Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1221

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2008 av den 5 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1580/2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker när det gäller handelsnormer

OJ L 336, 13.12.2008, p. 1–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; upphävd genom 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1221/oj

13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1221/2008

av den 5 december 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1580/2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker när det gäller handelsnormer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 121 a jämförd med artikel 4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets förordning (EG) nr 361/2008 (2) omfattar förordning (EG) nr 1234/2007, från och med den 1 juli 2008, bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1182/2007, (3) i vilka särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker fastställs, utan att äventyra underliggande policyval. I dessa bestämmelser fastställs att frukt och grönsaker som är avsedda att säljas färska till konsumenten, får saluföras endast om de är av sund, god och marknadsmässig kvalitet och är försedda med en uppgift om ursprungsland. För att harmonisera genomförandet av dessa bestämmelser är det lämpligt att definiera dessa egenskaper genom att tillhandahålla en allmän handelsnorm för all färsk frukt och alla färska grönsaker.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 (4) innehåller för närvarande inga särskilda handelsnormer för enskilda produkter som för närvarande omfattas av en rad befintliga förordningar, vilka fortsätter att gälla enligt artikel 203a.7 i förordning (EG) nr 1234/2007. Det är av tydlighetsskäl lämpligt att samla alla särskilda handelsnormer enligt artikel 113.1 b och c i förordning (EG) nr 1234/2007 i förordning (EG) nr 1580/2007.

(3)

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter och av förenklingsskäl bör dessutom förteckningen över produkter som omfattas av särskilda handelsnormer minskas, för att inkludera endast de produkter för vilka det verkar nödvändigt att anta en norm baserad på en bedömning av dess relevans, med särskild hänsyn till vilka produkter som det handlas mest med räknat i värde på grundval av sifferuppgifterna i databasen Comext över handeln inom och utanför gemenskapen.

(4)

För att undvika onödiga handelshinder i de fall där särskilda handelsnormer ska fastställas för enskilda produkter, bör dessa normer vara de som anges i de normer som antagits av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Av samma skäl bör andra produkter anses överensstämma med den allmänna handelsnormen när innehavaren kan visa att de överensstämmer med en sådan tillämplig norm.

(5)

Undantagen och befrielserna från dessa normer bör dessutom ändras i enlighet med detta. Särskilt hänvisningen till lägsta kvalitetskrav för produkter avsedda för industriell bearbetning bör utgå, eftersom de kraven avsåg stödordningar som har avskaffats genom förordning (EG) nr 1182/2007. Eftersom en del frukter och grönsaker utvecklas naturligt och har en tendens att förstöras, bör de få uppvisa en viss bristande färskhet och saftspändhet, förutsatt att de inte tillhör klass ”Extra”. Vissa produkter som normalt inte är hela när de säljs bör undantas från den allmänna handelsnormen, enligt vilken detta i annat fall skulle vara ett krav.

(6)

För att undvika bedrägeri och fall av vilseledande av konsumenter bör de uppgifter som krävs enligt normerna vara tillgängliga för konsumenter före köp. Detta gäller särskilt vid distansförsäljning, där erfarenheter har visat på riskerna för bedrägeri och smitning från det konsumentskydd som normerna ger.

(7)

För att säkerställa att kontroller kan utföras korrekt och effektivt bör fakturor och andra handlingar som åtföljer produkter, förutom de som är avsedda för konsumenter, innehålla viss grundläggande information som ingår i handelsnormerna.

(8)

Bestämmelserna avseende blandningar av frukt och grönsaker bör förenklas samtidigt som ett tillräckligt skydd för konsumenten upprätthålls. Bestämmelsernas tillämpningsområde bör utvidgas till att omfatta förpackningar på 5 kg eller mindre för att avspegla marknadens tendens att sälja större förpackningar än tidigare.

(9)

Bestämmelserna i kapitel II i förordning (EG) nr 1580/2007 om kontroll av överensstämmelsen med handelsnormerna bör, utan att minska räckvidden, förenklas för att säkerställa överensstämmelse på en lämplig nivå. I bestämmelserna bör hänsyn tas till artikel 113a.4 i förordning (EG) nr 1234/2007, i vilken det fastställs att medlemsstaterna selektivt, med utgångspunkt i en riskanalys, ska kontrollera att produkterna stämmer överens med handelsnormerna och att dessa kontroller ska vara inriktade på det skede som föregår avsändningen från produktionsområdena, vid förpackning eller lastning av varorna. När det gäller produkter från tredjeländer, bör kontrollerna utföras innan produkterna släpps ut på marknaden. En särskild förstärkning bör göras när det gäller den roll som riskanalysen har vid val av produkter som ska kontrolleras. Erfarenheter har visat att definitionen av begreppet aktör bör utvidgas och göras mycket mer detaljerad för att se till att samtliga aktörer i saluföringskedjan omfattas och för att säkerställa rättslig säkerhet.

(10)

Följande kommissionsförordningar bör därför upphöra att gälla:

(EEG) nr 1292/81 av den 12 maj 1981 om kvalitetsnormer för purjolök, aubergine och squash (5).

(EEG) nr 2213/83 av den 28 juli 1983 om kvalitetsnormer för lök och witloofcikoria (6).

(EEG) nr 1591/87 av den 5 juni 1987 om kvalitetsnormer för huvudkål, brysselkål, stjälkselleri, spenat och plommon (7).

(EEG) nr 1677/88 av den 15 juni 1988 om kvalitetsnormer för gurka (8).

(EG) nr 831/97 av den 7 maj 1997 om handelsnormer för avokado (9).

(EG) nr 2288/97 av den 18 november 1997 om fastställande av handelsnormer för vitlök (10).

(EG) nr 963/98 av den 7 maj 1998 om fastställande av handelsnormer för blomkål och kronärtskockor (11).

(EG) nr 730/1999 av den 7 april 1999 om handelsnormer för morötter (12).

(EG) nr 1168/1999 av den 3 juni 1999 om handelsnormer för plommon (13).

(EG) nr 1455/1999 av den 1 juli 1999 om handelsnormer för paprika (14).

(EG) nr 2377/1999 av den 9 november 1999 om handelsnormer för sparris (15).

(EG) nr 2561/1999 av den 3 december 1999 om handelsnormer för ärter (16).

(EG) nr 2789/1999 av den 22 december 1999 om handelsnormer för bordsdruvor (17).

(EG) nr 790/2000 av den 14 april 2000 om handelsnormer för tomater (18).

(EG) nr 851/2000 av den 27 april 2000 om handelsnormer för aprikoser (19).

(EG) nr 175/2001 av den 26 januari 2001 om handelsnormer för valnötter med skal (20).

(EG) nr 912/2001 av den 10 maj 2001 om handelsnormer för bönor (21).

(EG) nr 1508/2001 av den 24 juli 2001 om handelsnormer för lök och om ändring av förordning (EEG) nr 2213/83 (22).

(EG) nr 1543/2001 av den 27 juli 2001 om handelsnormer för huvudsallat, frisésallat och escarolesallat (23).

(EG) nr 1615/2001 av den 7 augusti 2001 om handelsnormer för meloner och om ändring av förordning (EG) nr 1093/97 (24).

(EG) nr 1799/2001 av den 12 september 2001 om handelsnormer för citrusfrukt (25).

(EG) nr 2396/2001 av den 7 december 2001 om handelsnormer för purjolök (26).

(EG) nr 843/2002 av den 21 maj 2002 om handelsnormer för jordgubbar och om ändring av förordning (EEG) nr 899/87 (27).

(EG) nr 1284/2002 av den 15 juli 2002 om handelsnormer för hasselnötter med skal (28).

(EG) nr 1466/2003 av den 19 augusti 2003 om handelsnormer för kronärtskockor och om ändring av förordning (EG) nr 963/98 (29).

(EG) nr 1757/2003 av den 3 oktober 2003 om handelsnormer för sommarpumpa och om ändring av förordning (EEG) nr 1292/81 (30).

(EG) nr 85/2004 av den 15 januari 2004 om handelsnormer för äpplen (31).

(EG) nr 86/2004 av den 15 januari 2004 om handelsnormer för päron (32).

(EG) nr 214/2004 av den 6 februari 2004 om handelsnormer för körsbär (33).

(EG) nr 1673/2004 av den 24 september 2004 om handelsnormer för kiwifrukt (34).

(EG) nr 1861/2004 av den 26 oktober 2004 om handelsnormer för persikor och nektariner (35).

(EG) nr 1862/2004 av den 26 oktober 2004 om handelsnormer för vattenmeloner (36).

(EG) nr 1863/2004 av den 26 oktober 2004 om handelsnormer för odlad svamp (37).

(EG) nr 634/2006 av den 25 april 2006 om handelsnormer för huvudkål och om ändring av förordning (EEG) nr 1591/87 (38).

(11)

För att ge medlemsstaterna och aktörerna möjlighet att förbereda sig för de ändringar som införs genom denna förordning, bör den tillämpas från och med den 1 juli 2009. Lämpliga övergångsbestämmelser bör fastställas, så att förlagor och intyg om överensstämmelse som överensstämmer med nuvarande bestämmelser i förordning (EG) nr 1580/2007 kan användas och tillstånd som beviljats godkända aktörer förblir giltiga.

(12)

Förordning (EG) nr 1580/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1580/2007

Förordning (EG) nr 1580/2007 ska ändras på följande sätt:

(1)

I kapitel I i avdelning II ska följande artikel 2a införas före artikel 3:

”Artikel 2a

Handelsnormer – innehavare

1.   De krav som anges i artikel 113a.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska vara kända som den allmänna handelsnormen. Detaljerna i den allmänna handelsnormen anges i del A i bilaga I till denna förordning.

Frukt och grönsaker som inte omfattas av en särskild handelsnorm ska överensstämma med den allmänna handelsnormen. Om innehavaren kan visa att produkterna överensstämmer med en tillämplig norm antagen av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE), ska dock produkten anses överensstämma med den allmänna handelsnormen.

2.   De särskilda handelsnormer som avses i artikel 113.1 b och c i förordning (EG) nr 1234/2007 anges i del B i bilaga I till denna förordning med avseende på följande produkter:

a)

Äpplen.

b)

Citrusfrukt.

c)

Kiwifrukt.

d)

Huvudsallat, frisésallat och escarolesallat.

e)

Persikor och nektariner.

f)

Päron.

g)

Jordgubbar.

h)

Paprika.

i)

Bordsdruvor.

j)

Tomater.

3.   I artikel 113a.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska med innehavare avses en fysisk eller juridisk person som fysiskt innehar produkterna i fråga.”

(2)

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Inledningsfrasen och led a ska ersättas med följande:

”Genom undantag från artikel 113a.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 behöver följande produkter inte uppfylla handelsnormerna:

a)

förutsatt att de är tydligt märkta med uppgiften ’avsedda för bearbetning’ eller ’avsedda att användas som foder’ eller likvärdig uppgift, produkter som är

i)

avsedda för industriell bearbetning, eller

ii)

avsedda att användas som foder eller någon annan form av icke-livsmedel.”

ii)

Följande led ska läggas till:

”d)

produkter som har genomgått ansning eller klippning för att bli ’konsumtionsfärdiga’ eller ’köksfärdiga’.”

b)

I punkt 2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Genom undantag från artikel 113a.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 behöver följande produkter inte uppfylla handelsnormerna inom produktionsområdet:”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Genom undantag från artikel 113a.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 får medlemsstaterna befria produkter som presenteras för detaljhandelsförsäljning till konsumenter för personligt bruk och som är märkta med uppgiften ’produkt avsedd för bearbetning’ eller likvärdig uppgift samt är avsedda för annan bearbetning än de som avses i punkt 1 a i från de särskilda handelsnormerna.”

d)

Följande punkter 3a och 3b ska införas:

”3a.   Genom undantag från artikel 113a.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller särskilda handelsnormer, får färsk frukt och färska grönsaker som inte tillhör klass ’Extra’, efter avsändandet, uppvisa en viss bristande färskhet och saftspändhet samt en viss kvalitetsförsämring på grund av deras utveckling och tendens att fördärvas.

3b.   Genom undantag från artikel 113a.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 behöver följande produkter inte uppfylla den allmänna handelsnormen:

a)

Svampar, andra än odlade svampar, med KN-nummer 0709 59.

b)

Kapris med KN-nummer 0709 90 40.

c)

Bittermandel med KN-nummer 0802 11 10.

d)

Mandel med skal med KN-nummer 0802 12.

e)

Hasselnötter med skal med KN-nummer 0802 22.

f)

Valnötter med skal med KN-nummer 0802 32.

g)

Pinjenötter med KN-nummer 0802 90 50, och

h)

Saffran med KN-nummer 0910 20.”

(3)

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.   ”De uppgifter i märkningen som krävs enligt detta kapitel ska anges tydligt på framträdande plats på någon av förpackningens sidor, tryckta antingen direkt på förpackningen med outplånlig skrift eller på en etikett som utgör en integrerad del av förpackningen eller är fäst vid den.”

b)

Följande punkter ska läggas till:

”3.   När det gäller distansavtal i den mening som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (39), ska de uppgifter som ska ingå i märkningen vara tillgängliga innan avtalet ingås för att avtalet ska anses överensstämma med handelsnormerna.

4.   I fakturor och andra handlingar som åtföljer produkter, med undantag för kvitton avsedda för konsumenten, ska produkternas namn och ursprungsland anges samt, i tillämpliga fall, klass, sort eller handelstyp om detta krävs enligt en särskild handelsnorm, eller om det förhåller sig så att produkterna är avsedda för bearbetning.

(4)

Artiklarna 5 och 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Uppgifter som ska ingå i märkningen i detaljhandelsledet

I detaljhandelsledet ska de uppgifter som föreskrivs i detta kapitel anges tydligt och framträdande. Produkterna får presenteras för försäljning under förutsättning att detaljhandlaren genom framträdande, närliggande och tydlig skyltning anger uppgifter avseende ursprungsland och, i tillämpliga fall, klass och sort eller handelstyp på ett sådant sätt att konsumenten inte vilseleds.

När det gäller de färdigförpackade produkter som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG (40) ska, utöver samtliga uppgifter som föreskrivs i handelsnormerna, även nettovikten anges. För produkter som säljs styckevis ska skyldigheten att ange nettovikten dock inte tillämpas om man tydligt kan se hur många produkterna är och räkna dem utan att öppna förpackningen eller om antalet anges på etiketten.

Artikel 6

Blandningar

1.   Förpackningar med en nettovikt på högst 5 kg som innehåller blandningar av olika typer av frukt och grönsaker får saluföras, under följande förutsättningar:

a)

Produkterna ska vara av enhetlig kvalitet och varje produkt som ingår ska uppfylla relevanta särskilda handelsnormer eller, om ingen särskild handelsnorm finns för en enskild produkt, den allmänna handelsnormen.

b)

Förpackningen ska vara korrekt märkt i enlighet med detta kapitel.

c)

Blandningen får inte vara utformad så att konsumenten vilseleds.

2.   Kraven i punkt 1 a ska inte gälla sådana produkter i en blandning som inte är produkter inom sektorn för frukt och grönsaker enligt definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

3.   Om frukten och grönsakerna i en blandning har sitt ursprung i mer än en medlemsstat eller ett tredjeland, får ursprungsländernas fullständiga namn ersättas med någon av följande beteckningar:

a)

‚Blandning av EG-frukt och EG-grönsaker.‘

b)

‚Blandning av icke-EG-frukt och icke-EG-grönsaker.‘

c)

‚Blandning av EG-frukt och EG-grönsaker samt icke-EG-frukt och icke-EG-grönsaker.‘

(5)

Artikel 7 ska ersättas med följande:

Artikel 7

Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs regler om överensstämmelsekontroller, vilket ska avse de kontroller av frukt och grönsaker som genomförs i alla saluföringsled i enlighet med detta kapitel, för att kontrollera att produkterna överensstämmer med handelsnormerna och övriga bestämmelser i denna avdelning samt med artiklarna 113 och 113a i förordning (EG) nr 1234/2007.

(6)

Artikel 8.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

Ett eller flera kontrollorgan (nedan kallade kontrollorganen) som ska ansvara för tillämpningen av artikel 113a.4 i förordning (EG) nr 1234/2007.”

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De samordnande myndigheterna och kontrollorganen som avses i första stycket får vara offentliga eller privata. Medlemsstaterna ska dock i endera fallet vara ansvariga för dessa.”

(7)

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Det andra stycket i punkt 1 ska ersättas med följande stycken:

”Medlemsstaterna får för detta ändamål använda varje annan databas eller andra databaser som redan inrättats för andra ändamål.

Med aktör avses alla fysiska eller juridiska personer som

a)

innehar frukt och grönsaker som omfattas av handelsnormer i syfte att

i)

exponera dem i försäljningssyfte eller bjuda ut dem till försäljning,

ii)

sälja dem, eller

iii)

saluföra dem på annat sätt, eller

b)

faktiskt genomför någon av de verksamheter som avses i a i, ii och iii med avseende på frukt och grönsaker som omfattas av handelsnormer.

De verksamheter som avses i a i, ii och iii i tredje stycket ska omfatta följande verksamheter:

a)

Distansförsäljning via Internet eller på annat sätt.

b)

Verksamhet som genomförs av den fysiska eller juridiska personen för egen eller en tredje parts del.

c)

Verksamhet som bedrivs i gemenskapen och/eller genom export till tredjeländer och/eller import från tredjeländer.”

b)

Led b i punkt 2 ska ersättas med följande:

”b)

Fysiska eller juridiska personer vars verksamhet inom frukt- och grönsakssektorn begränsar sig till varutransport eller detaljhandelsförsäljning.”

c)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   Om databasen består av flera olika delar ska den samordnande myndigheten se till att databasen och dess olika delar är enhetligt uppbyggda och att de uppdateras. Denna uppdatering ska främst genomföras på grundval av de uppgifter som samlas in vid överensstämmelsekontrollerna.

4.   Databasen ska för varje aktör innehålla registreringsnummer, namn, adress, de uppgifter som krävs för klassificering av aktören i en av de riskkategorier som anges i artikel 10.2, särskilt aktörens placering i saluföringskedjan, information om omfattningen av företagets verksamhet, information om resultat av tidigare kontroller hos aktören samt all övrig information som bedöms vara nödvändig för kontrollerna, som t.ex. information om förekomsten av ett kvalitetssäkringssystem eller system för egenkontroll som hänför sig till överensstämmelsen med handelsnormerna. Denna uppdatering ska främst genomföras på grundval av de uppgifter som samlas in vid överensstämmelsekontrollerna.”

(8)

Avsnitt 2 i kapitel II avdelning II ska ersättas med följande:

”Avsnitt 2

Överensstämmelsekontroller som ska utföras av medlemsstaterna

Artikel 10

Överensstämmelsekontroller

1.   Medlemsstaterna ska se till att överensstämmelsekontroller genomförs selektivt, med utgångspunkt i en riskanalys och med tillräcklig frekvens för att garantera efterlevnad av handelsnormerna samt övriga bestämmelser i denna avdelning och i artiklarna 113 och 113a i förordning (EG) nr 1234/2007.

Kriterierna för riskanalys ska omfatta förekomsten av det intyg om överensstämmelse som avses i artikel 12a, vilket ska vara utfärdat av en behörig myndighet i ett tredjeland vars överensstämmelsekontroller har godkänts enligt artikel 13. Förekomsten av ett sådant intyg ska betraktas som en faktor som minskar risken för icke-överensstämmelse.

Riskanalysen får även omfatta följande kriterier:

a)

Produktens natur, produktionsperioden, produktens pris, vädret, emballering och hantering, lagringsförhållanden, ursprungsland, transportmedel eller partiets volym.

b)

Aktörernas storlek, deras placering i saluföringskedjan, deras saluförda volym eller värde, deras sortiment, leveransområde eller typ av affärsverksamhet, såsom lagring, sortering, förpackning eller försäljning.

c)

Resultaten av tidigare kontroller, inklusive antal och typ av konstaterade fel, gängse kvalitet på de saluförda produkterna eller nivå på den tekniska utrustning som används.

d)

Tillförlitligheten hos aktörernas kvalitetssäkringssystem eller system för egenkontroll med avseende på överensstämmelsen med handelsnormerna.

e)

Den plats där kontrollen utförs, särskilt om det är det ställe där produkterna först förs in i gemenskapen, eller den plats där produkterna förpackas eller lastas.

f)

Varje annan uppgift som kan utgöra tecken på att det finns en risk för icke-överensstämmelse.

2.   Riskanalysen ska baseras på de uppgifter som finns i den databas över aktörer som avses i artikel 9 och klassificera aktörer i riskkategorier.

Medlemsstaterna ska i förväg fastställa

a)

kriterier för en bedömning av risken för att partier inte överensstämmer med normerna,

b)

på grundval av en riskanalys för varje kategori, den minsta andelen aktörer eller partier och/eller kvantiteter som ska omfattas av en överensstämmelsekontroll.

Medlemsstaterna ska, på grundval av en riskanalys, kunna välja att inte genomföra selektiva kontroller av produkter som inte omfattas av särskilda handelsnormer.

3.   Om det vid kontrollerna upptäcks betydande oegentligheter ska medlemsstaterna öka antalet kontroller avseende aktörer, produkter, ursprung eller övriga parametrar.

4.   Aktörerna ska till kontrollorganen meddela alla uppgifter som dessa anser sig ha behov av för att organisera och genomföra överensstämmelsekontrollerna.

Artikel 11

Godkända aktörer

1.   Medlemsstaterna får ge aktörer, som är klassificerade i den lägsta riskkategorin och kan lämna särskilda garantier för överensstämmelse med handelsnormerna, tillstånd att märka varje förpackning med en etikett enligt förlagan i bilaga II vid avsändandet och/eller underteckna det intyg om överensstämmelse som avses i artikel 12a.

2.   Tillståndet ska beviljas för en tid av minst ett år.

3.   Aktörer som använder denna möjlighet ska

a)

ha egen kontrollpersonal som genomgått utbildning godkänd av medlemsstaterna,

b)

ha lämplig utrustning för att bereda och förpacka produkterna,

c)

förbinda sig att kontrollera att de varor som de sänder iväg är i överensstämmelse med handelsnormerna och föra register över alla kontroller som de har genomfört.

4.   Om en aktör som beviljats tillstånd inte längre uppfyller kraven för detta ska medlemsstaten återkalla tillståndet.

5.   Trots punkt 1 får godkända aktörer fortsätta att använda förlagor som överensstämde med denna förordning den 30 juni 2009 till dess att lagren är förbrukade.

Tillstånd som beviljats aktörer före den 1 juli 2009 ska fortsätta gälla under den tid för vilken de beviljades.

Artikel 12

Tullmyndigheters godkännande av deklarationer

1.   Tullen får bara godkänna tulldeklarationer för export och/eller tulldeklarationer för övergång till fri omsättning för produkter som omfattas av särskilda handelsnormer

a)

om varorna åtföljs av ett intyg om överensstämmelse, eller

b)

om det behöriga kontrollorganet har underrättat tullmyndigheten om att ett intyg om överensstämmelse har utfärdats för de berörda partierna, eller

c)

om det behöriga kontrollorganet har underrättat tullmyndigheten om att det inte har utfärdat ett intyg om överensstämmelse för de berörda partierna därför att dessa, med hänsyn till den riskanalys som avses i artikel 10.1, inte behöver kontrolleras.

Detta ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av andra överensstämmelsekontroller som en medlemsstat kan genomföra enligt artikel 10.

2.   Punkt 1 ska även gälla produkter som omfattas av den allmänna handelsnorm som fastställs i bilaga I och produkter som avses i artikel 3.1 a, om medlemsstaten anser att det är nödvändigt med hänsyn till den riskanalys som avses i artikel 10.1.

Artikel 12a

Intyg om överensstämmelse

1.   Behöriga myndigheter får utfärda intyg för att bekräfta att produkterna i fråga överensstämmer med den relevanta handelsnormen. Det intyg som ska användas av behöriga myndigheter i gemenskapen återfinns i bilaga III.

De tredjeländer som avses i artikel 13.4 ska istället kunna använda ett eget intyg, under förutsättning att kommissionen anser att detta innehåller uppgifter som är minst likvärdiga med gemenskapens intyg. Kommissionen ska på det sätt som den finner lämpligt göra prov på sådana intyg från tredjeländer tillgängliga.

2.   Dessa intyg får utfärdas antingen i pappersformat med underskrift i original eller i verifierat elektroniskt format med elektronisk signatur.

3.   Varje intyg ska vara stämplat av den behöriga myndigheten och undertecknat av en eller flera behöriga personer.

4.   Intyget ska utfärdas på minst ett av gemenskapens officiella språk.

5.   Varje intyg ska ha ett löpnummer genom vilket det kan identifieras, och en kopia av varje utfärdat intyg ska bevaras av den behöriga myndigheten.

6.   Trots punkt 1 andra stycket får medlemsstaterna fortsätta att använda intyg om överensstämmelse som överensstämde med denna förordning den 30 juni 2009 till dess att lagren är förbrukade.”

(9)

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.   ”På begäran av ett tredjeland får kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007, godkänna kontroller av överensstämmelse med särskilda handelsnormer som genomförts av detta tredjeland före importen till gemenskapen.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Förteckningen över länder vilkas överensstämmelsekontroller har godkänts i enlighet med denna artikel och de produkter godkännandena avser återfinns i bilaga IV.

Kommissionen ska på det sätt som den finner lämpligt göra de berörda officiella myndigheternas och kontrollorganens kontaktuppgifter tillgängliga.”

(10)

Artikel 14 ska utgå.

(11)

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Upphävande av godkännanden

Kommissionen får tillfälligt dra in sitt godkännande om det för ett stort antal partier och/eller kvantiteter konstateras att varorna inte överensstämmer med de uppgifter som anges i de intyg om överensstämmelse som utfärdats av kontrollorgan i tredjeländer.”

(12)

Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå.

(13)

Avsnitt 4 i kapitel II i avdelning II ska utgå.

(14)

Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Om det efter kontroll konstateras att varorna överensstämmer med handelsnormerna får kontrollorganet utfärda ett intyg om överensstämmelse enligt bilaga III.”

b)

I punkt 3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om ett kontrollorgan beviljar en aktörs begäran att anpassa sina varor så att de överensstämmer med handelsnormerna i en annan medlemsstat än den där kontrollen visat att de inte överensstämmer med normerna, ska aktören underrätta det behöriga kontrollorganet i mottagarmedlemsstaten om det parti som inte var överensstämmande. Den medlemsstat som utfärdar konstaterandet av icke-överensstämmelse ska sända en kopia av detta till övriga berörda medlemsstater, inklusive den medlemsstat som är mottagare av det icke överensstämmande partiet.”

c)

Punkt 4 ska utgå.

(15)

Följande avsnitt ska läggas till i kapitel II i avdelning II:

”Avsnitt 6

Meddelanden

Artikel 20a

Meddelanden

1.   En medlemsstat på vars territorium det konstateras att en försändelse från en annan medlemsstat inte överensstämmer med handelsnormerna på grund av fel eller kvalitetsförsämring som skulle ha kunnat upptäckas när varorna packades, ska genast underrätta kommissionen och de medlemsstater som kan komma att beröras.

2.   En medlemsstat på vars territorium övergång till fri omsättning har avslagits för ett parti varor från ett tredje land på grund av icke-överensstämmelse med handelsnormerna ska genast underrätta kommissionen, de medlemsstater som kan komma att beröras och det berörda tredjelandet enligt förteckningen i bilaga IV.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen meddela bestämmelserna om deras inspektions- och riskanalyssystem. De ska underrätta kommissionen om varje efterföljande ändring av dessa system.

4.   Medlemsstaterna ska till kommissionen och medlemsstaterna meddela en sammanfattning av kontrollresultaten i alla saluföringsled under ett visst år senast den 30 juni påföljande år.

5.   Meddelanden ska överlämnas på det sätt som anges av kommissionen.”

(16)

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

(17)

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

(18)

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

(19)

Titeln på del A samt delarna B och C i bilaga IV ska utgå.

(20)

Bilaga V ska utgå.

(21)

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 2

Upphävanden

Förordningarna (EEG) nr 1292/81, (EEG) nr 2213/83, (EEG) nr 1591/87, (EEG) nr 1677/88, (EG) nr 831/97, (EG) nr 2288/97, (EG) nr 963/98, (EG) nr 730/1999, (EG) nr 1168/1999, (EG) nr 1455/1999, (EG) nr 2377/1999, (EG) nr 2561/1999, (EG) nr 2789/1999, (EG) nr 790/2000, (EG) nr 851/2000, (EG) nr 175/2001, (EG) nr 912/2001, (EG) nr 1508/2001, (EG) nr 1543/2001, (EG) nr 1615/2001, (EG) nr 1799/2001, (EG) nr 2396/2001, (EG) nr 843/2002, (EG) nr 1284/2002, (EG) nr 1466/2003, (EG) nr 1757/2003, (EG) nr 85/2004, (EG) nr 86/2004, (EG) nr 214/2004, (EG) nr 1673/2004, (EG) nr 1861/2004, (EG) nr 1862/2004, (EG) nr 1863/2004 och (EG) nr 634/2006 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2008

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEZ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 121, 7.5.2008, s. 1.

(3)  EUT L 273, 17.10.2007, s. 1.

(4)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.

(5)  EGT L 129, 15.5.1981, s. 38.

(6)  EGT L 213, 4.8.1983, s. 13.

(7)  EGT L 146, 6.6.1987, s. 36.

(8)  EGT L 150, 16.6.1988, s. 21.

(9)  EGT L 119, 8.5.1997, s. 13.

(10)  EGT L 315, 19.11.1997, s. 3.

(11)  EGT L 135, 8.5.1998, s. 18.

(12)  EGT L 93, 8.4.1999, s. 14.

(13)  EGT L 141, 4.6.1999, s. 5.

(14)  EGT L 167, 2.7.1999, s. 22.

(15)  EGT L 287, 10.11.1999, s. 6.

(16)  EGT L 310, 4.12.1999, s. 7.

(17)  EGT L 336, 29.12.1999, s. 13.

(18)  EGT L 95, 15.4.2000, s. 24.

(19)  EGT L 103, 28.4.2000, s. 22.

(20)  EGT L 26, 27.1.2001, s. 24.

(21)  EGT L 129, 11.5.2001, s. 4.

(22)  EGT L 200, 25.7.2001, s. 14.

(23)  EGT L 203, 28.7.2001, s. 9.

(24)  EGT L 214, 8.8.2001, s. 21.

(25)  EGT L 244, 14.9.2001, s. 12.

(26)  EGT L 325, 8.12.2001, s. 11.

(27)  EGT L 134, 22.5.2002, s. 24.

(28)  EGT L 187, 16.7.2002, s. 14.

(29)  EUT L 210, 20.8.2003, s. 6.

(30)  EUT L 252, 4.10.2003, s. 11.

(31)  EUT L 13, 20.1.2004, s. 3.

(32)  EUT L 13, 20.1.2004, s. 19.

(33)  EUT L 36, 7.2.2004, s. 6.

(34)  EUT L 300, 25.9.2004, s. 5.

(35)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 10.

(36)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 17.

(37)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 23.

(38)  EUT L 112, 26.4.2006, s. 3.

(39)  EGT L 144, 4.6.1997, s. 19.”

(40)  EUT L 109, 6.5.2000, s. 29.”


BILAGA I

”BILAGA I

HANDELSNORMER SOM AVSES I ARTIKEL 2a

DEL A

Allmän handelsnorm

1.   Minimikrav avseende kvalitet

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska produkterna vara

hela,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Produkterna ska ha en sådan utveckling och mognad att de

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

2.   Minimikrav avseende mognad

Produkterna måste vara tillräckligt utvecklade och uppvisa tillfredsställande mognad.

Produkterna ska ha nått ett sådant utvecklingsstadium och en sådan mognadsgrad att mognadsprocessen kan fortsätta och de kan uppnå en tillfredsställande mognadsgrad.

3.   Tolerans

En tolerans av 10 procent i vikt eller antal av produkten som inte uppfyller minimikraven avseende kvalitet ska medges i varje parti. Denna tolerans ska dock inte omfatta produkter som är angripna av röta eller har någon annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion.

4.   Ursprungsmärkning av produkter

Ursprungslandets fullständiga namn. För produkter med ursprung i en medlemsstat ska namnet anges ursprungslandets språk eller ett annat språk som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet. För andra produkter ska namnet anges på ett språk som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet.

DEL B

SÄRSKILDA HANDELSNORMER

DEL 1:   HANDELSNORMER FÖR ÄPPLEN

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för äpplen av sorter av Malus domestica Borkh. som är avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte äpplen avsedda för industriell bearbetning.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som äpplen ska uppfylla efter iordningställande och förpackning.

A.   Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska äpplen vara

hela,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Frukten ska dessutom vara varsamt plockad.

Äpplena ska ha en sådan utveckling att

mognadsprocessen kan fortsätta tills frukten når en mognad som krävs med hänsyn tagen till sortegenskaperna, (1)  (2)

de tål transport och hantering,

de är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Klassificering

Äpplen indelas i följande tre klasser:

i)   Klass ’Extra’

Äpplen i denna klass ska vara av högsta kvalitet. Deras form, storlek och färg ska vara typiska för sorten (3) och skaftet ska vara oskadat.

Fruktköttet ska vara helt friskt.

De får inte ha några fel med undantag av mycket små ytliga fel i skalet förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen.

ii)   Klass I

Äpplen i denna klass ska vara av god kvalitet. Deras form, storlek och färg ska vara typiska för sorten. (3)

Fruktköttet ska vara helt friskt.

De får dock ha följande mindre fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen:

Mindre fel i formen.

Mindre fel i utvecklingen.

Mindre färgfel.

Mindre ytliga fel som ligger inom följande gränser:

Långsträckta fel får vara högst 2 cm långa

Övriga fel får täcka en sammanlagd yta på högst 1 cm2, dock med undantag för skorv (Venturia inaequalis) som får täcka en sammanlagd yta på högst 0,25 cm2.

Mindre stötskador, som inte är missfärgade, får täcka en sammanlagd yta på högst 1 cm2.

Skaftet får saknas förutsatt att brystället är snyggt och skalet runtomkring oskadat.

iii)   Klass II

Denna klass omfattar äpplen som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan. (3)

Fruktköttet får inte ha några större fel.

Följande fel får förekomma förutsatt att frukten bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

Fel i formen.

Fel i utvecklingen.

Färgfel.

Ytliga fel som ligger inom följande gränser:

Långsträckta fel får vara högst 4 cm långa.

Övriga fel får täcka en sammanlagd yta på högst 2,5 cm2, dock med undantag för skorv (Venturia inaequalis) som får täcka en sammanlagd yta på högst 1 cm2.

Mindre stötskador, som får vara lätt missfärgade, får täcka en sammanlagd yta på högst 1,5 cm2.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av den största tvärsnittsdiametern eller av vikten.

För samtliga sorter och klasser är minimistorleken 60 mm om storleken mäts efter diameter, och 90 g om den mäts efter vikt. Frukt av mindre storlek kan godkännas om produktens brixvärde ligger på minst 10,5 brixgrader och storleken uppgår till minst 50 mm eller 70 g.

För att frukten i en förpackning ska uppfylla kraven på enhetlig storlek får

a)

för frukt som sorteras efter diameter, skillnaden i diameter mellan frukterna i en och samma förpackning vara högst

5 mm för frukt i klass ’Extra’ och för frukt i klass I och II som är förpackad i rader och lager; för äpplen av sorterna Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) och Horneburger får skillnaden i diameter dock vara 10 mm, och

10 mm för frukt i klass I som är löst packad i förpackningen eller detaljhandelsförpackningen; för äpplen av sorterna Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) och Horneburger får skillnaden i diameter dock vara 20 mm, eller

b)

för frukt som sorteras efter vikten, skillnaden i vikt mellan frukterna i en och samma förpackning vara högst

20 procent av den genomsnittliga vikten för frukten i förpackningen för frukt i klass ’Extra’ och för frukt i klass I och II som är förpackad i rader och lager, och

25 procent av den genomsnittliga vikten för frukten i förpackningen för frukt i klass I som är löst packad i förpackningen eller detaljhandelsförpackningen.

För frukt i klass II som är löst packad i förpackningen eller detaljhandelsförpackningen har det inte fastställts några bestämmelser om enhetlig storlek.

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass ’Extra’

5 procent i antal eller vikt av äpplen som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)   Klass I

10 procent i antal eller vikt av äpplen som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

iii)   Klass II

10 procent i antal eller vikt av äpplen som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp eller andra fel som gör dem olämpliga för konsumtion.

Toleranserna för denna klass får medföra högst 2 procent i antal eller vikt av frukt som har följande fel:

Omfattande angrepp av pricksjuka eller glasighet.

Mindre skador eller oläkta sprickor.

Mycket ringa spår av röta.

Förekomst av levande skadedjur inuti frukten och/eller skador på fruktköttet förorsakade av skadedjur.

B.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser:

För samtliga klasser: Totalt medges 10 procent i antal eller vikt av frukt som inte uppfyller storlekskraven för klassen. Denna tolerans omfattar dock inte frukt med en avvikelse på

5 mm eller mer under minimistorleken om storleken bestäms av diametern,

10 g eller mer under minimivikten om storleken bestäms av vikten.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla äpplen av samma ursprung, sort, kvalitet, storlek (om frukten är storlekssorterad) och mognad.

För klass ’Extra’ gäller kravet på enhetlighet även färgen.

Detaljhandelsförpackningar av äpplen med en nettovikt på högst 5 kg får innehålla blandningar av äpplen av olika sorter, under förutsättning att äpplena är enhetliga när det gäller kvalitet och, för varje enskild sort, när det gäller ursprung, storlek (om frukten är storlekssorterad) och mognadsgrad.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.

B.   Förpackning

Äpplena ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd. Särskilt detaljhandelsförpackningar med en nettovikt på mer än 3 kg ska vara tillräckligt hårda för att skydda produkten på ett ändamålsenligt sätt.

De material som används inuti förpackningen ska vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkterna. Det är tillåtet att använda material, som t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

C.   Presentation

Äpplen i klass ’Extra’ ska vara förpackade i rader och lager.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar med undantag av innerförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet och som föregås av uppgiften ’packare och/eller avsändare’ eller motsvarande förkortning).

För innerförpackningar: Namn och adress till säljaren som är etablerad inom gemenskapen, varvid dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ’packad för:’ eller likvärdig uppgift. I detta fall ska det på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

’Äpplen’, om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan.

Om detaljhandelsförpackningar innehåller en blandning av äpplen av olika sorter ska samtliga sorter i förpackningen anges.

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

Om detaljhandelsförpackningar innehåller en blandning av äpplen av olika sorter och olika ursprung ska ursprungslandet anges i omedelbar närhet av motsvarande sorts namn.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Storlek eller, för frukt förpackad i lager, antal frukter.

Om storleken är angiven ska den uttryckas på följande sätt:

a)

För frukt som omfattas av kraven på enhetlighet ska den anges som minsta och största diameter eller som minsta och största vikt.

b)

För frukt som inte omfattas av kraven på enhetlighet ska den anges som diametern eller vikten på den minsta frukten i förpackningen, följt av ’och större’ eller ’och +’ eller ett liknande uttryck, eller, eventuellt, diametern eller vikten på den största frukten i förpackningen.

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på förpackningarna ange uppgifterna i första stycket, om dessa förpackningar innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Förpackningarna får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om förpackningarna är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

Tillägg

1.   Färgkriterier, färggrupper och koder

Färggrupp

A

(Röda sorter)

B

(Delvis röda sorter)

C

(Strimmiga sorter, svagt färgade)

D

(Övriga sorter)

Sammanlagd yta som har den sorttypiska röda färgen.

Sammanlagd yta som har den sorttypiska delvis röda färgen.

Sammanlagd yta som har den sorttypiska svagt röda, rödfärgade eller rödstrimmiga färgen.

Klass ”Extra”

3/4

1/2

1/3

Inget krav vad beträffar den röda färgen.

Klass I

1/2

1/3

1/10

Klass II

1/4

1/10

2.   Kriterier för rostbildning

Grupp R: Sorter för vilka rostbildning på skalet är en typisk egenskap och inte utgör ett fel om den överensstämmer med sortens typiska utseende.

För de sorter som anges i förteckningen nedan, för vilka bokstaven R inte anges efter namnet, är rostbildning tillåten inom följande gränser:

 

Klass ‚Extra‘

Klass I

Klass II

Tolerans för klass II

i)

Bruna fläckar

inte utanför skafthålan

något utanför skafthålan eller foderhålan

utanför skafthålan eller foderhålan

frukt som inte på ett avgörande sätt försämrar förpackningens utseende och tillstånd

inte skrovliga

inte skrovliga

något skrovliga

 

ii)

Rostbildning

 

Största yta på frukten som får vara täckt

 

tunn, nätliknande rost (som inte kontrasterar för starkt mot fruktens allmänna färg)

små och isolerade spår av rostbildning som inte förändrar fruktens eller förpackningens allmänna utseende

1/5

1/2

frukt som inte på ett avgörande sätt försämrar förpackningens utseende och tillstånd

kraftig

ingen

1/20

1/3

frukt som inte på ett avgörande sätt försämrar förpackningens utseende och tillstånd

total mängd fel (med undantag av de bruna fläckar som är tillåtna enligt ovan). Den tunna och den kraftiga rostbildningen får tillsammans aldrig täcka mer än

1/5

1/2

frukt som inte på ett avgörande sätt försämrar förpackningens utseende och tillstånd

3.   Icke-uttömmande förteckning över äppelsorter som delats in efter färg- och rostbildningskriterier

Frukter av sorter som inte återfinns i förteckningen ska delas in efter sortegenskaper.

Sort

Synonymer

Färggrupp

Rostbildning

African Red

 

B

 

Akane

Tohoku 3

B

 

Alborz Seedling

 

C

 

Aldas

 

B

 

Alice

 

B

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

Alwa

 

B

 

Angold

 

C

 

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

C

 

Arlet

 

B

R

Aroma

 

C

 

Rödfärgade varianter av Aroma, t.ex. Aroma Amorosa

 

B

 

Auksis

 

B

 

Belfort

Pella

B

 

Belle de Boskoop och mutationer

 

D

R

Belle fleur double

 

D

 

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

Blushed Golden

 

 

 

Bohemia

 

B

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

B

R

Braeburn

 

B

 

Rödfärgade varianter av Braeburn, t.ex.:

 

A

 

Hidala

 

 

 

Joburn

 

 

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

 

Mahana Red

 

 

 

Mariri Red

 

 

 

Redfield

 

 

 

Royal Braeburn

 

 

 

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

Brettacher Sämling

 

D

 

Calville (gruppen …)

 

D

 

Cardinal

 

B

 

Carola

Kalco

C

 

Caudle

 

B

 

Charden

 

D

 

Charles Ross

 

D

 

Civni

 

B

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

Cortland

 

B

 

Cox orange pippin och mutationer

Cox Orange

C

R

Rödfärgade varianter av Cox Orange Pippin, t.ex.:

 

B

R

Cherry Cox

 

 

 

Crimson Bramley

 

D

 

Cripps Pink

 

C

 

Cripps Red

 

C (4)

 

Dalinbel

 

B

 

Delblush

 

D

 

Delcorf och mutationer, t.ex.:

Dalili

Monidel

 

C

 

Delgollune

 

B

 

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

Deljeni

 

D

 

Delikates

 

B

 

Delor

 

C

 

Discovery

 

C

 

Dunn's Seedling

 

D

R

Dykmanns Zoet

 

C

 

Egremont Russet

 

D

R

Elan

 

D

 

Elise

Red Delight

A

 

Ellison's orange

Ellison

C

 

Elstar och mutationer, t.ex.:

 

C

 

Daliter

 

 

 

Elshof

 

 

 

Elstar Armhold

 

 

 

Elstar Reinhardt

 

 

 

Rödfärgade varianter av Elstar, t.ex.:

 

B

 

Bel-El

 

 

 

Daliest

 

 

 

Goedhof

 

 

 

Red Elstar

 

 

 

Valstar

 

 

 

Empire

 

A

 

Falstaff

 

C

 

Fiesta

Red Pippin

C

 

Florina

 

B

 

Fortune

 

D

R

Fuji och mutationer

 

B

 

Gala

 

C

 

Rödfärgade varianter av Gala, t.ex.:

 

A

 

Annaglo

 

 

 

Baigent

 

 

 

Galaxy

 

 

 

Mitchgla

 

 

 

Obrogala

 

 

 

Regala

 

 

 

Regal Prince

 

 

 

Tenroy

 

 

 

Garcia

 

D

 

Gloster

 

B

 

Goldbohemia

 

D

 

Golden Delicious och mutationer

 

D

 

Golden Russet

 

D

R

Goldrush

Coop 38

D

 

Goldstar

 

D

 

Gradigold

 

D

 

Granny Smith

 

D

 

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

Greensleeves

 

D

 

Holsteiner Cox och mutationer

Holstein

D

R

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

Honeycrisp

 

C

 

Honeygold

 

D

 

Horneburger

 

D

 

Howgate Wonder

Manga

D

 

Idared

 

B

 

Ingrid Marie

 

B

R

Isbranica

Izbranica

C

 

Jacob Fisher

 

D

 

Jacques Lebel

 

D

 

Jamba

 

C

 

James Grieve och mutationer

 

D

 

James Grieve rouge

Red James Grieve

B

 

Jarka

 

C

 

Jerseymac

 

B

 

Jester

 

D

 

Jonagold (5) och mutationer, t.ex.:

 

C

 

Crowngold

 

 

Daligo

 

 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 

 

Jonabres

 

 

King Jonagold

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 

 

Wilmuta

 

 

Jonagored och mutationer, t.ex.:

 

A

 

Decosta

 

 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 

 

Jomar

 

 

Jonagored Supra

 

 

Jonaveld

 

 

Primo

 

 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 

 

Red Jonaprince

 

 

Jonalord

 

C

 

Jonathan

 

B

 

Julia

 

B

 

Jupiter

 

D

 

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

Katy

Katja

B

 

Kent

 

D

R

Kidd's orange red

 

C

R

Kim

 

B

 

Koit

 

C

 

Krameri Tuvioun

 

B

 

Kukikovskoje

 

B

 

Lady Williams

 

B

 

Lane's Prince Albert

 

D

 

Laxton's Superb

Laxtons Superb

C

R

Ligol

 

B

 

Lobo

 

B

 

Lodel

 

A

 

Lord Lambourne

 

C

 

Maigold

 

B

 

Mc Intosh

 

B

 

Meelis

 

B

 

Melba

 

B

 

Melodie

 

B

 

Melrose

 

C

 

Meridian

 

C

 

Moonglo

 

C

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

Mountain Cove

 

D

 

Mutsu

 

D

 

Normanda

 

C

 

Nueva Europa

 

C

 

Nueva Orleans

 

B

 

Odin

 

B

 

Ontario

 

B

 

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

Ozark Gold

 

D

 

Paula Red

 

B

 

Pero de Cirio

 

D

 

Piglos

 

B

 

Pikant

 

B

 

Pikkolo

 

C

 

Pilot

 

C

 

Pimona

 

C

 

Pinova

 

C

 

Pirella

 

B

 

Piros

 

C

 

Rafzubex

 

A

 

Rafzubin

 

C

 

Rajka

 

B

 

Rambour d'hiver

 

D

 

Rambour Franc

 

B

 

Reanda

 

B

 

Rebella

 

C

 

Red Delicious och mutationer, t.ex.:

 

A

 

Campsur

Erovan

Evasni

Flatrar

Fortuna Delicious

Otago

Red King

Red Spur

Red York

Richared

Royal Red

Sandidge

Shotwell Delicious

Stark Delicious

Starking

Starkrimson

Starkspur

Topred

Trumdor

Well Spur

Red Dougherty

 

A

 

Red Rome

 

A

 

Redkroft

 

A

 

Regal

 

A

 

Regina

 

B

 

Reglindis

 

C

 

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

Reineta Encarnada

 

B

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

Reinette d'Orléans

 

D

 

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

Reinette de France

 

D

 

Reinette de Landsberg

 

D

 

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

Relinda

 

C

 

Remo

 

B

 

Renora

 

B

 

Resi

 

B

 

Resista

 

D

 

Retina

 

B

 

Rewena

 

B

 

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

Royal Beaut

 

A

 

Rubin

 

C

 

Rubinola

 

B

 

Sciearly

 

A

 

Scifresh

 

B

 

Sciglo

 

A

 

Sciray

GS48

A

 

Scired

 

A

R

Sciros

 

A

 

Selena

 

B

 

Shampion

 

B

 

Sidrunkollane Talioun

 

D

 

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

Snygold

Earlygold

D

 

Sommerregent

 

C

 

Spartan

 

A

 

Splendour

 

A

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

Stark's Earliest

 

C

 

Staris

Staris

A

 

Sturmer Pippin

 

D

R

Sügisdessert

 

C

 

Sügisjoonik

 

C

 

Summerred

 

B

 

Sunrise

 

A

 

Sunset

 

D

R

Suntan

 

D

R

Sweet Caroline

 

C

 

Talvenauding

 

B

 

Tellisaare

 

B

 

Tiina

 

B

 

Topaz

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

B

 

Veteran

 

B

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

Wealthy

 

B

 

Worcester Pearmain

 

B

 

York

 

B

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

DEL 2:   HANDELSNORMER FÖR CITRUSFRUKT

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för följande ’citrusfrukter’ som är avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte citrusfrukt avsedd för industriell bearbetning:

Citroner av sorter av Citrus limonia (L.) Burm. f..

Mandariner av sorter av Citrus reticulata Blanco, inbegripet satsumor (Citrus unshiu Marcow.), clementiner (Citrus clementina Hort. ex Tan.), vanliga mandariner (Citrus deliciosa Ten.) och tangeriner (Citrus tangerina Hort. ex Tan.) av dessa arter och hybrider därav, nedan kallade ’mandariner’.

Apelsiner av sorter av Citrus sinensis (L.) Osb.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som citrusfrukt ska uppfylla efter iordningställande och förpackning.

A.   Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska citrusfrukter vara

hela,

fria från större läkta skador och/eller stötskador,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

fria från begynnande inre uttorkning,

fria från skador orsakade av låg temperatur eller frost,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Citrusfrukterna ska vara varsamt plockade och ha nått en lämplig utveckling och mognad enligt kriterierna för sorten, plockningstidpunkten och odlingsområdet.

Citrusfrukterna ska ha en sådan utveckling och mognad att de

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

Citrusfrukt som uppfyller detta krav på mognad får ha genomgått behandling för att avlägsna den gröna färgen (’avgröning’). Sådan behandling är endast tillåten om de övriga naturliga smakegenskaperna inte ändras.

B.   Bestämmelser angående mognad

Citrusfrukternas mognad fastställs med hjälp av de parametrar som anges nedan för varje sort:

1.

Minsta saftinnehåll.

2.

Färg.

Efter en normal utveckling ska citrusfrukterna ha en sådan färg att de på bestämmelseorten kan uppnå den färg som är normal för sorten.

i)   Citroner

Minsta saftinnehåll:

Verdelli och Primofiorecitroner:

20 %

Övriga citroner:

25 %

Färg: färgen ska vara typisk för sorten. Citroner som är gröna (men inte mörkgröna) är dock tillåtna om de uppfyller minimikraven i fråga om saftinnehåll.

ii)   Mandariner

Minsta saftinnehåll:

Mandariner, med undantag av clementiner:

33 %

Clementiner:

40 %

Färg: Minst en tredjedel av fruktens yta ska ha en färg som är typisk för sorten.

iii)   Apelsiner

Färgen ska vara typisk för sorten. Högst en femtedel av fruktens totala yta får ha ljusgrön färg. Frukterna ska ha följande saftinnehåll:

Blodapelsiner:

30 %

Gruppen navelapelsiner:

33 %

Övriga sorter:

35 %

Apelsiner som produceras i områden med höga lufttemperaturer och hög relativ fuktighet under utvecklingsperioden får dock ha en grön färg på mer än en femtedel av fruktens totala yta, på villkor att de uppfyller följande krav på minsta saftinnehåll:

Sorterna Mosambi, Sathgudi och Pacitan:

33 %

Andra sorter:

45 %

C.   Klassificering

Citrusfrukt inledas i följande tre klasser:

i)   Klass ’Extra’

Citrusfrukt i denna klass ska vara av högsta kvalitet. Deras form, yttre utseende, utveckling och färg ska ha de egenskaper som är typiska för sorten och/eller handelstypen.

De får inte ha några fel med undantag av mycket små ytliga fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen.

ii)   Klass I

Citrusfrukt i denna klass ska vara av god kvalitet. De ska ha de egenskaper som är typiska för sorten och/eller handelstypen.

De får dock ha följande mindre fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen:

Mindre fel i formen.

Mindre färgfel.

Mindre fel i skalet som uppstått i samband med fruktbildningen, t.ex. silverskorv, rostbildning etc.

Läkta, mindre fel som uppstått genom yttre påverkan, t.ex. grenskav, hagelskada, stötfläckar etc.

iii)   Klass II

Denna klass omfattar citrusfrukt som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Följande fel får förekomma förutsatt att de bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

Fel i formen.

Färgfel.

Skrovligt skal.

Fel i skalet som uppstått i samband med fruktbildningen, t.ex. silverskorv, rostbildning etc.

Läkta fel som uppstått genom yttre påverkan, t.ex. grenskav, hagelskada, stötfläckar etc.

Läkta, ytliga skalförändringar.

Delvis lätt lossad fruktvägg för apelsiner (tillåtet för mandariner).

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av den största tvärsnittsdiametern.

A.   Minimistorlek

Nedan anges den minsta tillåtna storleken för olika typer av citrusfrukt.

Citroner:

45 mm

Mandariner, med undantag av clementiner:

45 mm

Clementiner:

35 mm

Apelsiner:

53 mm

B.   Storleksindelning

Frukten indelas efter storlek på följande sätt:

Apelsiner

Citroner

Mandariner

Storlek

Diameter

i mm

Storlek

Diameter i

mm

Storlek

Diameter

i mm

0

92–110

0

79–90

1-XXX

78 och däröver

1

87–100

1

72–83

1-XX

67–78

2

84–96

2

68–78

1 eller 1-X

63–74

3

81–92

3

63–72

2

58–69

4

77–88

4

58–67

3

54–64

5

73–84

5

53–62

4

50–60

6

70–80

6

48–57

5

46–56

7

67–76

7

45–52

6 (6)

43–52

8

64–73

 

 

7

41–48

9

62–70

 

 

8

39–46

10

60–68

 

 

9

37–44

11

58–66

 

 

10

35–42

12

56–63

 

 

 

 

13

53–60

 

 

 

 

Citrusfrukt får sorteras efter antalet frukter. I detta fall får, under förutsättning att bestämmelserna om enhetlig storlek enligt avdelning III.C iakttas, frukterna i en och samma förpackning omfatta två angränsande storleksklasser.

C.   Enhetlighet

Enhetligheten i fråga om storlek ska motsvarar ovanstående storlekstabell, förutom i följande fall:

i)

För frukt som är packad i rader och lager, i förpackningar eller i detaljhandelsförpackningar, får skillnaden mellan den minsta och den största frukten i samma förpackning inte överskrida följande maximivärden, inom en och samma storlek, eller, om citrusfrukten är sorterad efter antalet frukter, inom två på varandra följande storlekar:

 

Storlek

Största skillnad mellan frukt i samma förpackning

(mm)

Citroner

0–7

7

Mandariner

1-XXX–4

5–6

7–10

9

8

7

Apelsiner

0–2

3–6

7–13

11

9

7

ii)

För frukt, ej packad i rader och lager, i förpackningar eller i hårda detaljhandelsförpackningar, får skillnaden mellan den minsta och den största frukten i samma förpackning inte vara större än den storleksvariation som är tillåten för motsvarande storlek i storlekstabellen, eller, om citrusfrukten är sorterad efter antalet frukter, skillnaden i mm för en av de två aktuella på varandra följande storlekarna.

iii)

För frukt i lös vikt i lådor med stor volym och frukt presenterad i mjuka detaljhandelsförpackningar (nät, påsar etc.), får skillnaden mellan den minsta och den största frukten i samma förpackning inte vara större än det intervall som uppstår om tre på varandra följande storlekar i storlekstabellen slås samman till en enda.

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass ’Extra’

5 procent i antal eller vikt av citrusfrukt som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)   Klass I

10 procent i antal eller vikt av citrusfrukt som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

iii)   Klass II

10 procent i antal eller vikt av citrusfrukt som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp, uttalade stötskador eller annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion. Inom denna tolerans får högst 5 procent av frukten ha mindre, oläkta eller torra skador i skalet eller vara mjuk eller skrumpen.

B.   Storlekstoleranser

Oavsett presentationsform medges för samtliga klasser en tolerans på 10 procent i antal eller vikt av citrusfrukt som uppfyller storlekskraven för närmast över- eller underliggande storlek (eller storlekar vid kombination av tre storlekar) om detta anges på förpackningen.

Toleransen på 10 procent får i samtliga fall endast tillämpas för frukt vars diameter inte understiger följande minimivärden:

Citroner:

43 mm

Mandariner, med undantag av clementiner:

43 mm

Clementiner:

34 mm

Apelsiner:

50 mm

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning får endast innehålla citrusfrukt av samma ursprung, sort och/eller handelstyp, kvalitet, storlek och av praktiskt taget samma utveckling och mognad.

För klass ’Extra’ gäller kravet på enhetlighet även färgen.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.

B.   Förpackning

Citrusfrukterna ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen ska vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material som t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.

Om frukten är inslagen ska papperet vara tunt, torrt, nytt och luktfritt. (7)

Det är förbjudet att använda ämnen som kan ändra citrusfruktens naturliga egenskaper, särskilt dess smak eller lukt (7)

Förpackningen får inte innehålla främmande beståndsdelar. Frukten får dock presenteras med en kort fastsittande kvist som inte är träig och har några gröna blad.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

C.   Presentation

Citrusfrukt ska presenteras på följande sätt:

a)

Packad i rader i regelbundna lager i förpackningar.

b)

Packad på annat sätt än i rader i regelbundna lager i förpackningar, eller löspackad i pallboxar. Detta presentationssätt är endast tillåtet för klass I och II.

c)

I detaljhandelsförpackningar med en vikt på mindre än 5 kg, som är avpassade efter

antalet frukter, eller

förpackningarnas nettovikt.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar med undantag av innerförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet och som föregås av uppgiften ’packare och/eller avsändare’ eller motsvarande förkortning.

För innerförpackningar: Namn och adress till säljaren som är etablerad inom gemenskapen, varvid dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ’packad för:’ eller likvärdig uppgift. I detta fall ska det på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

Artens namn (om produkten inte är synlig från utsidan). För mandariner är namnet på arten eller sorten dock alltid obligatoriskt.

Sortens namn i fråga om apelsiner.

Typens namn enligt följande:

För citroner, eventuellt uppgifterna ’Verdelli’ och ’Primofiore’.

För clementiner: ’Kärnfria clementiner’, ’Clementiner’ (1-10 kärnor) eller i förekommande fall ’Clementiner med kärnor’ (mer än 10 kärnor).

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Storlek i fråga om frukter som presenteras enligt storlekstabellen eller största och minsta storlek för varje storlek om det är fråga om en sammanslagning av tre på varandra följande storlekar i storlekstabellen.

Storlek (eller, när frukterna är sorterade efter antalet frukter och omfattar två olika storlekar, minsta och största storlek efter diameter) och antal frukter om de är packade i rader och lager.

I förekommande fall angivelse av att konserveringsmedel eller andra kemiska ämnen har använts i behandling efter skörd.

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på förpackningarna ange uppgifterna i första stycket, om dessa förpackningar innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Förpackningarna får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om förpackningarna är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

DEL 3:   HANDELSNORMER FÖR KIWIFRUKT

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för kiwifrukt av sorter av Actinidia chinensis (Planch.) eller Actinidia deliciosa (A. Chev., C.F. Liang och A.R. Ferguson) som är avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte kiwifrukter avsedda för industriell bearbetning.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som kiwifrukt ska uppfylla efter iordningställande och packning.

A.   Minimikrav på kvalitet

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska kiwifrukterna vara

hela (men utan stjälk),

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

tillräckligt fasta, dvs. varken mjuka, skrumpna eller vattniga,

välformade, dvs. inga dubbla eller multipla frukter,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Kiwifrukterna ska ha en sådan utveckling och mognad att de

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Minimikrav på mognad

Produkterna ska vara tillräckligt utvecklade och mogna för sin typ. För att uppfylla detta krav ska frukten ha nått en mognad

av minst 6,2 brixgrader eller i genomsnitt 15 procent torrsubstans vid förpackningstillfället i produktionsområdet och vid den efterföljande sändning som utförs av packaren, samt vid export- och importtillfället,

av minst 9,5 brixgrader i alla övriga saluföringsled.

C.   Klassificering

Kiwifrukt indelas i följande tre klasser:

i)   Klass ’Extra’

Kiwifrukter i denna klass ska vara av högsta kvalitet. De ska vara väl utvecklade och ha den färg och de egenskaper som är typiska för sorten.

De får inte ha några fel med undantag av mycket små ytliga fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen.

Förhållandet mellan fruktens minsta och största tvärsnittsdiameter ska vara minst 0,8.

ii)   Klass I

Kiwifrukter i denna klass ska vara av god kvalitet. De ska ha de egenskaper som är typiska för sorten.

De ska vara fasta och köttet ska vara helt friskt.

De får dock ha följande mindre fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen:

Ett mindre fel i formen (dock inte svullnader eller missbildningar).

Ett mindre färgfel.

Ytliga skador på skalet som täcker en yta av högst 1 cm2.

Ett mindre ’Hayward-märke’ i form av längsgående linjer utan förhöjning.

Förhållandet mellan fruktens minsta och största tvärsnittsdiameter ska vara minst 0,7.

iii)   Klass II

Denna klass omfattar kiwifrukt som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Frukterna ska vara förhållandevis fasta och köttet får inte ha några allvarliga fel.

Följande fel får förekomma förutsatt att de bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

Fel i formen.

Färgfel.

Fel i skalet, t.ex. små läkta sår eller ärrad/skrubbad vävnad som täcker högst 2 cm2.

Flera, mer uttalade ’Hayward-märken’ med mindre förhöjning.

Lätta stötskador.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av fruktens vikt.

Minimivikten för klass ’Extra’ är 90 g, för klass I 70 g och för klass II 65 g.

Skillnaden i vikt mellan den största och minsta frukten i en förpackning får vara högst

10 g om frukten väger mindre än 85 g,

15 g om frukten väger mellan 85 g och 120 g,

20 g om frukten väger mellan 120 g och 150 g,

40 g om frukten väger 150 g eller mer.

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass ’Extra’

5 procent i antal eller vikt av kiwifrukt som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)   Klass I

10 procent i antal eller vikt av kiwifrukt som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

iii)   Klass II

10 procent i antal eller vikt av kiwifrukt som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp eller annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion.

B.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser: 10 procent i antal eller vikt av kiwifrukt som inte uppfyller vikt- eller storlekskraven.

Frukterna ska dock vara av en storlek omedelbart under eller över den angivna eller, i fråga om den minsta storleken, inte väga mindre än 85 g i klass ’Extra’, 67 g i klass I och 62 g i klass II.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla kiwifrukt av samma ursprung, sort, kvalitet och storlek.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.

B.   Förpackning

Kiwifrukterna ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen ska vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material, t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar, förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

C.   Presentation

I klass ’Extra’ ska frukterna vara åtskilda och packade i ett enda lager.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter kan ersättas med följande:

På alla förpackningar, utom på färdigförpackade produkter: den kod som packaren och/eller avsändaren har fått officiellt utfärdad eller godkänd. Före koden ska det stå ’packare’ och/eller ’avsändare’ (eller motsvarande förkortning).

Enbart på färdigförpackade produkter: namn- och adressuppgifter om säljaren som ska vara etablerad i gemenskapen. Dessa uppgifter ska föregås av ’packad för’ (eller motsvarande). I detta fall ska märkningen även omfatta en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

’Kiwifrukt’, ’Actinidia’ eller liknande namn om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan.

Sortens namn (frivilligt).

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Storlek uttryckt som minsta och största fruktvikt.

Antal frukter (frivilligt).

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på förpackningarna ange uppgifterna i första stycket, om dessa förpackningar innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Förpackningarna får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om förpackningarna är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

DEL 4:   HANDELSNORMER FÖR HUVUDSALLAT, FRISÉSALLAT OCH ESCAROLESALLAT

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för

huvudsallat av sorter

Lactuca sativa L. var. capitata L. (huvudsallat inklusive isbergssallat),

Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (romansallat),

Lactuca sativa L. var. crispa L. (plocksallat),

korsningar av dessa sorter, och

frisésallat av sorter av Cichorium endivia L. var. crispum Lam., samt

escarolesallat av sorter av Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.,

som är avsedd att levereras färsk till konsumenten.

Normerna gäller varken för produkter avsedda för industriell bearbetning eller för produkter i form av lösa blad eller för plocksallat i kruka.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som produkterna ska uppfylla efter iordningställande och förpackning.

A.   Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska produkterna vara

hela,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena och putsade, dvs. praktiskt taget utan blad nedsmutsade med jord eller andra odlingssubstrat och praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

färska till utseendet,

saftspända,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

utan stocklöpare,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

På sallat av Lactuca sativa L. tillåts en rödaktig missfärgning som beror på låg temperatur vid odlingen om denna inte ger en betydande förändring av sallatens utseende.

Rötterna ska vara avskurna omedelbart under det yttersta bladet.

Produkterna ska vara tillräckligt utvecklade för sin typ.

Produkterna ska ha en sådan utveckling och mognad att de

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Klassificering

Produkterna indelas i följande två klasser:

i)   Klass I

Produkter i denna klass ska vara av god kvalitet. De ska ha de egenskaper som är typiska för sorten eller handelstypen, särskilt ifråga om färg.

De ska vara

välformade,

knutna (med beaktande av odlingssätt och produkttyp),

fria från skador eller fel som försämrar ätbarheten,

utan frostskador.

Huvudsallat ska ha ett välformat hjärta. På huvudsallat från täckt kultur får dock hjärtat vara litet.

Romansallat ska ha ett hjärta som får vara litet till storleken.

Frisésallat och escarolesallat ska vara gul i mitten.

ii)   Klass II

Denna klass omfattar produkter som inte uppfyller kraven för klass I men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Produkterna ska vara

förhållandevis välformade,

fria från skador eller fel som allvarligt försämrar ätbarheten.

Följande fel får förekomma, förutsatt att produkterna bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

en lättare missfärgning,

lättare skador orsakade av skadedjur.

Huvudsallat ska ha ett hjärta som får vara litet till storleken. För huvudsallat från täckt kultur får hjärta saknas.

Romansallat behöver ej ha ett hjärta.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av styckevikten.

A.   Minimivikt

Följande krav gäller angående minimivikten för klass I och II:

 

Frilandsodlad

Odlad som täckt kultur

Huvudsallat (med undantag av isbergssallat) och romansallat (med undantag av ’Little Gem’)

150 g

100 g

Isbergssallat

300 g

200 g

Plocksallat och ’Little gem’

100 g

100 g

Frisésallat och escarolesallat

200 g

150 g

B.   Enhetlighet

a)

Huvudsallat

För samtliga klasser gäller att skillnaden mellan det lättaste och det tyngsta huvudet i en förpackning inte får vara större än

40 g om det lättaste huvudet väger mindre än 150 g per styck,

100 g om det lättaste huvudet väger 150–300 g per styck,

150 g om det lättaste huvudet väger 300–450 g per styck,

300 g om det lättaste huvudet väger mer än 450 g per styck.

b)

Frisésallat och escarolesallat

För samtliga klasser gäller att skillnaden mellan det lättaste och det tyngsta huvudet i en förpackning inte får vara större än 300 g.

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass I

10 procent i antal av huvuden som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)   Klass II

10 procent i antal av huvuden som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp eller annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion.

B.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser: 10 procent i antal av huvuden som inte uppfyller storlekskraven men vars vikt avviker med högst 10 procent från kraven för den aktuella storleken.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla produkter av samma ursprung, sort eller handelstyp, kvalitet och storlek.

Olika typer av produkter som omfattas av dessa normer får emellertid blandas i samma förpackningar, under förutsättning att produkterna är enhetliga till kvalitet och, för varje berörd typ, till storlek. Dessutom bör varje typ av produkt vara lätt att känna igen och mängden av varje typ som finns i förpackningen bör vara synlig utan att emballaget behöver skadas.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.

B.   Förpackning

Produkterna ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen ska vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material som t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

C.   Presentation

De produkter som är förpackade i mer än ett lager får läggas med huvudena åt samma håll, under förutsättning att lagren och huvudena är tillräckligt väl skyddade och åtskilda.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar med undantag av innerförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet och som föregås av uppgiften ’packare och/eller avsändare’ eller motsvarande förkortning.

För innerförpackningar: Namn och adress till säljaren som är etablerad inom gemenskapen, varvid dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ’packad för:’ eller likvärdig uppgift. I detta fall ska det på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

’Huvudsallat’, ’Bataviasallat’, ’isbergssallat’, ’romansallat’, ’plocksallat’, (eller t.ex. ekbladssallat, lollo bionda, lollo rossa), ’frisésallat’, ’escarolesallat’ eller en liktydig beteckning om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan.

’Little gem’, i förekommande fall, eller en liktydig beteckning.

Uppgiften ’Växthusodlad eller täckt kultur’, eller en annan lämplig beteckning, i förekommande fall.

Sortens namn (frivilligt).

Om olika typer av produkter blandas:

beteckningen ’Salladsblandning’, ’Blandsallat’ eller

namnet på varje typ av produkt, och om innehållet inte är synligt från utsidan styckeantalet av varje typ.

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Storleken angiven som minsta vikt per huvud eller som antal huvuden.

Nettovikt (frivilligt).

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på kollina ange uppgifterna i första stycket, om dessa kollin innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Dessa kollin får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om dessa kollin är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

DEL 5:   HANDELSNORMER FÖR PERSIKOR OCH NEKTARINER

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för persikor och nektariner (8) av sorter av Prunus persica Sieb. och Zucc., som är avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte persikor och nektariner avsedda för industriell bearbetning.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som persikor och nektariner ska uppfylla efter iordningställande och förpackning.

A.   Minimikrav på kvalitet

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska persikor och nektariner vara

hela,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Persikorna och nektarinerna ska vara varsamt plockade.

Persikorna och nektarinerna ska ha en sådan utveckling och mognad att de

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Minimikrav på mognad

Persikorna och nektarinerna ska vara tillräckligt utvecklade och mogna.

Persikorna och nektarinerna ska ha nått ett sådant utvecklingsstadium och en sådan mognadsgrad att mognadsprocessen kan fortsätta och de kan uppnå en tillfredsställande mognadsgrad. För att uppfylla detta krav ska fruktköttets brytningsindex vara minst 8 brixgrader mätt mitt i fruktköttet vid den största tvärsnittsdiametern och fastheten, mätt med hjälp av en penetrometer med en spets på 8 mm i diameter (0,5 cm2) på två ställen vid den största tvärsnittsdiametern ska vara mindre än 6,5 kg.

C.   Klassificering

Persikor och nektariner indelas i följande tre klasser:

i)   Klass ’Extra’

Persikor och nektariner i denna klass ska vara av högsta kvalitet. De ska ha en form, utveckling och färg som är typisk för sorten och det område där de odlas. De får inte ha några fel, med undantag av mycket små ytliga fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen.

ii)   Klass I

Persikor och nektariner i denna klass ska vara av god kvalitet. De ska ha de egenskaper som är typiska för sorten och det område där de odlas. De får dock ha mindre fel i form, utveckling och färg.

Fruktköttet ska vara helt friskt.

Persikor och nektariner som har rämnat i skaftfästet får inte förekomma.

Små ytliga fel som inte försämrar fruktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen får dock förekomma inom följande gränser:

Långsträckta fel får vara högst 1 cm långa.

Övriga fel får täcka en yta av högst 0,5 cm2.

iii)   Klass II

Denna klass omfattar persikor och nektariner som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Fruktköttet får inte ha några allvarliga fel. Persikor och nektariner som har rämnat i skaftfästet får endast förekomma inom kvalitetstoleranserna.

Ytliga fel får förekomma förutsatt att frukten bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation och om felen ligger inom följande gränser:

Långsträckta fel får vara högst 2 cm långa.

Övriga fel får täcka en yta av högst 1,5 cm2.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av

omkretsen, eller

den största tvärsnittsdiametern.

Persikor och nektariner ska storlekssorteras efter följande skala:

Diameter

Storlek

(kod)

Omkrets

Minst 90 mm

AAAA

Minst 28 cm

Minst 80 mm men under 90 mm

AAA

Minst 25 cm men under 28 cm

Minst 73 mm men under 80 mm

AA

Minst 23 cm men under 25 cm

Minst 67 mm men under 73 mm

A

Minst 21 cm men under 23 cm

Minst 61 mm men under 67 mm

B

Minst 19 cm men under 21 cm

Minst 56 mm men under 61 mm

C

Minst 17,5 cm men under 19 cm

Minst 51 mm men under 56 mm

D

Minst 16 cm men under 17,5 cm

Frukt i klass ’Extra’ ska ha en storlek av minst 17,5 cm (omkrets) eller 56 mm (diameter).

Storlek D (med en diameter på minst 51 mm men under 56 mm och en omkrets på minst 16 cm men under 17,5 cm) är inte tillåten under perioden 1 juli–31 oktober.

Storlekssortering är obligatorisk för alla klasser.

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass ’Extra’

5 procent i antal eller vikt av persikor eller nektariner som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)   Klass I

10 procent i antal eller vikt av persikor eller nektariner som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

iii)   Klass II

10 procent i antal eller vikt av persikor eller nektariner som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte frukt med rötangrepp, tydliga stötskador eller annan kvalitetsförsämring som gör den olämplig för konsumtion.

B.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser: 10 procent i antal eller vikt av persikor eller nektariner som avviker med högst 1 cm från den storlek som anges på förpackningen om storleken bestäms av omkretsen och med högst 3 mm om storleken bestäms av diametern. För frukt i den minsta klassen ska dock denna tolerans endast gälla för persikor eller nektariner som är högst 6 mm (omkrets) eller 2 mm (diameter) mindre än den minsta tillåtna storleken.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla persikor eller nektariner av samma ursprung, sort, kvalitet, mognadsgrad och storlek, och för klass ’Extra’ ska innehållet även vara enhetligt till färgen.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.

B.   Förpackning

Persikor och nektariner ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen ska vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material som t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som använts är giftfria.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

C.   Presentation

Persikor och nektariner får presenteras på ett av följande sätt:

I små förpackningar.

För klass ’Extra’ i ett enda lager, varvid varje frukt ska vara åtskild från övriga frukter.

I klass I och II:

i ett eller två lager, eller

i högst fyra lager om frukten är placerad i styva fack vilka är så anordnade att de inte vilar på frukten i det närmast underliggande lagret.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar, med undantag av färdigförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som har utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet. Före koden ska det stå ’packare’ och/eller ’avsändare’ eller motsvarande förkortning.

Enbart för färdigförpackningar: Namn- och adressuppgifter om säljaren som ska vara etablerad i gemenskapen. Dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ’packad för’ eller motsvarande. I detta fall ska märkningen även omfatta en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

’Persikor’ eller ’Nektariner’ om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan.

Fruktköttets färg.

Sortens namn (frivilligt).

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Storleken angiven som minsta och största diameter eller minsta och största omkrets eller i enlighet med de koder som anges i avsnitt III ’Bestämmelser angående storlekssortering’.

Antal frukter (frivilligt).

Lägsta sockerhalt mätt med refraktometer och uttryckt i brixgrader (frivilligt).

Maximal fasthet mätt med penetrometer och uttryckt i kg/0,5 cm2 (frivilligt).

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på förpackningarna ange uppgifterna i första stycket, om dessa förpackningar innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Förpackningarna får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om förpackningarna är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

DEL 6:   HANDELSNORMER FÖR PÄRON

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för päron av sorter av Pyrus communis L., som är avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte päron avsedda för industriell bearbetning.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som päron ska uppfylla efter iordningställande och förpackning.

A.   Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska päron vara

hela,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Frukten ska dessutom vara varsamt plockad.

Päronen ska vara så väl utvecklade att

mognadsprocessen kan fortsätta tills frukten når den mognad som krävs med hänsyn tagen till sortegenskaperna,

de tål transport och hantering,

de är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Klassificering

Päron indelas i följande tre klasser.

i)   Klass ’Extra’

Päron i denna klass ska vara av högsta kvalitet. Deras form, storlek och färg ska vara typiska för sorten och skaftet ska vara oskadat.

Fruktköttet ska vara helt friskt och skalet fritt från skrovlig rostbildning (9).

De får inte ha några fel med undantag av mycket små ytliga fel i skalet förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen.

Stenbildning får inte förekomma hos päron.

ii)   Klass I

Päron i denna klass ska vara av god kvalitet. Deras form, storlek och färg ska vara typiska för sorten.

Fruktköttet ska vara helt friskt och skalet fritt från skrovlig rostbildning (9).

De får dock ha följande mindre fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen:

Mindre fel i formen.

Mindre fel i utvecklingen.

Mindre färgfel.

Mindre ytliga fel som ligger inom följande gränser:

Långsträckta fel får vara högst 2 cm långa.

Övriga fel får täcka en sammanlagd yta på högst 1 cm2, dock med undantag för skorv (Venturia pirina och V. inaequalis), som får täcka en sammanlagd yta på högst 0,25 cm2.

Mindre stötskador, som inte är missfärgade, får täcka en sammanlagd yta på högst 1 cm2.

Skaftet får vara lätt skadat.

Stenbildning får inte förekomma hos päron.

iii)   Klass II

Denna klass omfattar päron som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Fruktköttet får inte ha några större fel.

Följande fel får förekomma förutsatt att frukten bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

Fel i formen.

Fel i utvecklingen.

Färgfel.

Tunn skrovlig rostbildning (9).

Ytliga fel som ligger inom följande gränser:

Långsträckta fel får vara högst 4 cm långa.

Övriga fel får täcka en yta på högst 2,5 cm2, dock med undantag för skorv (Venturia pirina och V. inaequalis), som får täcka en sammanlagd yta på högst 1 cm2.

Mindre stötskador, som får vara lätt missfärgade, får täcka en sammanlagd yta på högst 1 cm2.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av den största tvärsnittsdiametern.

Nedan anges minimikrav på storlek för varje klass.

 

Klass ’Extra’

Klass I

Klass II

Sorter med stora frukter (10)

60 mm

55 mm

55 mm

Övriga sorter

55 mm

50 mm

45 mm

Undantagsvis, och för de sorter av sommarpäron som finns upptagna i tillägget till dessa normer, anges ingen minsta storlek för frukt som skördas och avsänds mellan den 10 juni och den 31 juli varje år.

För att frukten i en förpackning ska uppfylla kraven på enhetlig storlek får skillnaden i diameter mellan frukterna i en och samma förpackning vara högst

5 mm för frukt i klass ’Extra’ och för frukt i klass I och II som är förpackad i rader och lager,

10 mm för frukt i klass ’Extra’ som är löst packad i förpackningen eller detaljhandelsförpackningen.

För frukt i klass II som är löst packad i förpackningen eller detaljhandelsförpackningen har det inte fastställts några bestämmelser om enhetlig storlek.

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass ’Extra’

5 procent i antal eller vikt av päron som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)   Klass I

10 procent i antal eller vikt av päron som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen. Päron som saknar skaft omfattas dock inte av denna tolerans.

iii)   Klass II

10 procent i antal eller vikt av päron som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte frukt med rötangrepp eller andra fel som gör den olämplig för konsumtion.

Toleranserna för denna klass får medföra högst 2 procent i antal eller vikt av frukt som har följande fel:

Mindre skador eller oläkta sprickor.

Mycket ringa spår av röta.

Förekomst av levande skadedjur inuti frukten och/eller skador på fruktköttet förorsakade av skadedjur.

B.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser:

10 procent i antal eller vikt av frukt som motsvarar den storlek som ligger närmast under eller över den storlek som anges på förpackningen, varvid frukt i den minsta storleksklassen får ligga högst 5 mm under minimistorleken.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla päron av samma ursprung, sort, kvalitet, storlek (om storlekssortering är obligatorisk) och mognad.

För klass ’Extra’ gäller kravet på enhetlighet även färgen.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.

B.   Förpackning

Päronen ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen ska vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkterna. Det är tillåtet att använda material, som t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

C.   Presentation

Päron i klass ’Extra’ ska vara förpackade i rader och lager.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryckt vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar med undantag av innerförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet och som föregås av uppgiften ’packare och/eller avsändare’ eller motsvarande förkortning.

För innerförpackningar: Namn och adress till säljaren som är etablerad inom gemenskapen, varvid dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ’packad för:’ eller likvärdig uppgift. I detta fall ska det på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

’Päron’, om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan.

Sortens namn.

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Storlek eller, för frukt förpackad i lager, antal frukter.

Om storleken är angiven ska den uttryckas på följande sätt:

a)

För frukt som omfattas av kraven på enhetlighet ska den anges som minsta och största diameter.

b)

För frukt som inte omfattas av kraven på enhetlighet ska den anges som diametern på den minsta frukten i förpackningen, följt av ’och större’, eller en motsvarande benämning, eller, eventuellt, diametern på den största frukten i förpackningen.

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på förpackningarna ange uppgifterna i första stycket, om dessa förpackningar innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Förpackningarna får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om förpackningarna är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

Tillägg

1.   Storlekskriterier

S

=

Sorter med stora frukter.

S-P

=

Sommarpäron för vilka det inte krävs någon minsta storlek om frukten skördas och avsänds mellan den 10 juni och den 31 juli varje år.

2.   Icke-uttömmande förteckning över päronsorter som delats in efter storlekskriterier

Sorter med små frukter och andra sorter som inte upptas i förteckningen får saluföras på villkor att de uppfyller de storlekskrav som fastställs i avsnitt III i normerna.

Några av sorterna i nedanstående förteckning får saluföras under handelsnamn för vilka man ansökt om eller erhållit skydd i ett eller flera länder. I den första och andra kolumnen i tabellen nedan återges inte sådana handelsnamn. Vissa kända märken anges i den tredje kolumnen, men endast för kännedom.

Sort

Synonym

Handelsnamn

Storlek

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

S

Abugo o Siete en Boca

 

 

S-P

Akça

 

 

S-P

Alka

 

 

S

Alsa

 

 

S

Amfora

 

 

S

Alexandrine Douillard

 

 

S

Bergamotten

 

 

S-P

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

S

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d'Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexandre

 

S

Beurré Clairgeau

 

 

S

Beurré d'Arenberg

Hardenpont

 

S

Beurré Giffard

 

 

S-P

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

S-P

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

S-P

Carusella

 

 

S-P

Castell

Castell de Verano

 

S-P

Colorée de juillet

Bunte Juli

 

S-P

Comice rouge

 

 

S

Concorde

 

 

S

Condoula

 

 

S-P

Coscia

Ercolini

 

S-P

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

S

D’Anjou

 

 

S

Dita

 

 

S

D. Joaquina

Doyenné de juillet

 

S-P

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

S

Doyenné du comice

Comice, Vereinsdechant

 

S

Erika

 

 

S

Etrusca

 

 

S-P

Flamingo

 

 

S

Forelle

 

 

S

Général Leclerc

 

Amber GraceTM

S

Gentile

 

 

S-P

Golden Russet Bosc

 

 

S

Grand champion

 

 

S

Harrow Delight

 

 

S

Jeanne d’Arc

 

 

S

Josephine

 

 

S

Kieffer

 

 

S

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

S-P

Lombacad

 

Cascade®

S

Moscatella

 

 

S-P

Mramornaja

Mramornoje

 

S

Mustafabey

 

 

S-P

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

S

Passe Crassane

Passa Crassana

 

S

Perita de San Juan

 

 

S-P

Pérola

 

 

S-P

Pitmaston

Williams Duchesse

 

S

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

S-P

Président Drouard

 

 

S

Rosemarie

 

 

S

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

S-P

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

S-P

Taylors Gold

 

 

S

Triomphe de Vienne

 

 

S

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

S

DEL 7:   HANDELSNORMER FÖR JORDGUBBAR

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för jordgubbar av sorten Fragaria L, avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte jordgubbar avsedda för industriell bearbetning.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som jordgubbar ska uppfylla efter preparering och packning.

A.   Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska jordgubbar vara

hela,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha andra fel som gör dem olämpliga som livsmedel,

rena, dvs. praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

färska till utseendet, men ej tvättade,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

försedda med blomfoder (undantaget smultron) och eventuellt skaft, som ska vara färska och gröna,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Jordgubbarna ska ha plockats varsamt.

De ska vara tillräckligt utvecklade och mogna för sin typ. Jordgubbarna ska ha en sådan utveckling och mognad att de

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Klassificering

Jordgubbar indelas i följande tre klasser:

i)   Klass ’Extra’

Jordgubbar i denna klass ska vara av högsta kvalitet. De ska ha de egenskaper som är typiska för sorten.

De ska ha en glans som är typisk för sorten.

De ska vara fria från jord.

De får inte ha några fel, med undantag av mycket små ytliga fel om dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen.

ii)   Klass I

Jordgubbar i denna klass ska vara av god kvalitet. De ska ha sorttypisk färg och form.

Om produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen inte påverkas får jordgubbarna ha följande mindre fel:

Mindre fel i formen.

En vitaktig fläck som täcker högst en tiondel av bärets yta.

Lätta ytliga stötskador.

De ska vara praktiskt taget fria från jord.

iii)   Klass II

Denna klass omfattar jordgubbar som inte uppfyller kraven för de högre klasserna, men som uppfyller de ovan angivna minimikraven.

Jordgubbarna får ha följande mindre fel, om de bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och utseende:

Fel i formen.

En vitaktig fläck som täcker högst en femtedel av bärets yta.

Mindre stötfläckar som inte riskerar att spridas.

Smärre jordrester.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av den största tvärsnittsdiametern.

Följande minimistorlekar gäller för jordgubbar:

25 mm i klass ’Extra’.

18 mm i klass I och II.

För smultron krävs ingen minsta storlek.

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning tillåts en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den aktuella klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass ’Extra’

5 procent i antal eller vikt av jordgubbar som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass I, eller som i undantagsfall omfattas av toleranserna för den klassen. Därav får andelen skadad frukt utgöra högst 2 procent.

ii)   Klass I

10 procent i antal eller vikt av jordgubbar som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass II, eller som i undantagsfall omfattas av toleranserna för den klassen. Därav får andelen skadad frukt utgöra högst 2 procent.

iii)   Klass II

10 procent i antal eller vikt av jordgubbar som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp, framträdande stötskador eller annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga som livsmedel. Därav får andelen skadad frukt utgöra högst 2 procent.

B.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser: 10 procent i antal eller vikt av jordgubbar som inte uppfyller storlekskraven.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla jordgubbar av samma ursprung, sort och kvalitet.

Jordgubbar i klass ’Extra’ ska – undantaget smultron – vara särskilt enhetliga och regelbundna i fråga om mognad, färg och storlek. I klass I tillåts storleken vara mindre enhetlig.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.

B.   Förpackning

Jordgubbarna ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

Det material som används inuti förpackningen ska vara nytt, rent och så beskaffat att det inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material som t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar, förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.

Jordgubbar i klass ’Extra’ ska presenteras särskilt väl.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar med undantag av innerförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet och som föregås av uppgiften ’packare och/eller avsändare’ eller motsvarande förkortning.

För innerförpackningar: Namn och adress till säljaren som är etablerad inom gemenskapen, varvid dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ’packad för:’ eller likvärdig uppgift. I detta fall ska det på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

’Jordgubbar’ (om förpackningens innehåll inte syns från utsidan).

Sortens namn (frivilligt).

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal beteckning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på kollina ange uppgifterna i första stycket, om dessa kollin innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Dessa kollin får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om dessa kollin är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

DEL 8:   HANDELSNORMER FÖR PAPRIKA

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för paprika av sorter av Capsicum annuum L., som är avsedd att levereras färsk till konsumenten, dock inte paprika avsedd för industriell bearbetning.

Paprika kan med ledning av formen indelas i följande fyra handelstyper:

Avlång paprika (konisk).

Fyrkantig paprika (trubbig).

Fyrkantig, avsmalnande paprika (spetsig).

Platt (tomatformad) paprika.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som paprika ska uppfylla efter iordningställande och förpackning.

A.   Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska paprikan vara

hel,

frisk, dvs. den får inte vara angripen av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör den olämplig för konsumtion,

ren, praktiskt taget fri från synliga främmande beståndsdelar,

färsk till utseendet,

praktiskt taget fri från skadedjur,

praktiskt taget fri från skador orsakade av skadedjur,

välutvecklad,

fri från frostskador,

utan oläkta skador,

utan solskador (se dock bestämmelserna i punkten ii under B. Klassificering),

försedd med skaft,

fri från onormal yttre fuktighet,

fri från främmande lukt och/eller smak.

Paprikan ska ha en sådan utveckling och mognad att den

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Klassificering

Paprika indelas i följande två klasser:

i)   Klass I

Paprika i denna klass ska vara av god kvalitet. Den ska ha de egenskaper som är typiska för sorten och/eller handelstypen och den aktuella mognadsgraden i fråga om utveckling, form och färg.

Den ska vara

fast,

praktiskt taget fri från skador.

Skaftet får vara lätt skadat eller avskuret om blomfodret är oskadat.

ii)   Klass II

Denna klass omfattar paprika som inte uppfyller kraven för Klass I men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Följande fel får förekomma förutsatt att paprikan bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

Fel i form och utveckling.

Solskador eller läkta, mindre sår som täcker sammanlagt högst 1 cm2 av ytan eller är högst 2 cm långa när det gäller långsträckta fel.

Torra, mindre och ytliga sprickor med en total längd av högst 3 cm.

Paprikan får vara mindre fast, men inte skrumpen.

Skaftet får vara skadat eller avskuret.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av paprikans diameter (bredd) på det bredaste stället. För platt, tomatformad paprika avser ordet ’bredd’ den största tvärsnittsdiametern.

Om paprikan är storlekssorterad får skillnaden mellan den största och den minsta frukten i samma förpackning vara högst 20 mm.

Paprikans bredd ska vara minst

Avlång paprika (konisk): 20 mm.

Fyrkantig paprika (trubbig) och fyrkantig, avsmalnande paprika (spetsig): 40 mm.

Platt paprika (tomatformad): 55 mm.

Om bestämmelserna om minsta storlek är uppfyllda är storlekssortering inte obligatorisk för klass II.

Bestämmelserna angående storlekssortering ska inte gälla miniprodukter. (11)

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass I

10 procent i antal eller vikt av paprikafrukter som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)   Klass II

10 procent i antal eller vikt av paprikafrukter som varken uppfyller kraven för denna klass eller minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp eller annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion.

B.   Storlekstoleranser

i)   Klass I

10 procent i antal eller vikt av paprikafrukter som avviker från de angivna storlekarna med högst 5 mm, dock högst 5 procent paprikafrukter som är mindre än den minsta tillåtna storleken.

ii)   Klass II

Storlekssorterad paprika

10 procent i antal eller vikt av paprikafrukter som avviker från de angivna storlekarna med högst 5 mm, dock högst 5 procent paprikafrukter som är mindre än den minsta tillåtna storleken.

Ej storlekssorterad paprika

5 procent i antal eller vikt av paprikafrukter som är högst 5 mm mindre än den minsta tillåtna storleken.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla paprika av samma ursprung, sort eller handelstyp, kvalitet och storlek (om paprikan är storlekssorterad) och för klass I, av praktiskt taget enhetlig mognad och färg.

Förpackningarna får dock innehålla blandningar av paprikor av olika färg, under förutsättning att kravet på enhetlighet är uppfyllt vad beträffar ursprung, kvalitet, handelstyp och storlek (om storlekssortering är obligatorisk för produkten ifråga).

Konsumentförpackningar med en vikt på högst ett kilo får innehålla blandningar av paprikor av olika färg och/eller handelstyp, under förutsättning att paprikorna är av samma kvalitet och, för varje berörd färg eller handelstyp, av samma ursprung.

Avlång paprika ska ha en förhållandevis enhetlig längd om produkten är storlekssorterad.

Minipaprikafrukter ska vara av någorlunda enhetlig storlek. De får blandas med andra miniprodukter av olika typ och ursprung.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.

B.   Förpackning

Paprikan ska vara förpackad så att den ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen ska vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material som t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar med undantag av innerförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet och som föregås av uppgiften ’packare och/eller avsändare’ eller motsvarande förkortning.

För innerförpackningar: Namn och adress till säljaren som är etablerad inom gemenskapen, varvid dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ’packad för:’ eller likvärdig uppgift. I detta fall ska det på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkter

Om innehållet inte är synligt från utsidan:

’Paprikor’.

Färg.

Handelstyp (avlång, fyrkantig trubbig, fyrkantig spetsig, platt) eller sortens namn.

Om förpackningen eller konsumentförpackningen innehåller en blandning av paprikor av olika färg och/eller handelstyp:

’Blandning av paprikor av olika handelstyp’ eller en liknande benämning.

Om innehållet inte är synligt från utsidan, uppgift om paprikornas färg eller handelstyp och antalet paprikor av varje färg eller handelstyp.

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

När det gäller konsumentförpackningar som innehåller en blandning av paprikor av olika färg eller handelstyp och paprikorna är av olika ursprung ska ursprungslandet anges i omedelbar närhet av uppgiften om färg eller handelstyp.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Storlek angiven som minsta och största diameter (om produkten är storlekssorterad) eller i förekommande fall uppgiften ’ej storlekssorterad’.

I förekommande fall ’mini-paprikor’, ’baby-paprikor’ eller varje annan lämplig benämning på en miniatyrprodukt. Om flera olika miniatyrprodukter har blandats i samma förpackning ska varje produkt anges, liksom dess ursprung.

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på kollina ange uppgifterna i första stycket, om dessa kollin innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Dessa kollin får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om dessa kollin är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

DEL 9:   HANDELSNORMER FÖR BORDSDRUVOR

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för bordsdruvor av sorter av Vitis vinifera L., som är avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte bordsdruvor avsedda för industriell bearbetning.

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som bordsdruvor ska uppfylla efter iordningställande och förpackning.

A.   Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska klasar och druvor vara

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Dessutom ska druvorna vara

hela,

välformade,

normalt utvecklade.

Solpigmentering är inte ett fel.

Klasarna ska ha plockats varsamt.

Druvsaften ska ha ett brytningsindex på minst:

12 brixgrader för sorterna Alphonse Lavallée, Cardinal och Victoria.

13 brixgrader för alla andra sorter med kärnor.

14 brixgrader för alla kärnfria sorter.

Dessutom ska alla sorterna ha en tillfredsställande balans i förhållandet surhetsgrad – sockerhalt.

Bordsdruvorna ska ha en sådan utveckling och mognad att de

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Klassificering

Bordsdruvor indelas i följande tre klasser:

i)   Klass ’Extra’

Bordsdruvor i denna klass ska vara av högsta kvalitet. Klasarna ska vara felfria samt ha de egenskaper i fråga om form, utveckling och färg som i odlingsområdet är typiska för sorten. Druvorna ska vara fasta, väl fästade, sitta jämnt fördelade i klasen och vara praktiskt taget täckta av dagghinnan.

ii)   Klass I

Bordsdruvor i denna klass ska vara av god kvalitet. Klasarna ska ha de egenskaper i fråga om form, utveckling och färg som i odlingsområdet är typiska för sorten. Druvorna ska vara fasta, väl fästade och i så stor utsträckning som möjligt vara täckta av dagghinnan. De får dock sitta mindre jämnt fördelade i klasen än i klass ’Extra’.

De får dock ha följande mindre fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen:

Mindre fel i formen.

Mindre färgfel.

Mycket lätta solskador som endast påverkat skalet.

iii)   Klass II

Denna klass omfattar bordsdruvor som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

Klasarna får ha mindre fel i formen, utvecklingen och färgen om dessa inte försämrar de egenskaper som i odlingsområdet är typiska för sorten.

Druvorna ska vara tillräckligt fasta, tillräckligt väl fästade och i så stor utsträckning som möjligt ha kvar sin dagghinna. De får sitta mindre jämnt fördelade i klasen än i klass I.

Följande fel får förekomma förutsatt att de bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

Fel i formen.

Färgfel.

Lätta solskador som endast påverkat skalet.

Lätta stötskador.

Lätta förändringar i skalet.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av klasarnas vikt.

För växthusodlade bordsdruvor och för stora och små frilandsodlade druvor gäller följande minimikrav för klasarnas vikt:

 

Växthusodlade bordsdruvor

(om det nämns i märkningen)

Frilandsodlade bordsdruvor

Alla sorter utom sorter med små druvor som nämns i tillägget

Sorter med små druvor som nämns i tillägget

Klass Extra

300 g

200 g

150 g

Klass I

250 g

150 g

100 g

Klass II

150 g

100 g

75 g

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass ’Extra’

5 procent i vikt av klasar som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass I eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)   Klass I

10 procent i vikt av klasar som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass II eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

iii)   Klass II

10 procent i vikt av klasar som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp eller annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion.

B.   Storlekstoleranser

i)   Klass ’Extra’ och klass I

10 procent i vikt av klasar som inte uppfyller storlekskraven för klassen men som uppfyller storlekskraven för närmast underliggande klass.

ii)   Klass II

10 procent i vikt av klasar som inte uppfyller storlekskraven för klassen men som väger minst 75 g.

iii)   Klass ’Extra’, I och II

Varje förpackning som är avsedd för direkt försäljning till konsumenten och som inte överskrider en nettovikt på 1 kg får innehålla en klase på minst 75 g för att anpassa vikten, förutsatt att klasen uppfyller övriga krav som gäller för klassen i fråga.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla klasar av samma ursprung, sort, kvalitet och mognadsgrad.

Enhetlighet i fråga om sort och ursprung krävs inte för produkter som presenteras i små förpackningar med en nettovikt på högst 1 kg.

I klass ’Extra’ ska klasarnas storlek och färg vara praktiskt taget identisk.

När det gäller sorten Chasselas får det i dekorativt syfte finnas druvklasar av en annan färg i varje förpackning.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.

B.   Förpackning

Bordsdruvorna ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

I klass ’Extra’ ska klasarna ligga i ett enda lager.

De material som används inuti förpackningen ska vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material som t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de sarger och det lim som används är giftfria.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar, men en högst 5 cm lång del av vinrankan får sitta kvar på klasens stjälk som en form av specialexponering.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar med undantag av innerförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet och som föregås av uppgiften ’packare och/eller avsändare’ eller motsvarande förkortning.

För innerförpackningar: Namn och adress till säljaren som är etablerad inom gemenskapen, varvid dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ’packad för:’ eller likvärdig uppgift. I detta fall ska det på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

’Bordsdruvor’ om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan.

Sorterna eller, i förekommande fall, sorternas namn.

’Växthusodlade’, i förekommande fall.

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på kollina ange uppgifterna i första stycket, om dessa kollin innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Dessa kollin får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om dessa kollin är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.

Tillägg

Uttömmande lista över sorter med små druvor

Sort

Andra namn på sorten

Admirable de Courtiller

Admirable, Csiri Csuri

Albillo

Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon

Angelo Pirovano

I. Pirovano 2

Annamaria

I. Ubizzoni 4

Baltali

 

Beba

Beba de los Santos, Eva

Catalanesca

Catalanesa, Catalana, Uva Catalana

Chasselas blanc

Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan

Chasselas rouge

Roter Gutedel

Chelva

Chelva de Cebreros, Guareña, Mantuo, Villanueva

Ciminnita

Cipro bianco

Clairette

Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona

Colombana bianca

Verdea, Colombana de Peccioli

Dehlro

 

Delizia di Vaprio

I. Pirovano 46 A

Exalta

 

Flame Seedless

Red Flame

Gros Vert

Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell'Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme

Jaoumet

Madeleine de St Jacques, Saint Jacques

Madeleine

Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain

Mireille

 

Molinera

Besgano, Castiza, Molinera gorda

Moscato d'Adda

Muscat d'Adda

Moscato d'Amburgo

Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d'Hambourg, Moscato Preto

Moscato di Terracina

Moscato di Maccarese

Œillade

Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso

Panse precoce

Bianco di Foster, Foster's white, Sicilien

Perla di Csaba

Càbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba

Perlaut

 

Perlette

 

Pizzutello bianco

Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca

Precoce de Malingre

 

Primus

I. Pirovano 7

Prunesta

Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli

Regina dei Vigneti

Königin der Weingärten, Muskat Szölöskertek Kizalyneja, Szölöskertek Kizalyneh, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viñas, Reine des Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards

Servant

Servan, Servant di Spagna

Sideritis

Sidiritis

Sultanines

Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless and mutations

Valenci blanc

Valensi, Valency, Panse blanche

Valenci noir

Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro

Yapincak

 

DEL 10:   HANDELSNORMER FÖR TOMATER

I.   DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för tomater av sorter av Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw./Lycopersicon esculentum Mill. som är avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte tomater avsedda för industriell bearbetning.

Tomater indelas i följande fyra handelstyper:

Runda.

Bifftomater.

Ovala eller avlånga.

Körsbärstomater (inklusive cocktailtomater).

II.   KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som tomater ska uppfylla efter iordningställande och förpackning.

A.   Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna ska tomater vara

hela,

friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

färska till utseendet,

praktiskt taget fria från skadedjur,

praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

När det gäller tomater på stjälk (kvisttomater) ska stjälkarna vara färska, friska, rena samt fria från blad och synliga främmande beståndsdelar.

Tomaterna ska ha en sådan utveckling och mognad att de

tål transport och hantering,

är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B.   Klassificering

Tomater indelas i följande tre klasser:

i)   Klass ’Extra’

Tomater i denna klass ska vara av högsta kvalitet. De ska ha ett fast kött och de egenskaper som är typiska för sorten i fråga om form, utseende och utveckling.

De ska i förhållande till sitt mognadsstadium ha en sådan färg att de kan uppfylla kraven i punkt A sista stycket.

Tomaterna får inte ha ’gröna nackar’ eller andra fel, men det får förekomma mycket små ytliga fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentation i förpackningen.

ii)   Klass I

Tomater i denna klass ska vara av god kvalitet. De ska vara förhållandevis fasta och ha de egenskaper som är typiska för sorten.

De får inte ha oläkta sprickor eller synliga ’gröna nackar’. De får dock ha följande mindre fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen:

Mindre fel i form och utveckling.

Mindre färgfel.

Mindre fel i skalet.

Mycket lätta stötskador.

Bifftomater får dessutom ha

läkta sprickor som är högst 1 cm långa,

mindre förändringar i formen,

en mindre navelbildning, men inte förkorkning,

en korkbildning efter pistillen på högst 1 cm2,

avlånga sömliknande ärr efter blomman med en längd som inte överstiger två tredjedelar av fruktens största diameter.

iii)   Klass II

Denna klass omfattar tomater som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan.

De ska vara förhållandevis fasta (dock något mindre fasta än tomaterna i klass I) och får inte ha oläkta sprickor.

Följande fel får förekomma förutsatt att de bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

Fel i form, utveckling och färg.

Ytliga fel eller stötfläckar om frukten inte är allvarligt påverkad.

Läkta sprickor som är högst 3 cm långa för runda tomater, bifftomater och ovala tomater.

Bifftomater får dessutom ha

större förändringar i formen jämfört med klass I, dock inte missbildningar,

navelbildning,

en korkbildning efter pistillen på högst 2 cm2,

avlånga sömliknande ärr efter blomman.

III.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av den största tvärsnittsdiametern. Bestämmelserna nedan ska dock inte gälla för körsbärstomater.

A.   Minimistorlek

Följande minimistorlekar gäller för tomater i klass ’Extra’ och klass I och II:

35 mm för runda tomater och bifftomater.

30 mm för ovala tomater.

B.   Storleksindelning

Följande storleksindelning ska tillämpas:

Minst 30 mm men under 35 mm. (12)

Minst 35 mm men under 40 mm.

Minst 40 mm men under 47 mm.

Minst 47 mm men under 57 mm.

Minst 57 mm men under 67 mm.

Minst 67 mm men under 82 mm.

Minst 82 mm men under 102 mm.

Minst 102 mm.

Storlekssortering är obligatorisk för tomater i klass ’Extra’ och klass I.

Denna storlekssortering ska inte gälla för tomater på stjälk (kvisttomater).

IV.   TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A.   Kvalitetstoleranser

i)   Klass ’Extra’

5 procent i antal eller vikt av tomater som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii)   Klass I

10 procent i antal eller vikt av tomater som inte uppfyller kraven för klassen, men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

När det gäller kvisttomater: 5 procent i antal eller vikt av tomater som lossnat från stjälken.

iii)   Klass II

10 procent i antal eller vikt av tomater som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte produkter med rötangrepp, uttalade stötskador eller annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion.

När det gäller kvisttomater: 10 procent i antal eller vikt av tomater som lossnat från stjälken.

B.   Storlekstoleranser

För samtliga klasser: 10 procent i antal eller vikt av tomater som har den storlek som ligger omedelbart under och/eller över den angivna, varvid runda tomater och bifftomater dock ska vara minst 33 mm och ovala tomater minst 28 mm.

V.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A.   Enhetlighet

Varje förpackning ska ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla tomater av samma ursprung, sort eller handelstyp, kvalitet och storlek (om storlekssortering är obligatorisk för produkten i fråga).

Tomater i klass ’Extra’ och klass I ska ha en praktiskt taget enhetlig mognad och färg. Ovala tomater ska dessutom ha en godtagbar enhetlighet i fråga om längden.

Den synliga delen av förpackningens innehåll ska vara representativ för hela innehållet.

B.   Förpackning

Tomaterna ska vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen ska vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkten. Det är tillåtet att använda material som t.ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

De etiketter som fästs på varje enskild produkt ska vara sådana att de, när de tas bort, inte lämnar några synliga spår av lim eller skadar skalet.

C.   Presentation

Tomaterna får presenteras

i)

som enskilda frukter, med eller utan blomfoder och kort skaft,

ii)

som kvisttomater, det vill säga att tomaterna presenteras som hela blomställningar eller delar av blomställningar, såvida varje blomställning eller del därav minst omfattar

3 tomater (2 tomater i färdigförpackningar) eller

6 tomater (4 tomater i färdigförpackningar) när det gäller körsbärstomater på stjälk.

VI.   BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning ska på en och samma sida och med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryck vara märkt med följande uppgifter:

A.   Identifiering

Packarens och/eller avsändarens namn och adress.

Dessa uppgifter får ersättas med följande:

För alla förpackningar med undantag av innerförpackningar: En kod som identifierar packaren och/eller avsändaren och som utfärdats eller godkänts av en officiell myndighet och som föregås av uppgiften ’packare och/eller avsändare’ eller motsvarande förkortning.

För innerförpackningar: Namn och adress till säljaren som är etablerad inom gemenskapen, varvid dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ’packad för:’ eller likvärdig uppgift. I detta fall ska det på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information om betydelsen av denna kod som kontrollorganen anser vara nödvändig.

B.   Typ av produkt

’Tomater’ eller ’kvisttomater’ och handelstypen om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan. Dessa uppgifter ska alltid anges för körsbärstomater (eller cocktailtomater) och körsbärstomater på stjälk (eller cocktailtomater på stjälk).

Sortens namn (frivilligt).

C.   Produktens ursprung

Ursprungsland och eventuellt odlingsområde eller nationell, regional eller lokal benämning.

D.   Handelsmässiga upplysningar

Klass.

Storleken angiven som minsta och största diameter (om storlekssorterad) eller i förekommande fall ’ej storlekssorterad’.

Lägsta sockerhalt mätt med refraktometer och uttryckt i brixgrader (frivilligt).

E.   Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

Det är inte nödvändigt att på kollina ange uppgifterna i första stycket, om dessa kollin innehåller detaljhandelsförpackningar som är väl synliga från utsidan och som samtliga är märkta med uppgifterna i fråga. Dessa kollin får inte vara märkta på något sätt som kan verka vilseledande. Om dessa kollin är lastade på pallar ska dock uppgifterna anges på en följesedel som ska fästas synligt på åtminstone två sidor av lastpallen.”


(1)  På grund av de egenskaper som är typiska för sorten Fuji och dess mutationer när det gäller fruktens mognad vid skörden får glasighet (water core) förekomma, förutsatt att den är begränsad till fruktens kärlsträngsregion.

(2)  Fruktens halt av löslig torrsubstans och fastheten hos frukten måste därför vara tillfredsställande.

(3)  Kriterierna för färg och rostbildning samt en icke-uttömmande förteckning över de sorter som berörs av de olika kriterierna anges i bilagan till dessa normer.

(4)  Minst 20 procent av fruktens yta ska vara rödfärgad i klasserna I och II.

(5)  För sorten Jonagold gäller dock att minst en tiondel av fruktens yta ska vara rödstrimmig på frukt i klass II.

(6)  Storlekar på mindre än 45 mm i diameter gäller endast clementiner.

(7)  Konserveringsmedel och andra kemiska substanser som kan lämna en främmande lukt på fruktskalen är tillåtna förutsatt att de används i enlighet med gemenskapens bestämmelser på området.

(8)  Normerna gäller alla sorter av Prunus persica Sieb. et Zucc., såväl persikor som nektariner och liknande med fast eller lös kärna och med slätt eller ludet skal.

(9)  Detta gäller inte då den rostbildningen är typisk för sorten.

(10)  En icke-uttömmande förteckning över sorter med stora frukter och sommarpäron återfinns i tillägget till de här handelsnormerna.

(11)  Med miniprodukt avses paprika som härrör från sorter som framställts med hjälp av särskilda växtförädlings- och/eller odlingsmetoder, dock inte paprika av icke-miniatyrsorter som inte är tillräckligt mogen eller som är mindre än den minsta tillåtna storleken. Alla andra krav i normerna måste vara uppfyllda.

(12)  Endast för ovala tomater.


BILAGA II

”BILAGA II

FÖRLAGA SOM AVSES I ARTIKEL 11.1

Image


BILAGA III

”BILAGA III

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED GEMENSKAPENS HADELSNORMER FÖR FÄRSK FRUKT OCH FÄRSKA GRÖNSAKER ENLIGT ARTIKLARNA 11, 12 OCH 12a

Image


BILAGA IV

”BILAGA VI

Kontrollmetoder som avses i artikel 20.1

Anmärkning: Följande kontrollmetoder grundar sig på bestämmelserna i den handledning för kvalitetskontroll av färsk frukt och färska grönsaker som antagits av OECD:s system för tillämpning av internationella normer för frukt och grönsaker.

1.   DEFINITIONER

1.1   Kolli

Individuellt förpackad del av ett parti bestående av ett emballage och ett innehåll, som är sådan att hanteringen och transporten av ett visst antal detaljhandelsförpackningar eller produkter i lösvikt eller lager förenklas och att manipulering och transportskador kan undvikas. De containrar som används för väg-, järnvägs-, fartygs- eller flygtransport är inte att betrakta som kollin.

1.2   Detaljhandelsförpackning

Individuellt förpackad del av ett kolli bestående av ett innehåll och ett emballage, som är sådan att den på försäljningsstället utgör en inköpsenhet för slutanvändaren eller konsumenten.

1.2a   Färdigförpackning

Färdigförpackningar är detaljhandelsförpackningar som helt eller delvis täcker innehållet på ett sådant sätt att detta inte kan ändras utan att innerförpackningen öppnas eller förändras. Skyddsfilm som täcker enskilda produkter ska inte betraktas som en färdigförpackning.

1.3   Försändelse

Produktkvantitet som föreligger vid kontrollen, avsedd att saluföras av en och samma aktör, och som är beskriven i ett dokument. Försändelsen kan vara sammansatt av en eller flera produkttyper. Den kan också bestå av ett eller flera partier färsk frukt och färska grönsaker.

1.4   Parti

En kvantitet produkter som vid kontrollen anges ha samma egenskaper när det gäller

förpackarens och/eller avsändarens identitet,

ursprungsland,

typ av produkt,

produktklass,

storleksklass (om produkten klassificeras efter storlek),

sort eller handelstyp (enligt föreskrifterna i handelsnormen),

förpackningssätt och presentation.

Om det vid kontrollen (såsom den definieras i led 1.3) visar sig vara svårt att göra skillnad mellan partierna och/eller det inte är möjligt att presentera produkten i olika partier, får alla partierna i en försändelse i detta särskilda fall anses utgöra ett och samma parti om de har enhetliga egenskaper när det gäller produkttyp, avsändare, ursprungsland, klass och även när det gäller sort eller handelstyp, om detta föreskrivs i handelsnormen.

1.5   Stickprovskontroll

Tillfällig stickprovskontroll av ett visst parti vid överensstämmelsekontroll.

1.6   Primärprov

Förpackning som slumpvis tas från partiet, när det gäller förpackade produkter eller, när det gäller en produkt i lösvikt (lastning direkt in i ett transportmedel eller i en del av detta), en mängd som tagits slumpvis på ett ställe i partiet.

1.7   Samlingsprov

Flera primärprov som antas vara representativa för partiet och som har tagits i en sådan omfattning att den sammanlagda mängden är tillräcklig för att en bedömning av det enligt alla kriterier är möjlig.

1.8   Sekundärprov

En likvärdig kvantitet produkter som slumpmässigt tagits från primärprovet.

När det gäller förpackade nötter ska sekundärprovet väga mellan 300 g och 1 kg. Om primärprovet består av förpackningar som innehåller detaljhandelsförpackningar, ska sekundärprovet vara en eller flera detaljhandelsförpackningar som sammanlagt väger minst 300 g.

När det gäller andra förpackade produkter ska sekundärprovet omfatta 30 enheter, om förpackningens nettovikt är 25 kg eller mindre och den inte innehåller några detaljhandelsförpackningar. I vissa fall innebär detta att hela innehållet i förpackningen måste kontrolleras, om primärprovet inte innehåller fler än 30 enheter.

1.9   Sammansatt prov (endast torra och torkade produkter)

Ett sammansatt prov är en blandning på minst 3 kg av alla sekundära prov som tagits från samlingsprovet. Produkter i ett sammansatt prov ska vara homogent blandade.

1.10   Reducerat prov

En mängd av produkten som slumpvis tagits från samlingsprovet eller det sammansatta provet i en omfattning som är begränsad till den minsta men tillräckliga kvantitet som är nödvändig för att en bedömning utifrån vissa enskilda kriterier är möjlig.

Om kontrollmetoden leder till att produkterna förstörs, får det reducerade provet inte omfatta mer än 10 % av samlingsprovet eller, när det gäller nötter med skal, 100 nötter tagna från det sammansatta provet. När det gäller mindre torra eller torkade produkter (dvs. 100 g som omfattar fler än 100 enheter) får ett reducerat prov inte väga mer än 300 g.

För bedömningen av kriterier som avser utvecklingsstadium och/eller mognadsgrad ska stickprovskontrollen upprättas i enlighet med de objektiva metoder som beskrivs i handledningen för objektiva test för att fastställa kvaliteten på frukt och grönsaker samt torra och torkade produkter (http://www.oecd.org/agr/fv).

Flera reducerade prov kan tas från ett samlingsprov eller sammansatt prov för att kontrollera partiets överensstämmelse med olika kriterier.

2.   GENOMFÖRANDE AV ÖVERENSSTÄMMELSEKONTROLLEN

2.1   Allmänt

En överensstämmelsekontroll ska utföras genom bedömning av prov som slumpmässigt tagits på olika platser i de partier som valts ut för kontroll. Den är baserad på det principiella antagandet att kvaliteten på proverna är representativt för kvaliteten på partiet.

2.2   Kontrollställe

En överensstämmelsekontroll får genomföras under packningen, vid avsändningsstället, under transporten, vid mottagningsstället samt i grossist- och detaljhandelsledet.

I fall där kontrollorganet inte genomför överensstämmelsekontrollen i egna lokaler, ska innehavaren tillhandahålla anordningar som gör det möjligt att utföra en överensstämmelsekontroll.

2.3   Identifiering av partierna och/eller helhetsintryck av försändelsen

Partierna ska identifieras på grundval av deras märkning eller andra kriterier, såsom de uppgifter som fastställs i rådets direktiv 89/396/EEG. (1) Om en försändelse består av flera partier ska den kontrollansvarige tjänstemannen skaffa sig en helhetsbild av försändelsen med hjälp av de dokument eller förklaringar som åtföljer produkterna. Därefter ska tjänstemannen avgöra i vilken grad partierna överensstämmer med uppgifterna i dessa dokument.

Om produkterna ska lastas eller har varit lastade på ett transportmedel ska uppgifter om detta användas för identifiering av försändelsen.

2.4   Presentation av produkterna

Kontrollören ska ange vilka kollin som ska undersökas. Presentationen ska göras av aktören och omfatta en presentation av samlingsprovet såväl som tillhandahållandet av samtliga uppgifter som krävs för att identifiera försändelsen eller partiet.

Om det krävs reducerade eller sekundära prover ska kontrollören välja ut dem ur samlingsprovet.

2.5   Fysisk kontroll

Bedömning av förpackning och presentation

Det ska kontrolleras att förpackningen är lämplig och ren enligt kraven i den relevanta handelsnormen. Detta ska när det gäller förpackade produkter göras med hjälp av primärprover, och i alla andra fall på grundval av transportmedlet. Om endast vissa typer av förpackning eller presentation är tillåtna ska kontrollören kontrollera att det är sådana som har använts.

Kontroll av märkning

Kontrollören ska kontrollera om produkterna är märkta i enlighet med den relevanta handelsnormen. Detta ska inbegripa en kontroll av om märkningen är korrekt och/eller om och i vilken utsträckning den måste ändras.

När det gäller förpackade produkter ska denna kontroll utföras med hjälp av primärprover, och i alla andra fall med hjälp av de handlingar som är fästa vid lastpallen eller transportmedlet.

Frukt och grönsaker som är individuellt förpackade under plastfilm ska inte betraktas som färdigförpackat livsmedel i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG och måste inte nödvändigtvis märkas enligt handelsnormerna. Plastfilmen kan i dessa fall betraktas som ett enkelt skydd för känsliga produkter.

Överensstämmelsekontroll av produkterna

Kontrollören ska avgöra hur omfattande samlingsprovet ska vara för att denne med hjälp av detta ska kunna bedöma partierna. Kontrollören ska slumpvis välja ut vilka förpackningar som ska kontrolleras eller, när det gäller bulkprodukter, de platser i partiet från vilka individuella prov ska tas.

Det ska säkerställas att avlägsnandet av prover inte försämrar produkternas kvalitet.

Prover från skadade kollin får inte ingå i samlingsprovet. De ska ställas åt sidan och, om så krävs, undersökas och rapporteras separat.

Ett samplingsprov ska omfattande följande minimikvantiteter när ett parti förklaras otillfredsställande eller när risken för att en produkt inte överensstämmer med handelsnormen måste undersökas:

Förpackade produkter

Antal kollin i varje parti

Antal kollin som ska väljas ut för provtagning (primärprov)

Upp till 100

5

101–300

7

301–500

9

501–1 000

10

Fler än 1 000

minst 15

Bulkprodukter

(lastning direkt i ett transportmedel eller i en del av detta)

Partiets vikt i kg eller antal enheter som ingår i partiet

Delprovens vikt i kg eller antal enheter

Upp till 200

10

201–500

20

501–1 000

30

1 001–5 000

60

Fler än 5 000

minst 100

När det gäller större fukter och grönsaker (som väger mer än 2 kg per enhet) ska primärproven bestå av minst fem enheter. Om partier består av mindre än fem kollin eller väger mindre än 10 kg ska hela partiet kontrolleras.

Om kontrollören efter en kontroll upptäcker att det inte går att fatta något beslut, ska en ny kontroll utföras och resultatet uttryckas som ett medelvärde av de båda kontrollerna.

2.6   Kontroll av produkten

När det gäller förpackade produkter ska primärproven användas för att kontrollera produktens allmänna utseende, presentationen, förpackningarnas renhet och märkningen. I alla andra fall ska dessa kontroller genomföras på grundval av partiet eller transportmedlet.

Produkten ska helt tas ut ur sin förpackning för överensstämmelsekontrollen. Kontrollören får bara göra avkall på detta om provet är baserat på samlingsprover.

Kontrollen av enhetlighet, minimikrav samt kvalitets- och storleksklasser ska göra på grundval av samlingsprovet, eller på grundval av det sammansatta provet med beaktande av de förklarande broschyrer som har publicerats av OECD:s system för tillämpning av internationella normer för frukt och grönsaker (http://www.oecd.org/agr/fv).

Om fel upptäcks ska kontrollören fastställa hur stor procentandel av produkten i antal eller vikt som inte överensstämmer med handelsnormen.

Yttre fel ska kontrolleras med hjälp av samlingsprov eller sammansatta prov. Vissa kriterier som avser utvecklingsstadium och/eller mognadsgrad respektive förekomsten eller frånvaron av inre fel får kontrolleras med hjälp av reducerade prov. En kontroll med hjälp av reducerade prov gäller särskilt då kontrollerna leder till att produkternas handelsvärde förstörs.

Kriterierna avseende utvecklingsstadium och/eller mognadsgrad ska kontrolleras med hjälp av de instrument och metoder som är avsedda för detta ändamål i den relevanta handelsnormen eller i enlighet med handledningen för objektiva test för att fastställa kvaliteten på frukt och grönsaker samt torra och torkade produkter (http://www.oecd.org/agr/fv).

2.7   Rapportering av kontrollresultaten

De handlingar som avses i artikel 12a ska utfärdas i tillämpliga fall.

Om fel som leder till icke-överensstämmelse konstateras, ska aktören eller dennes företrädare skriftligen informeras om dessa fel och dessas procentandel samt om skälen till att produkterna inte anses överensstämma med normen. Om produkten kan uppfylla handelsnormen genom en ändring av märkningen ska aktören eller dennes företrädare upplysas om detta.

Om det konstateras att produkten uppvisar fel ska den procentandel av produkten som bedömts inte överensstämma med normen anges.

2.8   Minskning av produktens värde till följd av överensstämmelsekontroll

Efter överensstämmelsekontroller ska samlingsprovet eller det sammansatta provet ställas till aktörens eller dennes representants förfogande.

Kontrollorganet ska inte vara skyldigt att återställa de delar av samlingsprovet eller det sammansatta provet som förstörts vid kontrollen.”


(1)  EGT L 186, 30.6.1989, s. 21.


Top