EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977Y0427(01)

Gemensam förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 5 april 1977 om grundläggande rättigheter

OJ C 103, 27.4.1977, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 01 Volume 002 P. 61 - 61
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 002 P. 67 - 67
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 002 P. 67 - 67

In force

31977Y0427(01)

Gemensam förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 5 april 1977 om grundläggande rättigheter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 103 , 27/04/1977 s. 0001 - 0002


Gemensam förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 5 april 1977 om grundläggande rättigheter

EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN HAR,

med beaktande av att fördragen om upprättande av Europeiska gemenskaperna bygger på principen om respekt för lag och rätt,

med beaktande av att denna rätt, såsom domstolen har konstaterat, förutom bestämmelserna i fördragen och sekundär gemenskapsrätt, omfattar allmänna rättsprinciper och i synnerhet grundläggande rättigheter, principer och rättigheter som medlemsstaternas konstitutionella rätt är grundad på, och

med beaktande av att alla medlemsstater är avtalsslutande parter till den i Rom den 4 november 1950 undertecknade Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

ANTAGIT FÖLJANDE FÖRKLARING:

1. Europaparlamentet, rådet och kommissionen understryker den utomordentliga betydelse de tillmäter skyddet av grundläggande rättigheter, som dessa framgår i synnerhet av medlemsstaternas konstitutioner och Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2. Vid utövandet av sina befogenheter och vid fullföljandet av Europeiska gemenskapernas mål iakttar de och skall fortsätta att iaktta dessa rättigheter.

Utfärdad i Luxemburg den femte april nittonhundrasjuttiosju.

På parlamentets vägnar

E. COLOMBO

På rådets vägnar

D. OWEN

På kommissionens vägnar

R. JENKINS

Top