EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0729(01)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 100/98/KOL av den 30 oktober 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

OJ L 197, 29.7.1999, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 158 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 158 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/100(3)/oj

21999D0729(01)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 100/98/KOL av den 30 oktober 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 197 , 29/07/1999 s. 0051 - 0052


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 100/98/KOL

av den 30 oktober 1998

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 84/98 av den 25 september 1998(1),

Kommissionens förordning (EG) nr 1798/96 av den 17 september 1996 om ändring av bilaga III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung(2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 14 (rådets förordning (EEG) nr 2377/90) i kapitel XIII i bilaga II till avtalet: "- 396 R 1798: Kommissionens förordning (EG) Nr 1798/96 av den 17 september 1996 (EGT L 236, 18.9.1996, s. 23)".

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 1798/96 på isländska och norska, som bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 31 oktober 1998 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 1998.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

N. v. LIECHTENSTEIN

Ordförande

(1) EGT L 189, 22.7.1999, s. 56.

(2) EGT L 236, 18.9.1996, s. 23.

Top