EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R0344

Kommissionens förordning (EEG) nr 344/86 av den 17 februari 1986 om ändring av förordningarna (EEG) nr 626/85 och (EEG) nr 2077/85 vad gäller säkerheter

OJ L 41, 18.2.1986, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 100 - 100
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 100 - 100
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 131 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 131 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/344/oj

31986R0344

Kommissionens förordning (EEG) nr 344/86 av den 17 februari 1986 om ändring av förordningarna (EEG) nr 626/85 och (EEG) nr 2077/85 vad gäller säkerheter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 041 , 18/02/1986 s. 0015 - 0015
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 20 s. 0100
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 20 s. 0100


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 344/86 av den 17 februari 1986 om ändring av förordningarna (EEG) nr 626/85 och (EEG) nr 2077/85 vad gäller säkerheter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 516/77 av den 14 mars 1977 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3768/85 (), särskilt artikel 4.8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 525/77 av den 14 mars 1977 om införande av ett system för produktionsstöd till konserverad ananas (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1699/85 (), särskilt artikel 8 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter () fastställs i avdelning 3 vilka former av säkerheter som får ges. I artikel 19.1 i samma förordning fastställs när de säkerheter som ställts i samband med förskottsbetalning skall frisläppas.

Motsvarande bestämmelser som föreskrivs i kommissionens förordningar (EEG) nr 626/85 av den 12 mars 1985 om lagringsorganens uppköp, försäljning och lagring av obearbetade torkade druvor och fikon () och (EEG) nr 2077/85 av den 25 juli 1985 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för konserverad ananas () bör följaktligen utgå.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 21.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 626/85 och artiklarna 4.4 och 5.1 i förordning (EEG) nr 2077/85 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.

Artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 2077/85 skall dock tillämpas på de säkerheter som lämnats före denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 1986.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

() EGT nr L 73, 21.3.1977, s. 1.

() EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8.

() EGT nr L 73, 21.3.1977, s. 46.

() EGT nr L 163, 22.6.1985, s. 12.

() EGT nr L 205, 3.8.1985, s. 5.

() EGT nr L 72, 13.3.1985, s. 7.

() EGT nr L 196, 26.7.1985, s. 28.

Top