Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0184

Rådets beslut 2013/184/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av beslut 2010/232/Gusp

OJ L 111, 23.4.2013, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 225 - 226

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/184(1)/oj

23.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/75


RÅDETS BESLUT 2013/184/GUSP

av den 22 april 2013

om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av beslut 2010/232/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 april 2010 antog rådet beslut 2010/232/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar (1).

(2)

Mot bakgrund av utvecklingen i Myanmar/Burma och som ett led i att uppmuntra fortsatta positiva förändringar bör alla restriktiva åtgärder upphävas förutom vapenembargot och det embargo som omfattar utrustning som kan användas för internt förtryck.

(3)

Beslut 2010/232/Gusp bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och likartad materiel av alla slag, inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, samt utrustning som kan användas för internt förtryck, till Myanmar/Burma av medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska förbjudas, oavsett om de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.   Det ska vara förbjudet

a)

att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster som rör militär verksamhet samt tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av vapen och likartad materiel av alla slag, däri inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, samt utrustning som kan användas för internt förtryck, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Myanmar/Burma,

b)

att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel, samt utrustning som kan användas för internt förtryck eller tillhandahålla därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster direkt eller indirekt till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Myanmar/Burma,

c)

att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är att kringgå de förbud som anges i led a eller b.

Artikel 2

1.   Artikel 1 ska inte gälla

a)

försäljning, leverans, överföring eller export av icke-dödlig militär utrustning, eller av utrustning som kan användas för internt förtryck, som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, eller för FN:s och EU:s program för institutionsuppbyggnad, eller av materiel som är avsedd för EU:s eller FN:s krishanteringsoperationer,

b)

försäljning, leverans, överföring eller export av minröjningsutrustning och materiel för användning i minröjningsverksamhet,

c)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sådan utrustning eller som avser sådana program eller sådan verksamhet,

d)

tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör sådan utrustning eller sådana program eller sådan verksamhet,

under förutsättning att denna export på förhand har godkänts av den berörda behöriga myndigheten.

2.   Artikel 1 ska inte gälla skyddsdräkter, inbegripet skyddsvästar och militära hjälmar, som tillfälligt exporterats till Myanmar/Burma av FN-personal, EU:s eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna, personer engagerade i humanitärt arbete och utvecklingsarbete samt åtföljande personal enbart för eget bruk.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 april 2014. Det ska fortlöpande ses över. Det ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att dess mål inte har uppfyllts.

Artikel 4

Beslut 2010/232/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 22 april 2013.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 22.


Top