EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0573

2000/573/EG: Kommissionens beslut av den 11 september 2000 om att inte bevilja Turks- och Caicosöarna undantag från definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" för ris enligt KN-nummer 100630 [delgivet med nr K(2000) 2652]

OJ L 240, 23.9.2000, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/573/oj

32000D0573

2000/573/EG: Kommissionens beslut av den 11 september 2000 om att inte bevilja Turks- och Caicosöarna undantag från definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" för ris enligt KN-nummer 100630 [delgivet med nr K(2000) 2652]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 240 , 23/09/2000 s. 0025 - 0025


Kommissionens beslut

av den 11 september 2000

om att inte bevilja Turks- och Caicosöarna undantag från definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" för ris enligt KN-nummer 1006 30

[delgivet med nr K(2000) 2652]

(2000/573/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 91/482/EEG av den 25 juli 1991 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska ekonomiska gemenskapen(1), ändrat efter halva giltighetstiden genom beslut 97/803/EG(2), särskilt artikel 30 i bilaga II till detta, och

av följande skäl:

(1) I artikel 30 i bilaga II till nämnda beslut föreskrivs i fråga om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete att undantag från ursprungsreglerna får beviljas på vissa villkor, när befintliga branschers utveckling eller tillkomsten av nya branscher i ett land eller territorium gör undantag påkallade.

(2) Turks- och Caicosöarnas offentliga myndigheter har begärt undantag från ursprungsregeln i bilaga II för 8950 ton ris per år som inte har sitt ursprung i en AVS-stat och som bearbetas och exporteras från Turks- och Caicosöarna under en femårsperiod.

(3) Artikel 6 i bilaga II innehåller bestämmelser om kumulation mellan AVS och ULT. Turks- och Caicosöarna har möjlighet att köpa ris som har sitt ursprung i AVS-staterna i regionen. Tillämpningen av gällande ursprungsregler påverkar därför inte den möjlighet som dessa länders industrier har att exportera ris till gemenskapen. Det begärda undantaget är därför inte vederbörligen motiverat i den mening som avses i artikel 30.1 i bilaga II, i all synnerhet inte enligt artikel 30.3 och den ackumulering som avses i artikel 30.4.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ansökan om undantag från definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" som Turks- och Caicosöarnas offentliga myndigheter lämnade in den 21 juni 2000 när det gäller landets produktion av ris enligt KN-nummer 1006 30 avslås härmed.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 september 2000.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 263, 19.9.1991, s. 1.

(2) EGT L 329, 29.11.1997, s. 50.

Top