Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0765

Rådets beslut 2012/765/Gusp av den 10 december 2012 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2012/333/Gusp

OJ L 337, 11.12.2012, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 191 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2013; upphävd genom 32013D0395

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/765/oj

11.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/50


RÅDETS BESLUT 2012/765/GUSP

av den 10 december 2012

om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2012/333/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 december 2001 antog rådet gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (1).

(2)

Den 25 juni 2012 antog rådet beslut 2012/333/Gusp om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (2).

(3)

I enlighet med artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är det nödvändigt att genomföra en fullständig översyn av förteckningen över personer, grupper och enheter på vilka beslut 2012/333/Gusp är tillämpligt.

(4)

I detta beslut anges resultatet av den översyn som har genomförts av rådet med avseende på de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga.

(5)

Rådet har konstaterat att de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga har varit delaktiga i terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp, att ett beslut avseende dem har fattats av en behörig myndighet i den mening som avses i artikel 1.4 i den gemensamma ståndpunkten samt att de även fortsättningsvis bör omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som avses i den gemensamma ståndpunkten.

(6)

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga bör uppdateras i enlighet med detta, och beslut 2012/333/Gusp bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Beslut 2012/333/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  EUT L 165, 26.6.2012, s. 72.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, GRUPPER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1

1.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), född 11.8.1960 i Iran. Pass nr D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien), saudisk medborgare

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), född den 6 eller 15 mars 1955 i Iran. Iransk och amerikansk medborgare. Pass nr C2002515 (Iran), pass nr 477845448 (USA). Nationellt id-kort nr 07442833, utgångsdatum 15.3.2016 (amerikanskt körkort)

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna) – medlem i ”Hofstadgroep”

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, född 10.9.1971 i Alger (Algeriet) – medlem av ”Al-Takfir” och ”Al-Hijra” (”Al-Takfir wa-l-Hijra”)

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Pakistan, pass nr 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran

10.

SHAKURI Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), född 11.3.1957 i Iran. Iransk medborgare. Pass nr 008827 (iranskt diplomatpass), utfärdat 1999. Titel: generalmajor

2.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

”Abu Nidal Organisation” (”Abu Nidals grupp”) – ”ANO”, (även känd som ”Fatah Revolutionary Council”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Black September”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”)

2.

”Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” (”Al-Aqsa-martyrernas brigader”)

3.

”Al-Aqsa e.V.”

4.

”Al-Takfir” och ”Al-Hijra” (”Al-Takfir wa-l-Hijra”)

5.

”Babbar Khalsa”

6.

”Communist Party of the Philippines” (”Filippinernas kommunistparti”), inbegripet ”New People’s Army” (”Nya folkarmén”) – ”NPA”, Filippinerna

7.

”Gama’a al-Islamiyya” (al-Jamaat al–islamiyya), (alias ”Al-Gama’a al-Islamiyya”) – ”Islamic Group” – ”IG” (”Islamiska gruppen”)

8.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”)

9.

”Hamas” (inklusive ”Hamas-Izz al-Din al-Qassam”)

10.

”Hizbul Mujahideen” (”Hizbul-mujahidin”) – ”HM”

11.

”Hofstadgroep”

12.

”Holy Land Foundation for Relief and Development”

13.

”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”

14.

”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”

15.

”Kurdistan Workers’ Party” (”Kurdistan arbetarparti”) – ”PKK” (även känt som ”Kadek”, alias ”Kongra-Gel”)

16.

”Liberation Tigers of Tamil Eelam” (”Tamilska befrielsetigrarna”) – ”LTTE”

17.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”)

18.

”Palestinian Islamic Jihad” (”Palestinska islamiska Jihad”) – ”PIJ”

19.

”Popular Front for the Liberation of Palestine” (”Folkfronten för Palestinas befrielse”) – ”PFLP”

20.

”Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (”Folkfronten för Palestinas Befrielse – Generalkommandot”)

21.

”Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – ”Farc” (”Colombias revolutionära beväpnade styrkor”)

22.

”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi” – ”DHKP/C” (även känt som ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”)

23.

”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”)

24.

”Stichting Al Aqsa” (även känt som ”Stichting Al Aqsa Nederland”, alias ”Al Aqsa Nederländerna”)

25.

”Teyrêbazên Azadiya Kurdistan” – ”TAK”, (alias ”Kurdistan Freedom Falcons” (”Kurdistans frihetsfalkar”), alias ”Kurdistan Freedom Hawks” (”Kurdistans frihetshökar”))


Top