på varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som gjorts tillgängliga för undersökning och som har kontrollerats av Ukrainas regering, och som Ukrainas regering har beviljat ett ursprungsintyg.

Artikel 3

De förbud som anges i artikel 1 ska till och med den 26 september 2014 inte påverka uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal som ingicks före den 25 juni 2014 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, som ingås eller fullgörs senast den 26 september 2014.

Artikel 4

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som har till syfte att kringgå de förbud som fastställs i artikel 1.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas till och med den 23 juni 2015.

Detta beslut ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.

Utfärdat i Bryssel den 23 juni 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.


Top