Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R2233

Kommissionens förordning (EEG) nr 2233/79 av den 11 oktober 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2213/76 om försäljning av skummjölkspulver från offentliga lager

OJ L 257, 12.10.1979, p. 31–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 159 - 159
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 011 P. 137 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 011 P. 137 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2233/oj

31979R2233

Kommissionens förordning (EEG) nr 2233/79 av den 11 oktober 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2213/76 om försäljning av skummjölkspulver från offentliga lager

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 257 , 12/10/1979 s. 0031 - 0031
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 26 s. 0159
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 11 s. 0137
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 11 s. 0137


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2233/79 av den 11 oktober 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2213/76 om försäljning av skummjölkspulver från offentliga lager

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1761/78 (), särskilt artikel 7.5 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2213/76 (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1522/79 (), fastställs lagringsperioden till minst fyra månader för den produkt som utbjuds till försäljning.

Med tanke på omsättningen av lagren bör denna försäljning begränsas till skummjölkspulver som inlagrats före den 1 januari 1979.

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EEG) nr 2213/76 skall "som har lagrats av interventionsorganet i minst fyra månader när köpeavtalet ingås" ersättas med "som inlagrats av interventionsorganet före den 1 januari 1979".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 oktober 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 oktober 1979.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

()()()()

()) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

()) EGT nr L 204, 28.7.1978, s. 6.

()) EGT nr L 249, 11.9.1976, s. 6.

()) EGT nr L 185, 21.7.1979, s. 20.

Top