Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3832

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3832/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper angående avgiften till pensionssystemet

OJ L 361, 31.12.1991, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 157 - 157
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 157 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3832/oj

31991R3832

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3832/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper angående avgiften till pensionssystemet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 361 , 31/12/1991 s. 0009 - 0009
Finsk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0157
Svensk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0157


RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EEG, EURATOM) nr 3832/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper angående avgiften till pensionssystemet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 i detta,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställs i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (), senast ändrad genom förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 (),

med beaktande av kommissionens förslag, avgivet efter samråd med Kommittén för tjänsteföreskrifter,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av domstolens yttrande,

med beaktande av rapporten från den rådgivande kommitté som inrättades genom rådets beslut av den 23 juni 1981, och

med beaktande av följande:

Under överläggningarna kring en helhetslösning har det framkommit att det för att säkerställa en långsiktig stabilitet i pensionssystemet är önskvärt att höja de för systemet tillgängliga fonderna genom att från och ned den 1 januari 1993 höja de i artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna angivna procentsatserna för avgifterna till systemet.

Tjänsteföreskrifterna bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna skall "6,75 %" ersättas med "8,25 %".

2. I artikel 42 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda skall "13,5 %" ersättas med "16,5 %".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

() EGT nr L 56, 4.3.1968, s. 1.

() EGT nr L 361, 31.12.1991, s. 1.

() Yttrandet avgivet den 12.12.1991.

Top