Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0081

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 81/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

OJ L 291, 31.10.2013, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 31–31 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/81(2)/oj

31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/42


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 81/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1224/2012 av den 18 december 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga VI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkterna 1 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 och 2 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009) i bilaga VI till EES-avtalet:

”—

32012 R 1224: Kommissionens förordning (EU) nr 1224/2012 av den 18 december 2012 (EUT L 349, 19.12.2012, s. 45)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 1224/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av, och EES-supplementet till, Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 349, 19.12.2012, s. 45.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top