EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1465

Rådets förordning (EEG) nr 1465/92 av den 1 juni 1992 om ändring för tolfte gången av förordning (EEG) nr 3094/86 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna

OJ L 155, 6.6.1992, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 89 - 90
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 89 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 29/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1465/oj

31992R1465

Rådets förordning (EEG) nr 1465/92 av den 1 juni 1992 om ändring för tolfte gången av förordning (EEG) nr 3094/86 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 155 , 06/06/1992 s. 0001 - 0002
Finsk specialutgåva Område 4 Volym 4 s. 0089
Svensk specialutgåva Område 4 Volym 4 s. 0089


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1465/92 av den 1 juni 1992 om ändring för tolfte gången av förordning (EEG) nr 3094/86 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 170/83 av den 25 januari 1983 om ett gemenskapssystem för bevarande och förvaltning av fiskeresurserna(), särskilt artikel 11 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I bilaga 1 till förordning (EEG) nr 3094/86() fastställs en minsta maskstorlek av 40 mm för riktat fiske av vissa pelagiska arter och av räkor (Pandalus spp. utom Pandalus montagui), och en minsta maskstorlek av 80 mm för tunga när fiske bedrivs i regionerna 1 och 2, utom Skagerack och Kattegatt.

I enlighet med ovannämnda förordning träder dessa bestämmelser i kraft den 1 juni 1992.

Det har uppstått oförutsedda förseningar i leveransen av nya lyft, men om tillämpningsdatumet senareläggs något torde inte detta påverka de berörda beståndens överlevnadsmöjligheter negativt.

Förordning (EEG) nr 3094/86 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tre fotnoter skall läggas till i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 3094/86 enligt följande:

i) Fotnot 10 i kolumnen "Minsta maskstorlek" efter talet "80" för regionerna 1 och 2, Tillåtna målarter "Tunga (Solea vulgaris)".

ii) Fotnot 11 i kolumnen "Minsta maskstorlek" efter talet "40" för regionerna 1 och 2, Tillåtna målarter: "Makrill (Scomber scombrus), Taggmakrill (Trachurus trachurus), Sill (Clupea harengus), Pelagiska bläckfiskar, Sardin (Sardina pilchardus) och Blåvitling (Micromesistius poutassou)".

iii) Fotnot 12 i kolumnen "Minsta maskstorlek" efter talet "40" för regionerna 1 och 2, "Tillåtna målarter": "Räkor (Pandalus spp. utom Pandalus montagui)".

Texten till de nya fotnoterna skall vara följande:

"(10) Fram till och med den 31 december 1992 får fartyg på 221 kW eller mindre använda en maskstorlek av 75 mm."

"(11) Fram till och med den 31 december 1992 får en maskstorlek av 32 mm användas."

"(12) Fram till och med den 31 december 1992 får en maskstorlek av 30 mm användas."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juni 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 1 juni 1992.

På rådets vägnar

António COUTO DOS SANTOS

Ordförande

() EGT nr L 24, 27.1.1983, s. 1. Förordning ändrad genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal.

() EGT nr L 288, 11.10.1986, s. 1. Förordning senast ändrad genom förordning (EEG) nr 345/92 (EGT nr L 42, 18.2.1992, s. 15).

Top