Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0556

2006/556/EG: Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna [delgivet med nr K(2006) 3456] (Text av betydelse för EES)

OJ L 218, 9.8.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1071–1072 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 198 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 198 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; tyst upphävande genom 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/556/oj

9.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 augusti 2006

om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna

[delgivet med nr K(2006) 3456]

(Text av betydelse för EES)

(2006/556/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (2) fastställs att medlemsstaterna får importera embryon från tredjeländer endast om de har samlats, behandlats och förvarats av en embryosamlingsgrupp som förtecknas i det beslutet.

(2)

Förenta staterna har begärt att förteckningen ändras när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i det landet.

(3)

Förenta staterna har lämnat garantier för att de relevanta bestämmelserna i direktiv 89/556/EEG följs, och de berörda embryosamlingsgrupperna har officiellt godkänts av veterinärmyndigheterna i landet för export till gemenskapen.

(4)

Beslut 92/452/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EGT L 250, 29.8.1992, s. 40. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/395/EG (EUT L 152, 7.6.2006, s. 34).


BILAGA

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras på följande sätt:

a)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 98KY101 skall ersättas med följande:

”US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson”

b)

Följande rad för Förenta staternas embryosamlingsgrupper skall utgå:

”US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan”

c)

Följande rad skall läggas till för Förenta staterna:

”US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki”


Top